.

pondelok 12. novembra 2012

Divinka - Veľký vrch v 9. storočí

Predstavujeme Vám umeleckú rekonštrukciu významného hradiska Divinka -Veľký vrch, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Žiliny. Divinka bola mimoriadne významným keltským oppidom a naši slovanskí predkovia hradisko v 9. storočí znovu obnovili. 

Autorom zatiaľ jediného publikovaného pôdorysu tohto významného hradiska je Anton Petrovský - Šichman. Doposiaľ však nebola vytvorená jeho umelecká vizualizácia. Preto možno povedať, že obraz, ktorý vidíte je skutočne historicky prvou vizualizáciou vzhľadu hradiska.

Autorom kresby je náš spolupracovník Miroslav Bros, ktorý sa pri tvorbe kresby snažil veľmi striktne držať pôdorysu a výškových dispozícií zachovaných valov. Vytvoriť tento obraz tak, aby čo najviac odrážal realitu nebolo jednoduché.  Našťastie sme sa stretli s veľmi ochotným prístupom archeológov Považského múzea v Žiline Mgr. Jozef Moravčíka a Mgr. Zuzany Stanekovej, ktorých pripomienky a rady autor zapracoval do kresby, resp. upravil pôvodný náčrt. Napriek tomu, že sme sa snažili čo najviac držať reality,  treba upozorniť, že sa nejedná o striktne vedeckú rekonštrukciu hradiska.  Na kresbe vidíte možný vzhľad hradiska v 9. storočí, kedy hradisko zrejme bolo administratívno - správnym centrom celej oblasti. Podľa dnešného stavu poznania (informácia od pána Jozefa Moravčíka) zrejme Slovania opravili staré keltské opevnenie a osadili novú palisádu. V budúcnosti ak časové možnosti dovolia sa budeme tešiť na ďalšie pohľady na hradisko, a to aj v období, kedy ho obývali kelti a kedy sa na ňom napr. razili vlastné mince - typu Divinka.  Na obrázku je zachytený pohľad na juhovýchodný svah hradiska spolu s akropolou.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tvorbe podiaľali a vyzvať ľudí, ktorí vedia pekne kresliť, aby sa tiež podieľali na tomto našom zaujímavom projekte.

Orgoň


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára