.

pondelok 8. decembra 2014

Informačná tabuľa - hradisko Malý Manín

Naše OZ Hradiská v spolupráci s mestom Považská Bystrica podniklo tento víkend svoju poslednú tohoročnú akciu - osadenie informačnej tabule na hradisku lužickej a púchovskej kultúry Malý Manín (kataster obce Považská Teplá). S textom nám po odbornej stránke pomohla archeologička Považského múzea v Žiline, pani Andrea Slaná, ktorá nám  aj z depozitu múzea poskytla kvalitnú fotografiu jedného z nálezov, pochádzajúcich z hradiska (sekerka púchovskej kultúry, ktorú našiel Gašpar Zemančík a odovzdal múzeu). 

Do polovice cesty sa nám tabuľu podarilo vyviezť, ale druhú časť  cesty
- tú najprudšiu sme museli absolvovať s materiálom na pleciach

Vyniesť všetko na vrch bolo veľmi náročné

Štefan Žilovec (Finančné centrum)   vyniesol tabuľu sám až na vrchol

cement sa tiež nevyniesol sám...

Hej hou, hej hou, jdem pěkne za sebou ... 
Konečne sme na mieste !
Na príprave osadenia tabule sa významnou mierou podieľalo mesto Považská Bystrica, najmä bývalý viceprimátor Marián Sopčák a vedúci kancelárie primátora Michal Hamár, jednak ústretovým prístupom k nášmu zámeru a tiež tým, že nám poskytli súčinnosť pri komunikácii s CHKO. Mesto Považská Bystrica nám zároveň prisľúbilo preplatenie nákladov na výrobu tabule, za čo im vopred patrí veľká vďaka. Tabuľu sme osadili v blízkosti miesta, kde pôvodne stála vstupná brána na hradisko


Na osadení tabule nesmel chýbať ani pán Ladislav Janech - objaviteľ hradiska a miestny nadšenec, ktorý má v Považskej Teplej súkromné múzeum a pán Gašpar Zemančík, ktorý sa spolupodieľal na výskume hradiska. 

Ladislav JanechMoment odhalenia tabule

Novú tabuľu ako obvykle "pokrstil" Čendo ŽrecPán Janech nám porozprával zaujímavé informácie o hradiskuPo osadení tabule bolo potrebné v magickom kruhu predniesť príslušné zaklínacie formuly na vytvorenie ochranného magického štítu proti vandalom a vykrádačom, ktorí by sa na hradisko vybrali s nekalým úmyslom 

OZ Hradiská (resp. jeho časť)
Všetkým ktorí nám včera pomohli s osadením patrí obrovská vďaka za vynaloženú  námahu a podporu. Veríme že tabuľa bude slúžiť turistom čo najdlhšie a že nepadne za obeť vandalom. 

... tak nech nám dlho slúži ....


Pohľad na našu tabuľu a na bránu do hradiska

1 komentár: