.

piatok 20. januára 2017

Veľkomoravské hradisko Zvolen - Môťová 3D

Ostrožné veľkomoravské hradisko Priekopa, sa majestátne týčilo v dnešnom Zvolene nad sútokom riečky Slatiny a Neresnice, v miestnej časti zvanej Môťová. Hradisko zaraďujeme medzi lokálne správne centrá, tzn. medzi významnejšie hradiská Veľkej Moravy. V priebehu stredoveku stratilo význam a jeho funkciu prevzal Pustý hrad a neskôr Zvolenský zámok. V 30. rokoch 20. storočia hradisko zameral Štefan Janšák a ešte v 50. rokoch bolo hradisko dobre zachované, aj keď ho začala poškodzovať rómska osada na jeho okraji. Avšak po roku 1968 bolo rozhodnutím vtedajších mocných celé hradisko rozparcelované a dané do užívania 19 záhradkárom. Záhradkári nedodržiavaním zásad pamiatkovej starostlivosti hradisko totálne zdevastovali, čím nasledujúce generácie okradli o veľmi cenné informácie a nálezy, ktoré sa na hradisku nachádzali. Výnimku tvorí jediný z nich, ktorý začiatkom 90. rokov 20. storočia ochotne umožnil pani Dr. Mácelovej vykonanie archeologického výskumu na jeho pozemku a väčšina známych nálezov pochádza práve z tohto výskumu. Ostatní však takí ústretoví neboli. Podľa našich informácií, jeden zo záhradkárov, ktorý mal v užívaní okrajovú časť hradiska, na ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou stála honosná budova miestneho vladyku, nechal dokonca odstrániť (vyviezť) zeminu so zvyškami skál a materiálu z objektu až do hĺbky 100-120 cm a naviezol tam inú hlinu, čím celý objekt zlikvidoval. Takto si niektorí Slováci vážia našu históriu.V súčasnosti Hradisko nie je nijako označené, informačná tabuľa ktorá sa nachádza vo vstupnej bráne slúži na mnoho vecí, len nie na informovanie o hradisku, oplotené, zatvorená brána a na hradisko majú prístup iba záhradkári.

Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa spolu s Dwarf digital archeology rozhodli, že sa pokúsime zrekonštruovať pôvodnú podobu hradiska v období Veľkej Moravy. Za odbornú radu ďakujeme pani  archeologičke Marte Mácelovej, ktorá hradisko skúmala a ktorá nám poskytla cenné informácie o opevnení, bráne a vnútornej zástavbe hradiska.

Možno niekoho, kto pozná súčasný stav na lokalite prekvapí, že na našej vizualizácii je ostroh obtekaný riekou z oboch strán, keďže dnes sa tiahne iba Neresnica so západnej strany ostrohu. Tento stav je však spôsobený odklonom koryta Slatiny, ku ktorému došlo až v 20. storočí. Pôvodne sa Slatina obtáčala okolo východnej časti ostrohu, čo je zreteľné nielen na 2. vojenskom mapovaní, ale aj na ortofoto mape z 50. rokov. Východný svah hradiska bol prudký a vyúsťoval rovno do koryta Slatiny, a preto táto strana hradiska nepotrebovala výrazné opevnenie. 

Veríme že sa Vám vizualizácia najstaršieho Zvolena bude páčiť.

Orgoň

Niekoľko pohľadov, ktoré sa nevošli do videa:  

5 komentárov: