.

streda 8. februára 2017

Nitrianska Blatnica - Rotunda 3D

Vo vzdialenosti 6 km východne od dvorca v Ducovom, už na ponitrianskej strane masívu Marhátu, v lesnom pásme vo výške 450 m n. m, takmer 5 km od Nitrianskej Blatnice, stojí Kostolík sv. Juraja, tradičné miesto pútí obyvateľov z okolitých častí Považia a Ponitria. Nazýva sa aj neformálnym pomenovaním "Blatnický Ďurko".Ako naznačujú najnovšie výskumy najmä, Jozefa Doricu, realizované v posledných rokoch, rotunda bola postavená v predrománskom období, čo spolu s jej umiestnením v areáli veľmožského dvorca nasvedčuje tomu, že rotunda mohla byť postavená ešte v období Veľkomoravskej ríše, v 9. resp. začiatkom 10. storočia. Dwarf digital archeology, v spolupráci s www.hradiska.sk  sa pokúsili vytvoriť vizualizáciu možného vzhľadu rotundy v období Veľkej Moravy. Ako podklad pre zariadenie interiéru nám poslúžili fotografie kostola  Sankt Prokulus Kirche  z 8./9. storočia , ktorý doposiaľ stojí v talianskom Naturne a v ktorom sa zachoval pôvodný oltár a dokonca časť výzdoby. Ako predlohu pre kríž a kalich, ktoré sú umiestnené na oltári sme sa inšpirovali obrázkami z tzv. Štuttgardského žaltára v ktorom sú zobrazené zaujímavé detaily zo života vo včasnom stredoveku. Za poskytnutie niektorých materiálov patrí vďaka archeológom  Hane Chorvátovej a Milošovi Bernartovi. Širšie okolie rotundy je vymodelované iba približne podľa vrstevníc, nie však presne, nakoľko sme nemali k dispozícii LIDARové snímky danej lokality. Súčasťou vizualizácie je aj približné zobrazenie neskoršej barokovej prestavby rotundy. Tu sme sa však nezameriavali na detaily, nakoľko baroková prestavba je pomerne dobre známa. Hudba -  Gregorian Chant - Deus, Deus Meus.

1 komentár:

  1. Vek rotundy sv. Juraja bol na základe najnovšieho datovania zaradený do roku 830 plus, mínus 40 rokov.

    OdpovedaťOdstrániť