.

pondelok 28. júna 2010

Mapa Slovanských hradísk

  
Zoznam Slovanských hradísk na Západnom a Strednom Slovensku (viď mapa dolu)

1. Beckov-Hrad (Trenčiansky VÚC; Kodoňová/Tólhová      1995).
2. Bíňa - intravilán (Nitriansky VÚC; Habovštiak 1966,      439-489; 1978a).
3.  Bojná - Valy (Nitriansky VÚC; Bialeková 1978a; Pramene 1/2 1989, 321).
4. Bojnice-Zámok (Trenčiansky VÚC; Pramene II 1992,     100).
5. Bošáca-Srňanský háj (Trenčiansky VÚC; Pramene 1/2, 289,381; Staššíková-Štukovská1984,200, Velíačik 1997, Janšák 1930).                                                                         
6. Bratislava Hrad (Bratislavský VÚC; Štefanovičová 1975;1993). 
7. Devín - Hrad (Bratislavský VÚC; Plachá /Hla-vková/Keller 1990). 
8. Devínska Nová Ves - Nad Lomom (Bratislavský VÚC; Kraskovská 1966). 
9. Devínska Nová Ves - Na Pieskách (Bratislavský VÚC; Kraskovská 1962).
10. Brodské-Veleš (Trnavský VÚC; Pramene 1/2 1989, 292,293). 
11. Detva-Kalamárka (Banskobystrický VÚC; Šalkovský 1994a, 155-185; 1994b).
12. Divinka - Veľký Vrch (Žilinský VÚC; Moravčík 1978; Pramene II1992,187). 
13. Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Trniny  (?; Žilinský VÚC; Čaplovič, P. 1987,217-219). 
14. Dolná Mariková - Hradisko Široká (?; Trenčiansky VÚC; Moravčík 2002,9);
15. Ducové - Kostolec (Trnavský VÚC; Ruttkay 1971,29-4S; 1972,130-139; 1973a, 43-68; 29736,94-103; 1976; 1978a;     36. 1978b; 1985a, 141485; 29856, 5-25; 2989, 57-107; 2992, 89-103; 2994, 70-83; 1998, 405-418; 2002c, 135-147).        
16. Hatné - Hrádky (?, Trenčiansky VÚC; Moravčík 2002,7-25).
17. Hlohovec - kaštieľ (?; Trnavský VÚC; Pramene 1/2 1989, 438, 439). 
18. Hrádok - intravilán (Trenčiansky VÚC; Bialeková 1978d; Pramene 1/2 1989,388-390).
19. Hričovské Podhradie-Mikov kopec (?; Žilinský VÚC; Pramene H 1992,189). 
20. Hronský Beňadik-Beňadická skala (Banskobystrický VÚC; Habovštiak/Holčík 1975; 1979, 73-93).
21. Istebné - HrádokIstebné-Hrádok (Žilinský VÚC; Čaplovič, P. 1987,216).
22. Nitrianske Pravno - Jasenovo - Vyšehrad (Nitrianske Pravno) (Žilinský VÚC; Remiašová 1975; 1978a; 1978b; 1980a; 1980b, 13-30; 2998, 73-83).
23. Kamenec pod Vtáčnikom - Hrádok (Trenčiansky VÚC; Remiašová 1986, 72).
24. Klátová Nová Ves-Šance(?; Trenčiansky VÚC; Pramene 1/2 1989, 331).
25. Ladce-Tunežice-Hradište (Trenčiansky VÚC; Petrovský-Šichman 1964; Pramene II 1992, 81, 82).
26. Lednica-Hrad (?; Trenčiansky VÚC; Pramene II1992, 81,82; Petrovský-Šichman 1964).
27. Lopušné Pažite-Lopušná-Hrádok (?; Žilinský VÚC; Šedo 1981, 281; 2987).
28. Majcichov - Valy (Trnavský VÚC; Chropovský 1978a; Pramene í/2 2989, 445).
29. Malá Čierna-Dubica (?; Žilinský VÚC; Pramene II1992, 192).
30. Malé Kozmálovce-Grác (Nitriansky VÚC; Habovštiak 1971; 2978c; Pramene í/l 1989,157, 158).
31. Modra - Zámčisko (Bratislavský VÚC; Farkaš 2001, 135-168).
32. Mužla-Čenkov (Nitriansky VÚC; Hanuliak/Kuzma/ Šalkovský 1993).
33. Nemečky-Štolny (?; Nitriansky VÚC; Pramene 1/2 1989, 347).
34. Nevidzany - Ľavý breh potoka Širočina (?; Nitriansky VÚC; Bátora 1983, 36; Pramene l/l 1989,195).
35. Nitra - Hrad (Nitriansky VÚC; Bednár 1994; 1995; 1997a; 1997b; 1998a; 1998b; 1998c; 2002, 88-97; Bednár/Samuel 2001; 2002b).
36. Nitra - Lupka (Nitriansky VÚC; Chropovský 1962; Pramene 1/1 2989, 201).
37. Nitra - Martinský Vrch (Nitriansky VÚC; Chropovský 1972, 177-179; 29786,136).
38. Nitra-Na vŕšku (Nitriansky VÚC; Bednár 2002, 88-97; Chropovský 1972,176,177; 29786,135,136).
39. Nitra - Šibeničný Vrch (?; Nitriansky VÚC; Pramene 1/1 1989, 196).
40. Nitra - Zobor (?; Nitriansky VÚC; Chropovský 1978b, 135,136; Ruttkay 1999b, 309).
41. Nitra-Dražovce (Nitriansky VÚC; Kraskovská 1961; Pramene l/l 1989, 212, 213).
42. Nitra-Hrnčiarovce-Žibrica (?; Nitriansky VÚC; janšák 1929,12-16; Pramene l/l 1989, 214, 215).
43. Nitrianska Blatnica - ostroh s kostolom a poloha Púšť (Nitriansky VÚC; Ruttkay 1975b, 97-100; 2977; 1978b; 1978c; 1980a; 1980b; 1981; 1998,405-418; 2002c, 135-147).
44. Nová Baňa-Zámčisko (Banskobystrický VÚC; Dekan 1948-1949, 76; Kliský 1976).
45. Oravský Podzámok - Hrad (?; Žilinský VÚC; Pramene U 1992,17-22; Petravský-Šichman 1964, 87).
46. Piešťany-Kocurice-DIhé pole (?; Trnavský VÚC; Pramene 1/2 1989, 451; Studeníková 1980).
47. Pobedím-Hradištia a Podhradištia (Trenčiansky VÚC; Bialeková 1978e; 1978f, 149-177; 29806, 218, 219; 2996, 141-148; 2998).
48. Podbranč-Podzámok-Majeričky-Starý hrad (Trnavský VÚC; Dekan 1948-1949; Pramene í/2 2989, 307).
49. Podhradie-Erdegovo (?; Trenčiansky VÚC; Pramene II1992,113,114).
49a Podtureň - Bašta
50. Považská Bystrica-Dedovec (Trenčiansky VÚC; Petrovský-Šichman 1964, 66; Pramene II1992, 84-86).
51. Prašník/osada u Fajnorov-Hrádok (Trnavský VÚC; Novák 1975; 1976,165; 2977; 29>; 1980b).
52. Prievidza-Štvrte/Hradec-Hradisko (Trenčiansky VÚC; Bialeková 1978c; Bialeková / Pieta 1964,447-466).
53. Prosiek-Hrádok(?; Žilinský VÚC; Budinský-Krička 1965, 183,184; Pieta 1972, 75, 76; 2995).
54. Pružina-Mesciská (Trenčiansky VÚC; Moravčík 2000).
55. Rybník-Krivín (Nitriansky VÚC; Janšák 1929; Pramene í/2 2989,163,164; Šalkovský 2002b, 125).
56. Skalka nad Váhom-Skala-Chochel (Trenčiansky VÚC; Hanuliak 1997a; 1997b; 1998; 1999).
56a Skľabiňa - Mačací zámok
57. Slovenské Pravno-Šiance (?; Žilinský VÚC; Petrovský-Šichman 1964, 82; Pramene II1992, 64).
58. Smolenice-Molpír (Trnavský VÚC; Turčan 1994, 75-81; 1995, 77-82).
59. Starý Tekov-Hrádze (?; Nitriansky VÚC; Bednár/Fottová 2001, 36, 37; Habovštiak 1978d, 193,194).
60. Sučany (Žilinský VÚC; Petrovský-Šichman 1964; Pramene II 1992, 65).
61. Sudince (?; Banskobystrický VÚC; Pramene II1992,170).
62. Súdovce (?; Banskobystrický VÚC; Pramene U1992,170).
63. Svätý Jur-Neštich (Bratislavský VÚC; Kraskevská 1963).
64. Tlmače-Hrádze (Nitriansky VÚC; Habovštiak 1975, 97-116).
65. Tekovský Hrádok (?; Nitriansky VÚC; Pramene III 1989,170).
66. Teplý Vrch-Hradište (?; Banskobystrický VÚC; Pramene II1992, 134).
67.Trenčianske Teplice-Čertova skala (Trenčiansky VÚC; Pieta 2000,129-149; Pramene f/2 2989, 411).
68. Trenčín-Hrad (Trenčiansky VÚC; Pramene 1/2 1989, 413, 414; Nešporová 1978; 1993).
69. Trnova Hora-KIačany-Záhumnie (?; Banskobystrický VÚC; Pramene II1992,183).
70. Turčianske Jaseno-Horné Jaseno-Hradište (?; Žilinský VÚC; Janšák 1930; Pramene II1992, 67).
71. Turčianske Klačany-Hrádok (?; Žilinský VÚC; Petrov ský-Šichman 1964; Pramene U 1992, 67).
72. Turie-Hrádek (Žilinský VÚC; Pramene U 1992,199; Šedo 1976, 200).
73. Vyšný Kubín-Ostrá Skala (Žilinský VÚC; Čaplovič, P. 1987, 217-242).
74. Zemianske Kostoľany-Hradištia (?; Trenčiansky VÚC; Pramene II1992,118).
75. Zemianske Podhradie-Bašta (?; Trenčiansky VÚC; Ruttkay 1975c, 192).
76. Zemianske Podhradie/Bošáca-Hradiská (?; Trenčiansky VÚC; Staššíková-Štukovská 1984,200; Veliaäk/Romsauer 1994, 231, 232; 2999, 227, 247).
77. Zemianske Podhradie-Martákova skala (Trenčiansky VÚC; Dekan 1948-1949, 82; Eisner 1921, 21; Kolnik 1999; Pramene í/2 1989, 282, 283; Ruttkay 1975c, 192).
78. Zvolen-Lieskovec-Hrádok (?; Banskobystrický VÚC; Pramene II1992, 174).
79. Zvolen-Môťová-Priekopa (Banskobystrický VÚC; Eisner 1947; Mácelová 1991; 1992; 1998, 399-404).
80. Žilina-Zástranie-Straník (?; Žilinský VÚC; Petrovský-Šichman 1964; Pramene II1992, 199).


Zdroj – Drahoslav Hulínek, Michal Čajka: Včasnostredoveké hradiská na Orave v kontexte hradísk na Strednom a Západnom Slovensku, Slovenská archeológia LII-1, 2004.
Nejednoznačne datované (nie je dostatok dôkazov, či boli ako hradiská využívané Slovenmi) a potenciálne hradiská sú označené otáznikom.

No a ja pridávam hradiská z Východného Slovenska, na ktoré som doposiaľ narazil a zapamätal som si , resp. niektoré z nich som aj umiestnil na stránku:

81. Brekov
82. Dreveník
83. Kusín
84  Seňa
85. Šarišské Sokolovce
86. Spišské Tomášovce
87. Zemplín

 

Ďalšia mapa - kultúrne centrá Veľkej Moravy  (prevzaté z https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDntkGe5IZ0ihSZYbk5Yu16aVK_go65K4ZW2hbKObG8usKOcTuu0U5aBTJXhwl9WvkNS2QZrybiKqMWJNDL7lV1o0WyKlJ_iZpR_RYSxlPVHS6hY-kSqSIS-2Bs2phb5jddedPk5ROR88/s1600/KulturnecentrastarejMoravy.gif)

Síce už trochu neaktuálne, ale zaujímavé mapy výskytu mečov a sekier na území VM
Hradiská v oblasti Slovenskej Brány

Plytká, ale pomerne široká kotlina, ktorú vytvoril Hron medzi Pohronskou pahorkatinou a Ipeľskou kotlinou do neogénnych usadenín Podunajskej nížiny, sa pri Tlmačoch zužuje do úzkeho, asi 6 km dlhého prielomu, siahajúceho na severe až po Hronský Beňadik. Hron na týchto miestach prerezáva naprieč juhozápadný výbežok Štiavnických vrchov. Geograficky sa táto oblasť nazýva Slovenská brána (Porta Slovenica). Na ľavej strane tvorí pri Tlmačoch vstup do brány masív vrchu Kusá hora (276 m. n. m.) a na pravej strane pri Kozárovciach vrch Skala (237 m. n. m.). Oblasť Slovenskej brány spolu s jej predpolím, siahajúcim na juhu až po líniu Hronské Kľačany – Nový Tekov, zaberá plochu cca 170 km2 a na jej území sa nachádza v súčasnosti 16 obcí.Výrazne bola oblasť Slovenskej brány osídlená v nasledujúcich storočiach, najmä v období Veľkomoravskej ríše (9. stor.) a v období začleňovania územia Slovenska do Uhorského štátu (10. stor.). Svedčia o tom popri nížinných sídliskách najmä hradiská. Z dávnejšie známych slovanských hradísk možno spomenúť priamo v Slovenskej bráne ležiace hradiská: Hrádze (Festúnok) v Tlmačoch, Grác (Pipíška) v Malých Kozmálovciach a Krivín (Pekná skala) v Rybníku. Novšie k nim pribudlo hradisko na Beňadickej skale pri kaplnke sv. Heleny v Hronskom Beňadiku. V predpolí Slovenskej brány, v inundačnom území Hrona, na jeho ľavom brehu, sa nachádza hradisko Várhegy v Starom Tekove. Na jeho mieste neskôr v stredoveku vyrástol komitátny hrad Bars. Archeologický výskum ukázal, že slovanské hradiská v oblasti Slovenskej brány mali strategicko-utočištnú funkciu. Teda poskytovali ochranu obyvateľom okolitých poľnohospodárskych osád v čase blížiaceho sa nebezpečenstva a zároveň ochraňovali a strážili dôležitý prechod do významnej stredoslovenskej banskej a rudonosnej oblasti. Okrem sídliskových nálezov je slovanské a včasnostredoveké obdobie reprezentované i hrobovými nálezmi. Patrí k nim napr. hrob bojovníka z konca 8. a zo začiatku 9. stor. zachránený v Malých Kozmálovciach. Hrob obsahoval železný meč karolínskeho typu, dva železné strmene a jednu nádobu. Ďalej možno spomenúť slovanské pohrebisko v Novom Tekove, z ktorého pochádza keramika. Jazdecké hroby zistené v areáli SES v Tlmačoch, možno najskôr spájať s prenikaním staromaďarských nomádskych kmeňov v 10. stor. smerom severným.Lit: Jozef Bátora: PRAVEKÉ A VČASNOHISTORICKÉ OSÍDLENIE V OBLASTI SLOVENSKEJ BRÁNY (PRÍSPEVOK K VÝVOJU ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA), ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO, Ročník XXVI, MUSAICA, Bratislava 2009

Hulínek, D, Štefanovičová: Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska., SAHI, 2008


2 komentáre:

  1. Máš skutočne zaujímavý blog...dobre sa číta o našich predkoch, ako žili, bojovali, umierali. Som rád že sme tu taká menšia komunita ktorá sa venuje našej histórii. Ja sa zaoberám zobrazovaním Slovenska na starých mapách, všeobecne historickej geografii. Možno ťa tam niečo zaujme :-)
    http://marek-valko.blogspot.com/

    Ešte tú stránku chcem sprehľadniť, ale neviem tie články tematicky zoradiť. Vidím, že ty to máš dobre zoradené na boku, ako sa to prosím ťa robí?

    OdpovedaťOdstrániť