.

sobota 20. mája 2017

Šurany v 16. storočí 3D

Ako uvádza stránka mesta Šurany, po prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu II. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. Už v druhej polovici 14. storočia tu jestvoval Šuriansky hrad a patrilo k nemu 12 dedín a osád. 

V rokoch 1663 – 84 ho okupovali Turci a v roku 1725 bol z väčšej časti zbúraný. K významným osobnostiam tohto hradu patrí kapitán hradu barón Tomáš Bosniak a jeho dcéra Žofia. Jej neporušené telo (zomrela 28. apríla 1644) odpočívalo (až do jeho zničenia psychopatom) v loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom neďaleko Strečna, kde žila s manželom Fraňom Wesselényim. Dwarf digital archeology a hradiska.sk sa pri príležitosti akcie Noc múzeí, ktorá sa konala 20.5.2017 v spolupráci s Mestským múzeom Šurany pokúsili o vytvorenie 3D vizualizácie možného vzhľadu mesta Šurany a k nemu priľahlého hradu v období jeho rozkvetu v 16. storočí. Pri tvorbe modelu sme vychádzali z podkladov RNDr. Miroslava Eliáša (Eliáš, Miroslav. Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu. - 1. vyd. - Šurany : Mestské kultúrne stredisko, 2006) a detaily sme s ním konzultovali. Taktiež dôležitým podkladom bolo 1. uhorské vojenské mapovanie, na ktorom je ešte dobre viditeľná urbanizácia mesta v 18. storočí a je na ňom vyznačená aj ruina (Rudera) vtedy už zaniknutého hradu. Na druhom vojenskom mapovaní z polovice 19. storočia už túto ruinu nezachytili, a pritom toto mapovanie je vo všeobecnosti oveľa precíznejšie ako prvé. Preto je pravdepodobné, že v tomto období už hrad nejavil ani známky jasne viditeľnej ruiny. fgr

Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára