.

utorok 21. augusta 2018

Klátova Nová Ves - Šiance

Hradisko Šiance sa nachádza v pohorí Tríbeč, na výšinnej polohe zvanej Šiance /460,0m/, južne od obce Klátova Nová Ves. Bolo vybudované nad potokom v severnom pásme Tribeča, asi 1 kilometer vzdušnou čiarou od Javorového vrchu. Jedná sa o veľmi rozsiahle hradisko s rozlohou 9,35ha a s mimoriadne mohutným valovým opevnením, ktoré patrí nepochybne medzi najväčšie na Slovensku.

Dobre viditeľný val v západnej časti hradiska


Hradisko bolo vybudované ľudom lužickej kultúry v končiacej dobe bronzovej a ľud lužickej kultúry ho využíval počas staršej doby železnej (halštatské obdobie). Husté osídlenie hradiska v tomto období dokazuje veľké množstvo úlomkov keramiky, typickej pre lužickú kultúru. Niekedy koncom halštatského obdobia sa lužická kultúra vytráca a mnohé jej opevnenia využíval neskôr ľud púchovskej kultúry v laténskej a rímskej dobe. Z tohto obdobia však zatiaľ nepoznáme z hradiska nálezy, takže zrejme vtedy nebolo využívané.

Jeho opätovné zrekonštruovanie a využívanie majú na svedomí naši predkovia Slovania v 8.-10. storočí, po ktorých tu okrem črepového materiálu zostal aj bohatý depot kovových predmetov, obsahujúci okrem poľnohospodárskych nástrojov, bojovej sekery - bradatice a iných vecí, tiež napríklad doposiaľ funkčnú rolničku. K pozoruhodným nálezom patria súčasti výzbroja a odevu, resp, konského postroja. Mnohé z nich sa viažu na avarské prostredie (prelamovaný hrot kopije, strmeň, kovanie tvaru kančej hlavy, opaskové kovania), a mohlo by teda ísť o blízke obchodné kontakty z oblasťou Avarského kaganátu, alebo o vojnovú korisť, ale rovnako sa môže jednať o zdroj surovín pre remeselníka, ktorý mohol takto využiť v neskoršom  - veľkomoravskom období už "nemoderné" avarské predmety na ďalšie spracovanie. Ďalšie nálezy (kladivká, nákova) dokazujú prítomnosť remeselníkov na hradisku, ostroha, bradatica, či strmeň zase naznačujú prítomnosť bojovníkov. Našli sa aj dva hromadné nálezy, prvý obsahoval už spomenuté kováčske nástroje - dve kladivá a nákovu, v druhom bolo 8 hrotov šípov s tuľajkami a spätnými háčikmi, ktoré sa používali v slovanskom období. Na základe nevýrazných stôp osídlenia vo vnútri hradiska však aj napriek bohatým depotom archeológovia predpokladajú, že hradisko nebolo v 8. až 10. storočí stále obývané, a teda že Slovania ho používali iba dočasne ako refúgium, to znamená ako miesto, kde sa ukrývali a bránili pred nepriateľom v čase ohrozenia.Do hradiska sa vstupovalo najmenej dvomi bránami a na jeho vnútornej ploche sa našli sídliskové jamy, ohniská a ďalšie nálezy. V priestore predpokladanej juhozápadnej brány je opevnenie obzvlášť mohutné a v jeho blízkosti sa nachádza informačná tabuľa, obsahujúca základné informácie o hradisku. Túto skutočnosť môžem len pochváliť, aj keď absencia akýchkoľvek smerovníkov (plus v teréne nevyznačená turistická trasa, resp. náučný chodník) dosť sťažuje možnosť objavenia hradiska turistami, ktoré je pomerne dobre ukryté hlboko v lesoch tríbeča. Ale aspoň sa tu dá dobre stratiť, nakoniec... ste predsa v Tríbeči...

Orgoň

Lit: A. Csuthy a kol.: Avari a Slovania na sever od Dunaja, katalóg výstavy, Podunajské múzeum v Komárne, 2015

http://www.klatovanovaves.sk/download_file_f.php?id=48066
Foto:Foto Mad Mike:3 komentáre:

 1. OMG niečo fantastické. Jedna z najväčších záhad Tríbeča je aj toto nálezisko :D

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Nevedie tam žiadna asfaltka.
  Po chatu Podskalie je to po asfalte.
  Potom ďalej po "žltej" k Javoráku asi po kilometri odbočka vľavo. Po ďaľšich cca troch kilometroch sa cesta spája s druhou trasou (asfaltka) okolo chaty Šianec.
  Od tejto spojnice je to este asi 1,5-2 kilometre.

  OdpovedaťOdstrániť