.

nedeľa 17. novembra 2013

Informačná tabuľa Hatné

Dňa 16. 11. 2013, v slnečnú jesennú sobotu,  naše Občianske združenie Hradiská podniklo ďalšiu akciu - osadenie informačnej tabule pri hrádkoch v Hatnom (Hatňanská Skala a Hrádek)

Náš alchymista mieša tajné čarodejnícke prísady,
ktoré odoženú vandalov od snahy poškodiť tabuľu

jama musí byť patrične hlboká

ešte posledné úpravy

Text informačnej tabule nám po odbornej stránke skontroloval pán Mgr. Jozef Moravčík, ktorý pôsobil niekoľko desaťročí ako archeológ žilinského múzea a ktorý aj v marikovskej doline vykonal v minulosti množstvo archeologických výskumov.
Už sa stalo našou dobrou tradíciou, že tabuľu pokrstí zo slovanského picieho rohu
Čendo s pravou slovanskou medovinou Počasie nám (ako aj v predchádzajúce akcie) opäť prialo. Naše pozvanie zúčastniť sa na odhalení tabule prijala pani starostka obce Hatné, Mgr. Iveta Žilovcová. Ďalšími vzácnymi hosťami boli páni Mgr. Jozef Moravčík a členovia jeho niekdajšieho archeologického krúžku Martin Olšovský, Dr. Stanislav Miko a Gašpar Zemančík. Pán Štefan Meliš a Ladislav Janech museli pre zdravotné problémy účasť odrieknuť, aj keď len veľmi neradi. Okrem nich prišli zástupcovia Matice Slovenskej a viacero obyvateľov Hatného, ktorým nieje ich história ľahostajná.

Pani starostka nám vyšla veľmi v ústrety jednak tým že spolu s Maticou Slovenskou sa (za obec) podieľa na financovaní tabule a jednak s technickým zabezpečením osadenia tabule v priestoroch novej oddychovej zóny v Hatnom, ktorá leží práve medzi obidvomi hrádkami. Za spoluprácu a ústretovosť je patrí veľká vďaka.

archeológ pán Mgr. Jozef Moravčík rozpráva o dejinách oboch hrádkov

pni starostka Hatného Mgr. Iveta Žilovcová


Pri slávnostnom odhalení tabule nám pútavým spôsobom dejiny oboch hrádkov priblížil samotný pán Moravčík a príhovor mala aj pani starostka obce Hatné. 

Na akcii boli viacerí záujemcovia o históriu. Pán Štefan Žilovec ukazuje  jeho projekt - ortomapa časi marikovskej doliny s vyznačenými chotárnymi názvami, ktoré už dnes upadajú do zabudnutia

Pán Martin Olšovský ukazuje svoju knihu Po stopách predkov, ktorá u prítomných vzbudila veľký záujem


Potom sme sa - posilnení dobrým pocitom z vykonanej práce a staroslovanskou medovinou - spoločne vybrali to terénu - navštíviť oba hrádky. 


Na Skale. V pozadí val a za ním kaplnka

Umiestnenie tabule v rámci oddychovej zóny
Skala 
Hrádek
Tým sme uzavreli "tabuľovú sezónu" pre rok 2013 a už teraz sa tešíme na budúci rok, v ktorom už máme dohodnuté a predkonzultované ďalšie 4 tabule. Ak máte záujem, aby sme aj vo Vašom meste/obci v ktorom sa nachádza hradisko (najlepšie také, ktoré máme už na stránke), a ste ochotní pomôcť nám s organizáciou (najmä so zabezpečením súhlasu vlastníkov pozemku a financií od sponzorov, či obecných úradov), ozvite sa nám.

Autori fotografií:
Dr. Stanislav Miko
Sammi
Stanka
Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára