.

piatok 22. augusta 2014

Náučný chodník Divinka - Veľký vrch

Naše Občianske združenie Hradiská, spolu s obcou Divinka, Archeologickým ústavom SAV, Považským múzeom Žilina, Komposesorátom Veľký vrch, Hradisko Divinka a s finančnou pomocou nadácie Pontis  a Nadačného fondu Kia Motors  Slovakia, vytvorilo na hradisku Veľký vrch v Divinke nový náučný chodník o dejinách hradiska a najvýznamnejších archeologických kultúrach, ktoré obývali hradisko. 


Náučný chodník Vás z centra obce dovedie až na vrcholovú časť hradiska a počas Vášho putovania sa dozviete z našich siedmych informačných tabúľ množstvo  zaujímavých vecí z našej dávnej histórie. Počas tvorby tabúľ sa nám vďaka veľkej ústretovosti Archeologického ústavu (PhDr. Gabriel Fusek, Csc.), ktorý po odbornej aj jazykovej stránke prísnym okom skorigoval všetky použité texty a Považského múzea v Žiline (Mgr. Andrea Slaná), ktorá nám poskytla unikátne fotografie nálezov zo starších výskumov z hradiska, ako aj vďaka ďalším spolupracovníkom, podarilo dosiahnuť odborne aj vizuálne kvalitný náučný chodník, obsahujúci viaceré doposiaľ nepublikované obrázky a informácie, ktorý veríme že zaujme všetkých milovníkov histórie.

úvodná tabuľa nášho nového náučného chodníka

Otvorenie náučného chodníka sa konalo 31.8. 2014 v rámci akcie Staroslovanská Divinka. Zástupca nášho združenia Čendo tu slávnostne pokrstil celý náučný chodník a potom sa všetci účastníci vydali po stopách našich predkov aby sa oboznámili so všetkými siedmymi tabuľami náučného chodníka. Kvalitný odborný výklad im pritom poskytla archeologička Mgr. Andrea Slaná.

Prvá infotabuľa sa nachádza v centre obce pri autobusovej zastávke a turistov navedie na náučný chodník. 

Čendo ju požehnal za všetkých 7 tabúľ, hneď na začiatku náučného chodníka 
za prítomnosti reportéra RTVS a mnohých záujemcov o históriu


Druhá tabuľa sa nachádza na mieste, kde za začína chodník vedúci na Veľký vrch

Archeologička Mgr. Andrea Slaná pri tretej tabuli (Lužická kultúra)


Štvrtá tabuľa sa nachádza pri turistickom prístrešku a je venovaná púchovskej kultúre všeobecne

Napriek nie ideálnemu počasiu bola pekná účasť

piata tabuľa (Veľká Morava)  sa nachádza na mieste, kde poľná cesta pretína vonkajší val opevnenia

Na mieste, kde pôvodne stála vstupná brána na vrcholovú časť hradiska sme umiestnili šiestu tabuľu, venovanú konkrétnym nálezom z Veľkého vrchu z praveku a staroveku


Siedma tabuľa je umiestnená na vyhliadke a je venovaná nálezom z Veľkého vrchu zo slovanského obdobiaPo ukončení archeologického výskumu na hradisku doplníme na Veľký vrch ďalšie 2 tabule, a tie budú zahŕňať výsledky najnovších výskumov, ktoré na hradisku práve prebiehajú.


Tabuľa č. 2
Tabuľa č. 3
Tabuľa č. 4
Tabuľa č. 5
Tabuľa č. 6
Tabuľa č. 7

Na záver  ešte treba poďakovať pracovníkom Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorí správne konanie o povolení umiestnenia tabúľ (ktoré v tomto prípade muselo prebehnúť, kedže hradisko je NKP) zrealizovali prioritne v skrátených lehotách.

Prijdite sa všetci pozrieť na náš náučný chodník, ktorý veríme, že bude mať dlhú životnosť, rovnako ako naše ostatné tabule...

Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára