.

streda 14. decembra 2016

Kedy prišli Slovania na Slovensko?

Slovensko v súčasnosti obývajú ako majoritný národ Slováci, ktorí sa v priebehu stredoveku a novoveku vyformovali z tu žijúcich Slovanov. Avšak naši predkovia Slovania neboli ani zďaleka prvými obyvateľmi územia dnešného Slovenska. Už v dobe kamennej sa tu vystriedali rôzne kultúry, ktoré so Slovanmi nijako nesúvisia. Rovnako aj v dobe bronzovej poznáme z nášho územia viaceré archeologické kultúry (nitrianska, unětická, otomanská, maďarovská (Maďarovce bol pôvodný názov obce Santovka, kde bola táto kultúra prvý krát odborne popísaná a názov kultúry nijako nesúvisí s Maďarmi pozn. autora), velatická, lužická a ďalšie), ktorých etnicita nie je známa, avšak neexistujú žiadne dôkazy, na základe ktorých by sme niektorú z týchto kultúr mohli spojiť so Slovanmi. Rovnako nepoznáme nositeľov kultúr zo staršej dobe železnej, ktorí obývali našu domovinu (napr. kalenderbergská kultúra, alebo kultúra Vekerzug). 

MAPA SŤAHOVANIA NÁRODOV TU

Prvé svetlo do etnického obrazu územia Slovenska priniesli až Kelti, ktorých na našom území začíname registrovať niekedy v 5. storočí pred našim letopočtom, kedy obsadzujú niektoré nížinné oblasti Slovenska. V severných častiach Slovenska predpokladáme, že sa Kelti neskôr zmiešali s pôvodným obyvateľstvom dožívajúcej lužickej kultúry a vytvorili tu svojráznu púchovskú kultúru, ktorú na Slovensku registrujeme cca od 3. storočia pred našim letopočtom až do 2. storočia nášho letopočtu, tzn. storočia na prelome letopočtov. Prirodzene, ani pri keltskom, resp. púchovskom obyvateľstve (stotožňovaného u nás s kmeňom Kotínov) ešte stále nemôžeme hovoriť o Slovanoch. Po prelome letopočtov  na naše územie prenikli germánske kmene Kvádov, ktorí značne zdecimovali púchovskú kultúru (ale neskôr sa stali jej súčasťou). Zároveň na južnom Slovensku registrujeme rímske vojenské opevnenia a prinajmenšom časť južného Slovenska sa dostáva pod vplyv Rímskej ríše.

V 2. storočí nášho letopočtu prichádzajú z polabskej oblasti nové prúdy Germánov, ktoré donútili Rimanov čiastočne vyprázdniť územie Slovenska. V nasledujúcich storočiach u nás pretrváva germánske osídlenie, ktoré končí až v 5. storočí. Postup bojových družín Hunov z východu v poslednej štvrtine 4. storočia, znamenal začiatok obdobia označovaného ako sťahovanie národov a vyplňujúceho 5. a prvú polovicu 6. storočia. Huni spôsobili tlak na ostatné kmene, ktoré sídlili smerom na západ od nich. V prvom rade zatlačili na germánskych Gótov, pod ich tlakom sa zas museli posunúť ďalšie germánske kmene, a v konečnom dôsledku aj Kvádi z územia Slovenska.

Vidíme, že už sme niekde na prelome 5. až 6. storočia a na území Slovenska sa nám ešte stále rozťahujú Germáni a po našich slovanských predkoch zatiaľ nie je u nás ani chýru ani slychu. Ale tento obraz sa už čoskoro mal zmeniť. Existovali už v tomto období Slovania? A kde by sme ich vtedy našli? Odpoveď treba hľadať na severovýchod od Karpatskej kotliny niekde v okolí riek Dnester, Pripiať a Dneper.

Mapka z článku G. Fuseka
(Historická revue 12/2016, str. 13)

V tomto období na území Ukrajiny evidujeme tri archeologické kultúry, ktoré sú už považované za slovanské. Ide o pražskú  kultúru (jej nositeľov stotožňujeme so slovanským kmeňom Sklavínov), peňkovskú kultúru (stotožňovanú s Antmi) a koločinskú kultúru (Veneti). Nás Slovákov najviac zaujíma (napriek svojmu provokatívnemu názvu J ) práve pražská kultúra (pomenovaná po lokalite, ktorú paradoxne osídlila až neskôr), ktorá sa z uvedených troch rozprestierala najzápadnejšie, v povodí riek Dnester a Pripjať a bola ohraničená zo západu vonkajšou časťou karpatského pohoria. Niekedy na prelome 5. až 6. storočia začala pražská kultúra (teda Sklavíni) expandovať zo svojich pôvodných sídel dvoma smermi. Jednak južne, ale predovšetkým smerom na severozápad, to znamená aj do Karpatskej kotliny.

Typická keramika pražského typu
(Arch. ústav akadémie vied ČR)

Vráťme sa teraz ešte naposledy na „germánske“ Slovensko, tesne pred príchod našich slovanských predkov. Ako uvádza významný slovenský archeológ Gabriel Fusek vo svojom článku (v Historickej revue 12/2016, str. 15), v severozápadnej časti Karpatskej kotliny sa v 5. storočí rozprestierali sídla germánskych Svébov. Avšak na prelome rokov 469 a 470 tu došlo k zásadnej zmene po tom, ako Ostrogóti, sídliaci v Panónii, prekročili zamrznutý Dunaj a následne rozvrátili kráľovstvo Svébov. Ich podstatná časť potom odtiahla na západ k Alamanom a na území Slovenska zostali iba zvyšky Svébov. Túto situáciu s najväčšou pravdepodobnosťou využili Sklavíni, ktorí zrejme odvtedy začali prenikať  cez karpatské priesmyky na územie Slovenska. Využili na to zrejme Verecký priesmyk, Dukliansky priesmyk  a údolia riek Dunajec a Poprad. Územie Slovenska bolo pravdepodobne zaujaté Sklavínmi tak východnou, ako aj severnou cestou (od Poľska). V prvej polovici 6. storočia potom už máme na našom území nepochybne archeologicky ako aj v písomných prameňoch doložené, že Slovania tu už žijú. Na juhozápade Slovenska môžeme predpokladať ich susedstvo s germánskymi Longobardmi, ktorí odtiaľ odtiahli až na Veľkú noc v roku 568. Obsadenie Slovenska Sklavínmi teda evidentne prebehlo niekedy medzi 70. rokmi 5. storočia a prvou polovicou 6. storočia a ukončilo sa po odtiahnutí Longobardov z juhozápadného Slovenska v polovici 6. storočia.  Slovanskú pražskú kultúru tu potom evidujeme až niekedy do polovice 7. storočia, kedy sa časť nášho územia dostáva do mocenskej sféry Avarského kaganátu. Ale to už je iná story...


Mapka z článku od D. Hulínka z Historickej revue 12/2016

Zhrnuté a podčiarknuté, až do 5. storočia na území Slovenska žiadni Slovania nežili. K ich invázii došlo niekedy po začiatku 70. rokov 5. storočia. V priebehu pomerne krátkej doby sa u nás udomácnili a prežili napriek mnohým pohromám (napríklad vpády Avarov v 7. - 8. storočí, Maďarov v 10. storočí, Tatárov v 13. storočí, či Turkov v 16. - 17. storočí a opäť maďarizácia na konci 19. storočia )  až do dnešných dní, kedy našou najväčšou pohromou sú naši vlastní politici.    

Orgoň
Podrobnejší vedecký článok na tému etnogenézy Slovanov nájdete na TEJTO STRÁNKE

Použitá literatúra:
G. Fusek: Najstaršie Slovanské osídlenie Slovenska in: Historická revue 12/2016, str. 12-20
D. Hulínek: Slovania na scéne dejín in: Historická revue 12/2016, str. 64-71)
http://www.arup.cas.cz/?cat=250
www.archeologiask.sk


171 komentárov:

 1. Najprv sa všetci (Huni, Avari, Mongoli, Osmani...) hnali na západ (Drang nach Westen), a preto bol svojho času, pre zmenu, zas aktuálny Drang nach Osten. Nuž, zmena je život, a život je pohyb.
  Huni, Avari, Mongoli, Osmani, boli vtelené zlo. Nikde nemali pokoja, tak aj skončili, ich zbytky bojujú navzájom doteraz na Blízkom východe.
  Málo sa hovorí o tom, že Slovania sa rozširovali na základe svojej pokory a služby. A takými vlastnosťami sa im aj darilo. Prípadné bránenie sa nie je výboj. Aj Maďarov museli "uzemniť" Frankovia, nie my. Nám bolo vždy jedno, kto vládne (viď dnešný stav).
  Pre vtedajšiu Európu -Germánov, Frankov, Anglosasov, sme boli služobníci, otroci, aj nám tak dali názov - SLAVEs, a pre Germánov SKLAVEn. Však len sa pozrite do slovníkov. Ale oni nás do služby nenútili, mali sme radi roľnícke a domáce práce, a svoje mnohopočetné rodiny. Výnimka je len potvrdenie pravidla.
  Ja našu submisívnu povahu dokonca považujem za plus, pre kresťana je ako stvorená, pre budúcnosť ľudstva nevyhnutná.
  Časť ruského národa má zbytky Wikingskej a Mongolskej krvi (či DNA), preto od nich vždy bude hroziť zálusk na výboj.
  Večná túžba Slovákov - byť rovnocenným národom k iným, je len neporozumenie sebe samým.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Slováci majú trácku krv ( Valasi ) a od nich bol Spartakus tak bacha

   Odstrániť
  2. Ako sa niekto môže živiť podvodmi?

   V snahe zaujať sú ľudia schopní robiť aj toto.

   Odstrániť
  3. Anonymný, čo si tým chcel povedať? Vyjadrujete sa jak Tatári

   Odstrániť
  4. Napríklad mnohé vpády na územie Byzantskej ríše dokazujú, že Slovania až tak pokorní neboli...

   Odstrániť
  5. A ja píšem niekde že Slovania boli nejakí pokorní? POkiaľ viem mám tu mnoho článkov, ktoré preukazujú pravý opak!

   Odstrániť
  6. ''Maďarov museli "uzemniť" Frankovia, nie my. Nám bolo vždy jedno, kto vládne (viď dnešný stav).''

   Kedy ''Frankovia uzemnili'' Madarov?

   Odstrániť
  7. Tak zrejme má na mysli bitku pri Lechu 955

   Odstrániť
  8. Otázka pre všetkých sem "zablúdivších": Vie mi dakto z Vás odcitovať dobový zdroj (955 - 1000), v ktorom sú tí "porazení" v r. 955 pomenovaní slovom Magyar/Maďar, či aspoň Marhar/Mařar/Mažar/Madžar/Mačar/ - ja "tam všade" vidím UNGAR, A Ungarov "Geograf Bavorský" vymenúva ako súvekých s "bahnónskymi"(etymologický kalk pojmu "pannonius" - viď Pokorný) Marharmi a umiestňuje ich medzi Vislanov a Lukolanov(?)(dnes Bukovanov), teda do povodia rieky UH/UG !!!

   Odstrániť
  9. Niektoré prvé písomné zmienky o Maďaroch som dal do tohto článku. http://www.hradiska.sk/2013/02/madari-v-pisomnych-pramenoch.html

   Prví použili slovo maďar zrejme arabi, ale tam treba mať na pamäti, že z dobovej arabštiny je vždy problém odvodiť výslovnosť (napr.kvoli absencii samohlások)
   In sources written in Arabic, the Magyars are denominated Madjfarīyah or Madjgharīyah, for example by Ahmad ibn Rustah; Badjghird or Bazkirda, such as by al-Mas’udi

   Odstrániť
  10. etymológia slova slave: z latinského sclavus -> zo strarogréčtiny (ancient greek) /ˈskla.vos/ - lebo vraj v stredoveku boli Slávi často zotročovaní :)
   "Časť ruského národa má zbytky Wikingskej a Mongolskej krvi (či DNA), preto od nich vždy bude hroziť zálusk na výboj." - nemali by nás teda skôr ohrozovať severské národy a mongolsko? Oni majú tej mongolskej a vikingskej krvi oveľa viac ako Rusi :D

   Akože sorry, ale také kecy a sebabičovanie naozaj nemám rád :)

   Odstrániť
  11. Minulosť je sakramentsky odlišná od prítomnosti. Andrej, ak si pri rozume, tak si vyhoď z hlavy, že by dnešní Mongoli mohli vôbec výjsť za svoje hranice. Zdecimovali sa pri tých svojich bývalých lakomostných nájazdoch. A severské štáty majú v sebe už menej wikingskej DNK, ako Rusi.

   Odstrániť
  12. Slavo Sklav. Asi hovoríš o sebe. Som čítal čo si napísal a len som krútil hlavou. Najprv si veci naštuduj a potom prispievaj. Jediné čo je pravdivé je význam slova slav v angličtine. to je pravda, ale pôvodne to znamenalo úplne niečo iného - sklavinos znamená zotročiteľ. Keď si prečítaš dejiny vpádov Slovanov na Balkán, zistíš, že chytali otrokov. Preto im Gréci dali toto meno. Znamenal otrokári a nie otroci.

   Odstrániť
 2. To že názov Slovan je odvodený od otroka je ničím nepodložený mýtus. Majme trochu hrdosti !

  OdpovedaťOdstrániť
 3. nie je to mytus ,ale je to z latinskeho slova slave /co je rovnake ako aj anglicke slovo otrok/ , lebo rimania uzemia na sever od svojich hranic, povazovali za zasobisko otrokou , a tak ked potrebovali otrokou isli na uzemia slave nov , cize uzemia otrokou, ale ako sa to slovo pripisalo nam nikto nevie , lebo pred . storocim ,vsetkych dnesnych slovanov volali Venedi a ti sa deli na kmene , s ktorych su dnes slovanske staty

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ja viem ako sa po anglicky aj latinsky povie otrok. Btw. latinsky sa povie SERVUS. Ale aj pomenovanie slave nemá s pomenovaním Slovanov nič spoločné. Odkiaľ si nabral že Slovania boli pre Rimanov zásobáreň otrokov? Rím s nimi takmer ani neprichádzal do kontaktu.

   Odstrániť
  2. Orgon mýliš sa, Slav predsa nie je Slave ... študuj

   Odstrániť
  3. Anonym, aspoň to vysvetli čo chceš povedať.
   A prekladajte to ako "služobník", lebo to slovo otrok nik dobre nechápe.

   Odstrániť
  4. Slaver otrokár je koreňom slova. Tak ako katolícka viera
   nie je národom. Tak ani slovania slnečného kultu nie sú
   národom. Slovan v gretčine latinčine má iný zvuk. Ani
   angličtina nepoúživa pre výraz slovan slave. Ktorý je
   z nadradeného slaver. Tak isto by mohli černochov
   menovať slovanmi.

   Odstrániť
 4. Tiež nesúhlasím s tou zásobárňou otrokov z nášho etnika, navyše to je nedomyslená hlúposť. Rimania mali otrokov zovšadiaľ, len nie od nás. Otroci boli z porazených krajín, prípadne svojich-zadĺžených, či odsúdených. A mali v tom poriadok (Rímske právo), nie ako východní satrapovia.
  Názvy kmeňov, pohorí, riek, ... sú relevantný písomný odkaz. Ako samozrejmosť berieme keltické názvy (Matra, Fatra, Tatra, Hron, ...), preto aj slovo Slave nesie posolstvo.
  A opakujem, pokora je naša prednosť, ako kresťan si pokoru vážim, bez nej sa ani nedá ísť na sv.spoveď, na ktorú v týchto dňoch hromadne chodíme. Hrdosť je čo? Od slova "hruď" - nafúknutá hruď. Jeden Germán (Nemec) sa do nej tak bil, až sa sám zabil. :))
  Česi majú menšiu pokoru ako Slováci, "nakazili" sa od Germánov. Také vety treba ale brať cez analógové myslenie (viac-menej), nie digitálne (ano-nie).

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pre Slávo Sklav ... chyba v premise ... je podstatný rozdiel medzi Slav a slave. No existujú pramene, ktoré by nám to chceli vtisnúť, ako pečať.

   Odstrániť
  2. A opakujem, pokora je naša prednosť, ako kresťan si pokoru vážim, bez nej sa ani nedá ísť na sv.spoveď, na ktorú v týchto dňoch hromadne chodíme.

   Pokorný človek by tu nepísal agresívne vyjadrenia - "si debil, hlupák" a pod. To je tá vaša katolícka dvojtvárnosť. Nemáš poňatia o pokore. Pokora nie je báchanie sa na kolená a pritom myslieť opak. Pokora je správať sa slušne a úctivo aj na tomto fóre. Zo všetkých si tu najagresívnejší. Choď sa len vyspovedať, a nech ti to aspoň teraz pomôže. Kresťan.

   Odstrániť
  3. Ak si Kresťan tak nemôžeš sa považovať za slovana slovan Slavi slav. Kresťan znamená otrok -Slovak. beriete informácie od vašich nepriateĺov-rímanov,kresťanov ste buď naivný alebo hlúpi,ale čo čakať od kresťana ,ktorý prijal cudziu vieru a svoju zavrhol

   Odstrániť
  4. Tatra, Matra, Fatra znamená v sanskrte Dcéra, Matka, Otec. Kde tam vidíte keltské slová?

   Odstrániť
  5. V sanskrte ( = "so-skrase") slovo "tatra" = tam, tade; "matra" = miera, rozmer; slovo identické s našim Fatra v "so-skrase" neexistuje, aj preto že "so-skras" nepozná hlásku "f", pozná len "aspirované p", teda "ph".

   A ináč "dcéra" = "duhitar", "matka" = "matrká" a "otec" = "pitar".

   A čo sa týka "keltských" dochovaných slov (nie slov dnešných, podľa samotných Írov, Velšanov, "Brežoncov", ..., "gaelských"), tak napríklad:

   druid = zru-id = "zre-c" = žrec = riši (zo "zriši") !!!

   Odstrániť
 5. A zabudol som to najhlavnejšie:
  Volali nás "služobníkmi", lebo sme sa v tom našli. Mohli sme im pripadať ako otroci, ale najlepšie nám bolo pri obhospodarovaní kravičiek a polí. Pochopí to len dedinský človek, ten pokojný život na grunte. Všetci "výbojníci" z nášho územia sami odišli, ich vízie boli v inom. Slovanov nik nehubil, lebo sa pri nich mal dobre. Podľa mňa boli producentom potravín, a jesť chce každý.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ak sme boli takí submisívni ako sme potom získali také obrovské územie? Pozrite na mapu kde sú slovanské štáty dnes. Kde je napr. rímska ríša dnes?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. všetko čo sa piše v knihách, a nas učia nemusi biť pravda... historiu si začali upravovať germanáni podla seba už v 18 storoči, lebo mali mocenské ciele , a počas druhej svetovej to hitlerovi len vyhovovalo , a ked vám poviem že slovania tu už mohli biť aj pred 2000 rokmi a vlastne sme zasahovali do územia nemecko rakuska, a a madarsko bolo cele slovanské čo mi na to poviete??? ja neverim tomu čo nas učia

   Odstrániť
  2. biť znamená mlátiť niekoho

   Odstrániť
  3. ...a ja zas neverím tomu, že zem je guľatá, čo mi poviete na to, keď vám poviem, že je plochá???
   R.

   Odstrániť
 7. Šírili sa pomocou pluhu a dobytka. Rolníctvom. Tak nemali nepriateľa. Naopak, mohli ich Germáni, Avari, trebars aj Kotíni mať za veľmi potrebných. Sami totiž práce na roli považovali (muži) za menejcenné. Rolníci sa nevyhli okradnutiu, ale život im zostal. Tým sa dá vysvetliť aj jednoduchosť (drevených) stavieb. Bez kameňa. Nikto sa nelakomil na tak jednoducho vybavené územie. Ostatní sa hnali na Rím s vidinou zlata a lepšieho života.
  Treba si predstaviť v 6.storočí riedkosť osídlenia, bez hraníc. Aký problém pre presun mnohodetného rolníka? Žiadný. A predstaviť si "pretlak" obyvateľstva v oblasti dnešnej Ukrajiny, Bieloruska v 6.st.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Hmm, zaujímaá úvaha. Napadlo ma, že veľmi podobn= je to tu v Rakúskom Tirolsku dnes. Je tu obrovské množstvo pracujúcich Slovákov (mnohí z nás sa tu už aj usadili) a Maďarov. Sú žiadaní, lebo domáci upratovať hotely či robiť čašníkov či v kuchyni moc nechcú (resp. ich ani nie je dostatok). Každý deň vidím veľké množstvo slovenských značiek a každým rokom sa ich počet narastá.

   Odstrániť
  2. servus Igor "Socha". Ako v Kaprune? Nasnežilo? Už lyžuješ ostošesť, že? Pozdravujem DObšinčanov okolo Teba :-)

   Odstrániť
  3. Mne to teda nesedí. Podľa nálezísk, ktoré poznám (nie žeby som ich poznal dosť) mi príde hlúposť tvrdiť, že Slovania boli "roľníci" a to nám dovolilo prežiť. Prevažná časť stredného slovenska bola nehostinná. Tento fakt si môžeme overiť aj v blízkej a dobre zdokumentovanej histórii. Boli sme v tom čase jednoducho nezaujímavý. Husté lesy, kosodreviny a močariská. Úrodné časti boli presne tam kde aj dnes. Dnes máme však zemáky a kapustu. Avšak to sú dovezené "novinky". Preto aj bryndzové halušky sú dosť sporné "tradičné" jedlo. Ale čo by som vysvetľoval národu, ktorý za tradičné berie kresťanstvo, ktoré sem privandrovalo z politických dôvodov. Národ, ktorý za tradicie vníma folklór, ktorý si hovie sotva pár storočí. Niet preto divu, že máme aj sporné predstavy o národoch žijúcich na našom území pred tisícročím.

   Odstrániť
  4. výborná úvaha. a správna.

   Odstrániť
 8. To o čom píšete je pekné. ale sú to len teorie možno podložené archeologiou ale aj to môže byť v budúcnosti vyvrátené pokiaľ bude vhodná situácia. Podľa niektorých výzkumov sa Slovania od dávnoveku nachádzali v priestore od Rýna na východ vrátane južného Svédska a Lybie. Sú o tom tiež dôkazy. Názvy riek, miest, oblasí ap. Nechcecem sa rozširovať. Práce niektorých , a to je zaujímavé, nie slovanských vedcov to potvrdzujú. Treba historiu študovať v širšom zábere. A Rimania sa na východ od Rýna pokúšali tieto národy podrobiť. Len sa im to nedarilo, lebo kmene a národy, ktoré tam žili mali iný spôsob života a hierarchii než na ktorú boli zvyknutí. Rimania o nich píšu ako o ludoch, ktorí sú pod vedením akýmisi radami starších. A nevedeli s nimi bojovať. Neboli na týchto územiach žiadne cesty ani veľké sídla. Ludia sa živili zemedelstvom a pastevectvom. Boli všade a nikde. Rimania boli dezorientovaní. Nemohli použiť svoj spôsob boja. To samé bolo ked chceli ísť do Ruska. Kde je pravda?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Neexistujú výskumy, ktoré by dokazovali prítomnosť súvislého osídlenia Slovanov na Rýne alebo vo Švédsku, ak to niekto tvrdí je buď hlupák alebo klamár...

   Odstrániť
  2. ja sa celkom teším na budúcnosť, keď prepodkladám históriu začne interpretovať AI -umelá inteligencia. Bude sa kŕmiť mega dátami a nálezmi a výsledok môže byť prekvapivý.

   Odstrániť
  3. Umelá inteligencia, je len počítačový program, a jeho "inteligencia" je limitovaná inteligenciou programátorov. Inteligencia dnešných programátorov je limitovaná tým, čo sa stihli naučiť v škole a prípadným samoštúdiom - dnes, tak ako v minulosti géniov schopných pochopiť, či vymyslieť dačo nové, je veľmi málo. Preto počítačový program, "namyslene" nazvaný umelou inteligenciou, v dohľadnej budúcnosti bude len samoučiacim sa programom "na intelektuálnej úrovni sčítaného samouka", ktorý má encyklopedické vedomosti, ale "nevie čo s nimi". Takže je prinajmenšom predčasné radovať sa z toho, že "umelá inteligencia" po "natlačení si do hlavy" tých "megasprostostí" z internetu dospeje k prekvapivým zisteniam.

   Odstrániť
 9. http://sloveni.forumsk.com/t61-topic

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tie veci uvádzané v predmetnom článku sa radia do sféry fantasy, a preto je zbytočné aby ich komentoval niekto, kto to myslí s históriou vážne. Ani ja sa takými hlúposťami nemienim zaoberať. Kto chce nech si tomu verí, ale to potom už nieje realita ale viera

   Odstrániť
  2. Orgon, a ktoré konkrétne veci sú zo sféry fantázie ? Fotografie, mapy, znenie textu ?

   Odstrániť
  3. Napríklad sa v tom paškvile píše že:
   "Ako náhle ľadovec po poslednom zaľadnení opustil strednú Európu cca r. 8000 p.n.l. a vyschli jazerá, ktoré vytváral Dunaj (obrovské Pannónske jazero a neskôr menšie Biele Jazero (medzi Karpatami a Bakoňským lesom), toto obrovské územie osídlili Slovania vrátane Sedmohradska z Valachie (Moesie) po Solun od 8 – 5 tisícročia p.n.l."

   To odkiaľ si nabral takú ptákovinu?

   Odstrániť
  4. poštuduj, môj, si na začiatku poznania

   Odstrániť
  5. Naštudujte si nejakú základnú literatúru, napr. toto a potom sa zamyslite, či majú logiku tie teórie o Slovanoch pred 8000 rokmi

   http://www.history.sav.sk/eknihy/Peter-Bystricky-Stahovanie-narodov454-568-Ostrogoti-Gepidi-Longobardi-a-Slovania.pdf

   Odstrániť
  6. Pre : Orgon ... Doc. Vladimír Ferák, odborník na genetiku, skúmal historický genofond dnešných Slovákov a došiel k zisteniu, že vyše 80 % Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe – podržte sa – už v mladšej dobe kamennej, to znamená asi 6000 rokov pred Kristom (pred 8000 rokmi), čím sú Slováci porovnateľne autochtónnym obyvateľstvom ako takmer všetky ostatné európske národy (až na tie výnimky, ktoré „zaujali vlasť v 9. storočí po Kristovi) Známe „veľké sťahovanie sa národov“ v 5. a 6. storočí, ktoré tak propagoval Šafárik na rozdiel napríklad od Liszta, bolo iba veľkým sťahovaním sa koristníckych kmeňov a skupín typu Huni či Avari, roľníci pevne a oddávna sedeli vo svojich sídlach.

   Odstrániť
  7. Tak si prečítaj tento rozhovor s ním

   http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pravi-slovaci-z-genetickeho-hladiska-neexistuju#.WFVJmLLhDIW

   Odstrániť
  8. Orgon, titul Tvojho textu je "Kedy prišli Slovania na Slovensko" čiže hovoríme o Slovanoch. Preto som spomenul genetika Feráka, ktorý komentoval 8000 rokov.. Z pohľadu genetika, jasné, že neexistujú Slováci, či nejaký iní. To je o niečom inom.Genetik skúma len javy rozšírené v konkrétnom čase a priestore. Genetikovi žiadny výskum nepovie, ako to bolo v skutočnosti. Na to mu slúžia spoločenské vedy. No nie je možné presne stanoviť podľa akých pravidiel či sa kultúra šírila cez nositeľov genetiky alebo len ako informácia. Skús ak chceš :
   http://zivot.cas.sk/clanok/19637/prepise-genetika-dejiny-analyzy-dna-odhaluju-iny-pribeh-slovanov#
   https://www.protiprudu.org/aka-je-prehistoria-slovanov-odpoved-dava-dna-genealogia-cast-ii-z-ii/
   http://nadhlad.com/content/sloveni-najgermanskejsi-germani

   Odstrániť
 10. škodíte histórii, pane. Ste len servilný voči moci, nič viac. Pochybné je tvrdenie vaše a oficiálnej historiografie. Vaša realita vedie do bludov.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. ...ale pravda je, že vám ďakujem za váš portál, je v ňom kopec roboty, zaujímavé informácie, chodím sem rád. Ten článok je ale na škodu vášho portálu.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Podľa komentára ako ten váš škodia... a pravdepodobne aj vám samotnému...

   Odstrániť
 12. Histórii škodia tí, ktorí si bohapusto vymýšľajú fiktívne tvrdenia o tom že Slovania boli Germáni, bronzáci, prípadne ešte aj neandertálci. Takéto tvrdenia sú len na smiech a nikomu nepomáhajú. Je to jednoducho klamstvo

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Veta "sťahovanie národov" je veľký otáznik, pripomína to jednoduché ťahy na šachovnici. Je treba to v budúcnosti bližšie vysvetľovať, lebo ľudia (neplatení za históriu) tomu nerozumejú. Ide len o vojsko s rodinami, alebo komplet "národ, kmeň" skoro do nohy? Ako boli zabezpečené bivaky na ceste?
  S tou toponýmiou to netreba preháňať dovtedy, kým sa nenájde mistr-historik, ktorý to zhrnie za všetky jazyky. Lebo nie každý topo-názov podobajúci sa slovenskému výrazu mieri k Slovanom. Je tu do 30 iných jazykov, ktoré tiež môžu mať afinitu k týmto "podozrivým" topo názvom. Aj ich priveľké "ohýbanie" budí nechuť. Ale má to potenciál, ako aj genetika.
  Čo sa týka Adama z Brém, kronikára biskupa Adalberta (1030 – 1081), ktorý napísal: „Sclavania je najväčšia provincia Germánie, obývaná Winulmi, ktorých som kedysi nazval Wandali; je desaťkrát väčšia než naše Sasko, obzvlášť ak započítame Čechov a Poliakov, ktorí žijú za Odrou, keďže ani zvykmi ani jazykom sa neodlišujú v zmienenej Sclavanii.“
  Túto zmenu Vinuli - Vandali Adam nevysvetlil, a skôr je to bližšie k vysvetleniu, že Vandalské vojsko dalo biede arivederci, a hnali sa na juh za korisťou celou Európou. Germáni ako vyšití. A nahradili ich Vinuli (Samo).

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Slávo s väčšinou vecí ktoré píšeš sa dá súhlasiť

   Odstrániť
  2. Ak by ste reálne čítali Adama z Brém, vedeli by ste, že je to veľmi klamlivý zdroj, to že sa na neho odvolávate bez kritiky prameňa svedčí len o tom, že ste ho celého nečítali...

   Odstrániť
 14. Werich povedal. Na třetí krát je nehodno hádat se s blbcem, protože už se hádají dva blbci.Autor článku s nesúhlasom určite počítal. Aj Gallileovi sa dlho smiali.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Nie je dôležité, kedy prišli Slovania na Slovensko, ale aký kmeň, etnikum, národ bol autochtónnym obyvateľom na súčasnom území Slovenska.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Kazde etnikum resp.kultura sem kedysi prisla. Nik tu nebol odjakziva. A zil tu proste ten narod ktory si nase uzemie dokazal zabrat a ubranit. Je úžasné ze my Slovania sme to dokazali a zijeme tu uz skoro 1500 rokov

   Odstrániť
  2. Orgon, odkiaaľ prišli sem Slovania? A ktorí?

   Odstrániť
  3. o tom je celý článok ktorý komentuješ. Tak si ho už konečne prečítaj

   Odstrániť
 16. 1. Nepotykali sme si zatiaľ, ostaňme pri úctivom vykaní.Ľahšie sa povie ty somár, ako vy somár.
  2. Vidím, že je tu viacero prispievateľov bez mena, ani sa nedivím...ale ja som ja :-)
  3. Ja som váš článok prečítal, len sa mi naozaj nechce veriť, že niekto nám tu chce nahovoriť, že z malinkej oblasti Pripjať vyliezli mužikovia z bahna a Slovania dokázali zaplaviť v 5. - 6. storočí Európu od Uralu po Kartágo. To nemôže byť myslené vážne.
  3. Toponýmia spomenutá v článku Germáni a Slovania nevznikala dnes, ani pred 1000 rokmi, ak chcete napísať, že je to hlúposť, potom skúste vysvetliť, prečo tie názvy dedín, miest vo Švédsku, Rumunsku, Tunise...prečo v Tunise je Siliana s hlavným mestom Siliana...prečítajte si tých článkov tam viac.
  4. Asi každý najprv začal s dejinami najprv v škole oficiálnymi verziami, či skôr doktrínami, potom sme si zobrali literatúru od "renomovaných", napr. aj Bystrického. Ale kto rozmýšľa, posudzuje a kladie otázky, zrazu nachádza nelogičnosti, protirečenia a najmä objaví, že historici pracujú systémom: čo sa nehodí, škrtnime, ako to napísal Svetomír na portáli Sloveni.No a potom sa začína obdobie hľadania spojené s množstvom štúdia, omylov, prekvapení... a reakcií tých, čo sú na začiatku štúdia. O tom to je. Preto si tu nenadávajme do hlupákov, nech sa páči na portál Sloveni, neberte ho ako konkurenčný, a pýtajte sa, vecne argumentujte. Nie systémom toto je hlúposť, ale vecne. Prospeje to všetkým. Ok?
  A ešte dodatok. Ak vycestujete do oblastí, ktoré sú spomenuté v Rumunsku, pochopíte na mieste viac, akoby ste čítali tri knihy. Niet nad osobnú skúsenosť, poznanie na mieste.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. samozrejme, že knihu http://www.history.sav.sk/eknihy/Peter-Bystricky-Stahovanie-narodov454-568-Ostrogoti-Gepidi-Longobardi-a-Slovania.pdf som čítal. P. Bystrický píše málinko avantgartnejšie, ako jeho predchodcovia. Ale oficiálne ešte neopustil postuláty zo školy vo veciach, ktoré neoficiálne zrejme už spoznal ako nedôveryhodné, že to bolo inak. Pre neho nedozrela doba. Amatér nie je viazaný na školu a teda si môže dovoliť klásť otázky odvážnejšie, ako Mgr., Dr., Prof. a pod.

   Odstrániť
  2. Anonym 8.57 nemáš základy archeologie, ale chceš vyvracať závery, ku ktorým archeologia dospela ohľadom materiálnej kultúry, ktoá sa v období sťahovania národov mení presne tak ako to zachytávajú písomné pramene, nemáš základy histórie ale chceš vyvracať kvantá historikov a kronikárov ktorí o sťahovaní píšu do takých podrobností, že sa vie aj presný rok odchodu niektorých etník, a nemáš najmenšiu šajnu o etymológii, toponomastike a jazykovede, ale ideš tu mudrovať a vypisovať úplné fantasmagórie o tom, ako niekde v Ugande Burundi je nejaká dedina ktorá má akože slovanský názov a dospeješ k tomu tým, že z 6 písmen vymeníš 4. Vyznievaš ako ... nech si každý doplní. Kľudne si komentuj svoj článok a tuná to netroluj.

   Odstrániť
  3. Pane, ani neviete, s kým si píšete, ale svojich oponentov by ste vešal. Nechajte sa naďalej unášať nenávisťou a konajte bohorovne ako v tomto výleve žlče zo svojich útrob. Píšete o sebe, nie o mne. Kto nemá snahu vedieť, nebude mu dopriate. Blahoslavení duchom naozaj blahoslavení byť nemôžu. Amen. Tento web nechám pre vašich trollov :-).

   Odstrániť
  4. Pán anonym s udivom a smiechom sledujem tieto žabo -myšie vojny o slovanoch . Zaujala ma Vaša veta že oponenti nevedia s kým si píšu . Máte pravdu ,bolo by na mieste sa představit ,ved mat vedecký názor na věc ,nie je hamba.Už 35 rokov žijev v Čechách tak prepáčte moju Slovenčinu. Ale chcel som povedat taku perličku. 30 rokov robim v nemecku a slovo otrok a slovan sa povie stejne ! Sklave ! takže !?

   Odstrániť
  5. Asi nebudem ďaleko od pravdy, ak vyslovím domnienku, že náš pán anonym bude samotný pán O. Cvengrosch. Ak som sa netrafil, tak si myslím, že má minimálne jeho "fantastické" knižky v malíčku!

   Odstrániť
  6. Kde sú dnes otrokári,napríklad Rimania? Len jazyk po nich ostal.Ale národ nie. Slovania boli poľní hospodári. Celková charakteristika je taká, že sa dajú považovať za miernych, pracovitých a málo hlučných. Osud tých, čo rabujú je taký, ostatný svet ich zničí, lebo netvoria hodnoty, len s nimi manipulujú. A koristnícke, parazitické národy majú dve možností. Stať sa svojim spôsobom života užitočnými, alebo ich čaká zánik. Ale dovtedy.........

   Odstrániť
 17. Anonymný 9.15 - "amatér nie je viazaný na školu a teda si môže dovoliť klásť otázky odvážnejšie..."
  To je pravda, ale platí to len pre otázky. Predstav si však amatérsku odpoveď !?.
  Horšie je, že amatérske otázky nie je kde pokladať. Treba založiť web stránku, kde na také otázky bude odpovedané trpezlivými historikmi. Len, kto to má urobiť ?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Slávo Skláv, takáto stránka existuje napr. http://sloveni.forumsk.com/ ... takže, kde máme svoje korene ? A čo Orgonov rozpor hneď v úvodnom texte horeuvedeného článku ? "Slovensko v súčasnosti obývajú ako majoritný národ Slováci, ktorí sa v priebehu stredoveku a novoveku vyformovali z tu žijúcich Slovanov. Avšak naši predkovia Slovania neboli ani zďaleka prvými obyvateľmi územia dnešného Slovenska." ... čiže otázka pre Orgona: z akých Slovanov sa vyformovali Slováci z tu ( rozumej na území súčasného Slovenska) žijúcich Slovanov v priebehu stredoveku, novoveku resp. neskôr ?

   Odstrániť
  2. Anonym 13,20 už si tu hentú obskúrnu stránku niekoľko krát vnucoval tak sa stále neopakuj a nezneužívaj hradiská aby si jej umelo zvýšil sledovanosť.

   A rozpor? Kde tam vidíš rozpor? Z akých Slovanov? Skus si prečítať ten môj článok. Ono je to tam jasne napísané že to je tá časť Slovanov, ktorá žila pri vonkajšom oblúku Karpát na území dnešnej Ukrajiny,ktorú vieme archeologicky doložiť ako Pražskú kultúru a z hľadiska písomných prameňov ju možno zrejme stotožniť so Sklavínmi. Tí prešli koncom 5. storočia cez Karpaty na naše územie už tu zostali.

   Odstrániť
  3. To už nie je také dôležité (aspoň mne je to jedno, lebo riešime Slovanov), že z akých Slovanov sme. Veď ešte pred 100 rokmi sa dalo hovoriť u nás s Poliakmi, Rusínmi, Čechmi. Teda pekná miešanica Slovanov. A Štúrovci sa zapotili, keď mali vybrať nárečie.

   Odstrániť
  4. Pre : Orgon 14:39 prepáč, žiadna obskúrna strána, ale normálna diskusná stránka a má viac výhod oproti Tvojej. Myslíš si, že tá Tvoja je dokonalá a naozaj dôveryhodná ? Rozpor vidím hneď v prvej vete v článku o Tvojom názore" Kedy prišli Slovania na Slovensko." Ak chceš tak si ju oprav, ale je to Tvoja osobná vec. Ak sa Ti chce študuj. Nemám žiadny bočný úmysel.

   Odstrániť
 18. Dobrý deň,
  a práve to je Váš problém. Vy vytvárate teórie na základe Vaším domnienok a nie ako historici na základe podložených údajov. Než "vyjde z ich úst" nejaký informácia, tak prejde "korektúrou" tých všetkým Mgr., Dr., Prof. a pod. U Vás amatérov pozorujem to, že si niečo vydedukujete a považujete to za pravdu bez "korektúry" (človek - vedec či amatér nie je neomylný).
  2. Ďakujem za článok, je pre mňa momentálnym poučením - potvrdením (avšak nevylučujem, že sa táto informácia časom môže zmeniť), že pravdepodobne "Pramatka zem" všetkých Slovanov bola nie len v Rusku, ale hlavne aj na Ukrajine.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Som Juraj.Odpovedám za seba.
   Ste si istý, že prv, než sa info ocitne pred verejnosťou je podrobené korektúrou odbornej verejnosti? Som si istý, že sa mýlite. To napíše len človek, ktorý nežije medzi nami. Nevie, aká je rivalita medzi historikmi. Ako v každej profesii.Zrejme nie ste z našej branže :-).
   K bodu 2. Neviem, aký článok, čo ďakujete, ale nič nie je isté na tejto zemi. Ani to, že sa volám Ďuro. Už to totiž nie je Juraj :-).
   Nie každý si myslí naozaj to, čo publikuje. Príde doba, kedy niekto konečne povia, nie, nebolo to tak, Slovania sú autochtónnym obyvateľstvom v Európe. Presne preto, lebo oni išli Európou hlavne pluhom. Ale nie storočie, ale tisícročia. A nie z východu na západ, ale hlavne z juhu na sever. Pretože počas doby ľadovej sa tu akosi nedalo orať.

   Odstrániť
  2. http://www.ut.fei.stuba.sk/cms/sk/users/doc-ing-milos-orgon-phd

   ???

   Odstrániť
 19. Kolegom vyššie odkážem iba toto: v neskoroantických a ranostredovekých kronikách či letopisoch nájdeme mnohoraké pomenovanie toho, čo dnes označujeme nafukovacím termínom Slovania - pričom si nie sme úplne istí, či skutočne ide o príslušníkov toho istého etnika, alebo viacero kmeňov, ktoré splu istým spôsobom interagovali. Hovorím o označení Veneti/Venedi/Vinidi, Anti, Sclavi. Výklady týchto (zväčša) latinizmov sú tiež komplexnejším problémom, upozorňjem však, že ak už zabŕdate do etymológie, tak buďte korektní - Sclavi je odvodenina z latinského sclavus, čo okrem iného označovalo putá pre otroka. Angličtina ako báza pre toto pomenovanie je bezpredmetná. A navyše: ak niekto neverí, že Rimania neprichádzali do kontaktu s naddunajskými – respektíve vzdialenejšími nerímskymi – etnikami, nech sa zamyslí. Antický svet nebol statický a nemobilný, práve naopak. Z Aquileie viedla na sever Jantárová cesta, dôležitá to obchodná tepna staroveku. Rímski kupci a podnikavci neobmedzovali svoje aktivity iba na vlastnom území Impéria (vezmime do úvahy povinnosť odvádzať dane, čo ich, logicky, oberalo o zisk), ale idúc za prospechom zakladali obchodné stanice aj mimo domovského priestoru Rímskej ríše. To máme archeologicky doložené na našom území, nielen pohraničnom limitnom, ale aj severnejšom. Napokon, v intenciách Augustom stanovenej politiky romanizácie a postupnej kultúrnej asimilácie barbarika (po fiasku v Teutoburskom lese) je mylné domnievať sa, že prvou vlnou vývozu rímskej kultúry smerom zo Stredomoria von by boli légie. Opak je pravdou, Rimania mali medzi barbarmi čulé obchodné kontakty. Nie je preto nemožné, aby sa akísi muži, ktorí nejakým spôsobom mohli byť v istom vzťahu k nášmu nafukovaciemu termínu Slovania, nedostali na rímske územie ako otroci. Uvážme i to, že z doby bronzovej existujú importy héroovského Grécka (ide o mykénsku civilizáciu, respektíve jej odnož) na našom území a kultúrna interakcia Mykénčanov (Achájcov v Homérovom epose Ílias) s kultúrami kultivovanými na našom území (ktoré disponovali zaujímavou surovinou – meďou, ktorá bola pre Mykénčanov žiadaná). Prekonanie geografickej vzdialenosti nie je napriek technologickej nevýhode staroveku problémom.
  Nemám čo dodať k debate o tom, že Slovania sú autochtónnym obyvateľstvom Európy, o ich prehnanej historickosti a prvých sídlach siahajúcich pred vznik riečnych civilizácii Orientu ani nehovoriac. Je to ahistorické blúznenie. Ušetrite si odporúčania, že treba študovať bez indoktrinácie, pretože preteky o "historickosť" a "prvobytnosť" na nejakom území sú scestné a patria historiografii 19. storočia. Nijaká národná hrdosť nepramení z toho, kedy Slovania po prvýkrát prišli do Karpatskej kotliny.

  M.I.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Aha, takže Slovania nie sú autochtónym obyvateľstvom Európy. A odklial že prileteli? Z Argentíny? Nebolo by na škodu pozrieť sa aspoň do Wikipédie, čo je to Európa, odkiaľ a pokiaľ siaha. A len tak pre zaujímavosť, ktorý národ je v Európe ten autochtónny, čim nemyslím najviac motorizovaný....

   Odstrániť
  2. Prečo je pre Teba taka dôležitá autochtonnost? Inak Slovania zrejme su autochtonni v Europe,lebo je pravdepodobné ze sa vyformovali na uzemi dnesnej Ukrajiny a ta predsa je Europska. Takze ja vobec nemam problem s tvrdenim ze Slovania su v Europe autochtonni,ale niesu autochtonni na uzemi Slovenska. To uz dufam chapete.

   Odstrániť
  3. orgon, zapojim sa tu do diskusie, lebo ma uz nebavi tolko citat vase vymenu nazorov :) a jedna otazka na teba. ked tvrdis ze slovani sa formovali v prazskej kulture za karpatskym oblukom a pritom suhlasis ze boli polovnici ci brtnici myslis ze do lesa neliezli??? alebo ze isli len po hrebene karpat a dalej uz nie prave preto si myslim ze pravda je kdesi uprostred a to taka ze slovansky predkovia obyvali vychodne karpaty ako take. hlavne udolia pri riekach, kde mohli aj pestovat plodiny. oblast
   okolo polonin a dalej na ukrajinu. len tam sa nedostali ani rimania ani germani ani ine narody, kedze sa drzali skor v zapadnych karpatoch a prilahlych nizinach. prave preto chapem ze uzemie vychodnych karpat kde ziju dnes hlavne rusini ( od tatier az po ukraniu a severne rumunsko) bolo obyvane slovanmi ovela skor ako oblasnt nitry napr. a preto aj jazyk je dost odlisny od slovanov co prisli z polska severnou cestou a patria k zapadnym slovanom. to jest len moj nazor nebudem prikladat ziadne zdroje ;) ale snazim sa najst nejaky logicky kompromis.

   Odstrániť
 20. Pre Anonym 15:46. " Podľa Vašeho vyjadrenia predpokladám že sa zaoberáte históriou z pohľadu 21. storočia, čo je scestné, ale nikto Vám ten Váš názor neberie. Mimochodom, napr. do 16. storočia termín služobník a cigán bol synonym pre sclav - otrok.
  Byzantské zdroje spomínajú, že v čase panovania cisára Justiniána I. vpadli Anti a Sclaveni na Balkán. Novodobí historici v týchto kmeňoch spoznávajú prvých Slovanov. Sklavenov Procopius nazýval Sclaveni, Jordanes Sclavi. V gréckych zdrojoch sa vyskytujú tvary Sklábenoi, Sklaúenoi, alebo Sklábinoi; v latinských Sclaueni, Sclavi, Sclauini, alebo Sthlaueni.
  Príbuzný tvar Sclaveni, Sclavi spomínajú i arabskí historici, ktorí ich nazývajú as-Sakáliba1, čo je taktiež prekladané a vnímané ako Slovania. Kto bol prvý, čo dal rovnítko medzi Sláv a Skláv dnes nevieme. V princípe možno povedať, že zhodnosť pojmov je správna, avšak táto zhoda celkom nesedí v historickom kontexte. V etymologickom anglickom slovníku z roku 1756, sa pod pojmom „Sclavonic languange” dočítame :
  SCLAVONSKY jazyk je popri arabskom, najrozšírenejší jazyk na svete, ktorým sa hovorí od Adriatiku po Severné more, a od Kaspického mora po Sasko. Je používaný mnohými národmi, menovite Poliakmi (Poles), Moskovitmi (Muscovites), Bulharmi (Bulgarians), Čechmi (Bohemians), Uhrami (Hungarians), Korutáncami (Carinthians), Prusmi (Prussians) a Suebmi (Suabians), všetci tí, ktorí sú potomkovia starovekých Sclavov (Sclavi), alebo Sklavóncov (Sclavonians), a Sclavónsky jazyk (Sclavonick) je ich materský jazyk, hoci používajú rozličné nárečia.
  Spomedzi vymenovaných slovanských národov je zaujímavý národ menom Suabians, teda Suebi. Podľa tohto, Suebi hovorili sklavónskym jazykom, teda boli Sklavi. Ako tu už bolo dokázané, Suebi naozaj boli Slévi, teda Slávi, no a tí ako najvýznamnejší germánsky kmeň sú na východ od Rýna spomínaní už dávno pred šiestym storočím. Je možné, že invázia Sclavov pochádzala z územia Uhorska, alebo spomínaní historickí Sclaveni sú len ďalší slovanský kmeň, ktorý nemožno stotožňovať so všetkými Slovanmi. Avšak v „A new and complete DICTIONARY of ARTS and SCIENCES“ z roku 1764 pod pojmom SCLAVONIA nachádzame nasledovný text:
  Sclavonia, provincia Austrie, ohraničená na severovýchode riekou Drávou a Dunajom, ktorá oddeľuje krajinu od Uhorska (Hungary), je asi dvesto míľ dlhá a šesťsto široká. Jej meno pochádza od Sklavov (Sclavi), starovekých ľudí európskej Skýtie, od ktorých rovnako pochádza sklavónsky jazyk, ktorý je okrem arabského najrozšírenejší jazyk na svete, a je materským jazykom ruského, uhorského (hungarian), poľského, bulharského, karintského (carinthian), českého (bohemian) a ďalších jazykov.
  Zreteľne sa tu uvádza, že meno pochádza od Sklavov (Sclavi), starovekých ľudí európskej Skýtie, od ktorých rovnako pochádza sklavónsky jazyk. Sclavi muselo byť zrejme meno, ktoré sa používalo pre pomenovanie obyvateľov európskej Skýtie, teda Skýtov a meno Slávi mali „germánske“ kmene obývajúce územie od dnešných francúzskych Vogéz (Bogezy) a Švábskej (Suebskej) Jury po Karpaty, od Baltiku, po Jadran. Inak povedané, Slávi boli len podmnožinou Sclavov. Neskôr meno Slávi sa stalo pomenovaním pre všetkých dnešných Slovanov, meno Sclav nahradilo meno Slav."...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pod názvom Skýti vystupovalo viac etník. Ako píše na str.48 Bednaříková (Stěhování národú, 2013):
   "Na druhej strane je známe, že antickí spisovatelia často nové prisťahované etniká označovali starými názvami - napr. Góti sú ešte v 5.stor.stále nazývaní Skýthami, asi preto, že okolo Č.mora žili v oblasti bývalých sídiel týchto kočovníkov. Boli medzi nimi aj Slovania, rozdelovaní Jordanom na Venetov, Antov a Sklavenov. Z gótskeho prostredia sa k nim asi dostali výrazy tryzna či strava. Nepevný celok sa ale po útoku Hunov rozpadol a jeho panujúca zložka Ostrogóti sa z väčšej časti ocitli v Hunskom poddanstve."
   Teda v tej Austrii môhli byť stopy aj po slovanských obyvateľoch Sklavoch, ale len ako malá časť tam sa presunutých Gótov alias Skýthov.

   Odstrániť
 21. Ak by sa dostali
  "akísi muži, ktorí nejakým spôsobom mohli byť v istom vzťahu k nášmu nafukovaciemu termínu Slovania, nedostali na rímske územie ako otroci"
  - z toho by naisto nevznikol názov "Otroci -Sklavíni" pre nás. Názov národa dal ľud toho národa, začalo to len nejakým kmeňom. Pozrite na Izraelcov pri odchode z Egypta. Celý národ sa vošiel na jedno ihrisko.
  Názov etnika (národa) tiež nevznikne tak, že nejaký Grék, či Riman ho napíše do nejakých zápiskov. On ho len zaregistroval ako už hotový.

  V roku AD 550 bolo mimo Frankskej ríše iba 10 milionov obyvateľov, teda ako dnes Čechov. No, koľko pripadlo na Slávov, možno 1 milion, teda koľko je dnešných Pražákov (ale kľudne to vynásobte aj piatimi). Väčšina si vie sotva predstaviť tú riedkosť osídlenia vých.Európy. Chaloupecký so svojim Starým Slovenskom bol napádaný pre názor, že u nás bol takmer len "les a hvozdy". A mal pravdu. Na vyšších miestach sa nič neurodilo, bol by tam len hladomor, lebo drevený pluh by rolník zlomil po piatich brázdach.
  V Európe sa prudko zvyšoval počet ľudí po roku 1000. A väčšina dedín vznikla po roku 1100 až 1300. Aj to začali poväčšine s piatimi domami.
  Hradiská boli len zbytky po Keltoch, neskôr útočištia pre Slovanov, tam by sa trvale nedalo žiť, kto by ich tam hore kŕmil? To je spústa potravín.
  Menom Sklavi sme boli už medzi Slovanmi nazvaní. Proste sme boli takí "dobráci od prírody" a dobrovolne posluhovali, a mali za to živobytie. Ja som dodnes taký. A s Rímom to nemalo nič spoločné, skôr s Wikingami. Tí sa preháňali od Baltu po Čierne more ako na hojdačke, práve cez Sklavéniu...Ale svet sa už vedel (v roku 0) dohovoriť latinsky, myslím tých horných desaťtisíc.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Hradiská boli len zbytky po Keltoch, neskôr útočištia pre Slovanov, tam by sa trvale nedalo žiť, kto by ich tam hore kŕmil? To je spústa potravín.

   Celkom logicky vyzerajúca veta. A z čoho tam teda žili tí Kelti, keď Slovania tam už len tak prežívali?

   Odstrániť
  2. Niektoré hradiská skutočne využili Slovania po Keltoch ale niektoré Slovania priamo postavili. A aj tie ktoré využili po Keltoch tak tie museli často nanovo budovať. Slovania boli v stavaní hradíska profíci

   Odstrániť
  3. Kelti neboli rolníci. Boli remeselníci. Žili z výrobkov a z občasného ozbíjania. Vedeli ktorou trasou ich nik nenapadne. Boli skutočne Európski (v zlom slova zmysle). Taký svetácky život keltských mužov mal na ich rodiny samozrejme zlé následky. Boli pravý opak rodinne založených Slovanov - na svojom grunte. Kelti sa preto vytratili ako trúdi zo včelstva na konci leta.

   Odstrániť
  4. Slávo skláv trepeš ako vládzeš. Kelti boli vynikajúci poľnohospodári.

   Odstrániť
 22. Slávo Skláv 22:02
  Odkiaľ beriete informáciu o tzv. „rodinne založených Slovanoch“? Kelti neboli o nič viac ani o nič menej rodinne založení ako Slovania, túto tézu chcete podporiť čím? Archeologicky to totiž zistiteľné nie je, ergo to by sme potom nesmeli nájsť zvyšky žiadneho sídliskového obydlia Keltov (čomu odporujú nálezy keltských oppíd, kde vonkoncom nešlo o zhluky remeselníckych dielní ani prechodné stanovanie pre tlupy zbojníkov). A ak to chcete podložiť historickými správami, tak je to hlúposť, pretože každé etnikum potrebuje byť „rodinne“ založené už zo svojej podstaty – potrebuje nové a nové generácie, aby mohlo prežiť a rozvíjať sa. Spájať rodinný život iba s jedným etnikom je číročíry nezmysel poplatný skôr ideológii ako vede a zdravému rozumu. Apropo: ako prívlastok remeselníci vylučuje to, že Kelti boli aj roľníci? Ako môže spoločnosť prejsť na taký stupeň, že istá časť obyvateľstva môže vykonávať špecializovanú funkciu a nemusí sa starať o potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť komunity – skrátka: nemusia ich trápiť existenčné problémy typu čo jesť? Remeselníctvo bez roľníctva nemôže existovať – opäť chybná konštrukcia. Ale to predsa vieme už z praveku, neolitická revolúcia zrodila najprv komunity usadlých roľníkov, z ktorých sa postupne stávali remeselnícke komunity. Ale, ak uvážim, že Keltov ste označili za zmes remeselno-zlodejskej bandy, tak mi tieto protirečenia neprichodia absurdné. Lebo už v samotnom atribúte výrobno-nevýrobného hospodárstva sa skrýva paradox, ktorý by ste si mali uvedomiť. Niekde ste urobili chybu. Slovania nesedeli doma na zadkoch a nebdeli dňom i nocou pri svojich ženách, aby raz náhle opanovali polovicu Európy. Keltov, mimochodom, vytlačili Dákovia a Germáni, pričom svoj podiel na tom majú aj Rimania. Ich menej „rodinný“ spôsob života to nijako neovplyvnil.

  M.I.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Napríklad Avari, Huni, neboli "rodinne založení". Preto sa prepadli na smetisko dejín. Rodinne založení (v mojom poňatí) sú také etniká, ktoré si potrpia na rodinnú pohodu, majú pocit zodpovednosti za deti a starých ľudí (rodičov), čo si vyžaduje viac stále bydlisko. Nalejme si pravdu - aj dnes vidíme u svojich susedov v tom rozdiely. Rodinne založení boli aj Germáni.
   Takéto vety - opakujem často - berieme ako "viac-menej" (teda analógovo), nie ako digitálny stroj (nula-jednička, ano-nie). Niektorí máte digitálne myslenie a poznáte iba odpovede 0 percent, resp. 100 percent a nič medzi tým. V sociológii, psychológii, diagnostike, etnológii, sa "škáluje", používa sa Gaussovo štatist.rozdelenie, a potom nejaká početnosť nad 2/3 sa považuje za určujúcu kvalitu.

   Odstrániť
  2. Slávo Skláv

   Nekecajte o metodológii, uveďte dôkazy. Vaše poňatie je, bohužiaľ, ahistorické. Keby Huni a Avari nie sú rodinne založení, tak vyhynú po prvej generácii. Vy si pletiete kolaps (alebo neschopnosť vytvoriť) štátu, respektíve štátnej formy s tým, že v dejinách tieto etniká nezanechali výraznejší odtlačok. To opätovne so škálovaním nesúvisí. Je to chybná konštrukcia.

   M.I.

   Odstrániť
  3. Avarom sa páčili biele slovenské ženy, svoje zanedbávali, nestavali domy, a vo svojich stanoch nachytali rôzne choroby. Takí polobezdomovci. Huni predtým detto, tým sa ale cudzích žien ani nedostávalo.
   "To, že Avari prichádzali do podunajsko-karpatského priestranstva v sprievode značnej časti Slovanov, že sa tu usadzovali v bezprostrednom susedstve slovanských osád, že so slovanskými ženami pravidelne spávali a s ich mužmi podnikali spoločné bojové výpravy, takéto pretrvávajúce susedstvo a podoby súžitia spôsobovali, že od druhej polovice 7. storočia začínajú pribúdať doklady o evidentnej kultúrnej a etnickej symbióze Slovanov a Avarov, ako aj o poslovančovaní avarského obyvateľstva (KUČERA 1985:23, LUKAČKA-STEINHÜBEL 2003:16)".

   https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/ETBB18/um/32940095/02_II._Etnicky_obraz.txt

   Odstrániť
  4. Slávo Skláv

   Odpustite si ten zbytočný prívlastok "biele", netuším, načo tam dodávate rasistický podtón - je úplne jedno, či boli biele, čierne, žlté alebo oranžové. Na základe čoho usudzujete, že Huni pri koristení nebrali so sebou otrokyne a niektoré nemohli pojať ako konkubíny (odkazujem na Ammiana Marcellina a jeho Res gestae libri XXXI.)? Len na základe toho, že to nikto nespomína? Špekulatívne tvrdenie.
   Rovnako bezpredmetná je zmienka o tom, ako Avari nachytali choroby (aký to má význam pre kontext?). Vysvetlite mi, ako je možné, že ten tzv. "rodinne nezaložený" Avar na zimu pojímal ženu z podmaneného etnika (v tomto prípade slovanskú, ale ak bola aj iného pôvodu, tak sa schéma vôbec nemení) a mal s ňou potomkov? Do vášho vzorca to nezapadá.

   M.I.

   P.S.: priamo k rodinne nezaloženým Avarom som v tom texte nenašiel ani slovko.

   Odstrániť
  5. Preboha, naberte už konečne normálny, pravdivý postoj k životu.!
   Zakomplexovaní ľudia dneška sú pohroma, epidémia, psychická úchylka. Pravdy sa boja ako čert svätenej vody. Dokedy to asi môže vydržať, že pri vete "biely a čierni ľudia" si zakomplexovaný človek vybaví vo svojej mysli "dobrý a zlý ľudia"??? Alebo naopak? Ja tej zakomplexovanosti nerozumiem.
   Národy, ktoré by som nazval "fanfarónske", teda pažravo sa naháňajúce po koristi - sa skrátka vytratili, rozpustili sa v inej societe. Pri normálnej predstavivosti musíme uznať, že 100 až 1000 kilometrové presuny rodine (matkám, deťom, starým) škodia. A ak sa presúvalo len vojsko, tak chýbali chlapi doma. Na zimu trebalo spústu dreva, lebo nemali steny stanu obložené polystyrénom. Večer mám 22 stupňov v byte, v noci nekúrim, a ráno mám iba 14 stupňov. Ja sa čudujem Hunom, Avarom, že vydržali v našich zimných podmienkach 100 rokov. Ako málo stačí na to, aby bolo dieťa, či starý človek chorí. Treba sa vžiť do situácie v roku cca 550, keď zomrela možno štvrtina eur.ľudí na epidémie. Mohli tí Avari a Huni sedieť v Ázii pri svojich žienkach ako Číňania, a mohli sa dnes pýšiť Avarskou a Hunskou ríšou. Ale platí to aj pre Skýtov, Keltov, Wikingov a ďalších fanfarónov.

   Odstrániť
  6. Slávo Skláv
   Nejde tu o moju (a tôbož ani nikoho iného) zakomplexovanosť, len chcem vedieť, čo vás viedlo k tomu, že ste potrebovali zvýrazniť farbu pleti slovanských žien. Myslíte si, že niekto pochybuje o tom, že boli súčasťou europoidnej rasy? O tom si dovolím pochybovať. Preto sa pýtam, aký zmysel má daný atribút vo vzťahu k Slovanom, respektíve k ich ženám. Mne príde absolútne zbytočný, akoby chcel odvádzať pozornosť a upozorňoval na niečo, čo súvisí s rasovou tematikou. A to v histórii nemá svoje opodstatnenie. Mimochodom, stále na to vysvetlenie čakám.
   Vaše konštrukcie ohľadom fanfarónskych národov nechám bokom, lebo to nie je pojem, ktorý by bol akýmkoľvek spôsobom vedecký alebo v histórii etablovaný. Nepoznám hodnotenie národov, ktoré „sa pažravo naháňajú po koristi“ – to by potom platilo aj pre našich drahých Slovanov, keď dychtivo útočili na Východorímsku ríšu v 6. storočí a cisár Iustinianus a jeho diplomacia mali čo robiť, aby minimalizovali škody v balkánskych provinciách. Inak, pojem národ by som v tomto prípade rozhodne nepoužíval, to patrí skôr 19. Storočiu, zostaňme pri etniku, dobre? Skúsme si odpustiť nejaké moralizujúce hodnotenia na základe výrobného/nevýrobného hospodárstva, pretože to súvisí s úrovňou (kultúrnou, životnou, mentálnou) každej spoločnosti. Vaše tzv. fanfarónstvo by tým pádom bolo vlastné každému etniku, ba priam celému rodu homo sapiens sapiens (napokon, až do neolitu sme boli fanfarónmi všetci, lebo to bola pre nás najľahšia dostupná stratégia prežitia), a tým pádom vôbec nie je rozlišovacím kritériom. A preto nemá zmysel.
   Problematika presunov populácie pri sťahovaní národov je zaujímavá vec, na druhej strane nemôžeme to vnímať v intencii náhleho posunu obrovskej masy ľudí, ktorí na základe strachu z Hunov, respektíve kvôli príčine, čo ich pohla opustiť pravlasti, si naverímboha vzali svojich päť slivák a hlava-nehlava sa začali rozťahovať po Európe. Niektoré etniká chvatne utekali pred nepriateľmi, tam je to neoddiskutovateľné. Iné však prichádzali (ako Slovania) postupne, predvojom boli zaiste vojenské družiny, nasledované „trénom“ – matkami, deťmi, starcami a pod. Práve zo slovanského prostredia (ale dalo by sa exemplifikovať aj Gótmi) máme zachovaný hrob 70-ročného starca, ktorý nesie známky prechodu obrovskej vzdialenosti (zistilo sa to podľa niektorých chorôb, ktorých inkubačná oblasť bola práve pomedzie Európy a Ázie – a trpel nimi dlhodobo), napriek tomu sa dožil takéhoto vysokého veku. Etniká (síce treba vziať do úvahy neskoroantický vek, technické možnosti, mentalitu a hodnotový rebríček, spôsob myslenia) si určite boli vedomé toho, že ich deti a rodiny môžu reagovať na takúto zaťažkávajúcu skúšku rôznorodo, takže by som netvrdil, že sa v drvivej väčšine pustili do pochodu za lepšími podmienkami bez toho, aby si rozmysleli, ako to urobiť s čo najminimálnejšími stratami. Čo hovorí v prospech týchto myšlienok: etapovitosť sťahovania národov, časové rozpätie niekoľkých rokov, prekryvy v rámci archeologických kultúr, kostrové nálezy.

   Odstrániť
  7. Čo je významné na poznámke „chýbali chlapi doma“? Pokiaľ sa etnikum dalo na „pochod“, tak nemôže byť ani reči o tom, že by doma chýbali, keďže nemôžeme v tom prípade uvažovať o stálom sídle. Úloha muža v spoločnosti – tým viac v patriarchálnej barbarskej i stredomorskej – bola nezastupiteľná; hoci absencia väčšinovej mužskej populácie síce urobila z toho-ktorého etnika slabší element, ale etnikum ako také sa preto neocitlo na okraji existenčnej priepasti. Inak, o podceňovaní žien v rámci sťahovania národov svedčia hrobové nálezy bojovníčok, ktoré zrejme takpovediac „stíhali všetko“.
   Obydlia rozhodne nemali omietnuté polystyrénom, ale pokusy v archeoskanzenoch (oi. v Modrej pri Velehrade) dokázali výborné vlastnosti mazanice ako tepelného izolantu. Stratégiu prežitia teda mali istým spôsobom „premyslenú“ a nepúšťali sa do takého podniku, akým bolo sťahovanie národov, bez istých skúseností. To je okrem iného ale spôsobené aj tým, že tieto etniká sa stále pohybovali v miernom podnebnom pásme, čiže skúsenosti so zimou mať museli [ to je na margo poznámky o spúste dreva]. A preto sa Hunom a Avarom nečudujem, že v našich podmienkach vydržali 100 rokov, možno i viac – napokon, títo chodili zimovať do stálejších príbytkov, keďže sami boli kočovníkmi (ale aj kočovník mal tú vedomosť, že nemôže túto činnosť vykonávať celoročne).
   Hunská a Avarská ríša existovali, samozrejme, dĺžku trvania ich existencia podmieňujete svojou teóriou o tzv. fanfarónstve, čo je v konečnom dôsledku nesprávne. Pridávať k tomu Skýthov, Keltov a Vikingov je ešte väčším dôkazom toho, že dejiny ohýbate podľa vlastných predstáv. Nerobte to (a nielen vy). Skúste sa pozerať na dejinné udalosti ako komplexný problém, potom uvidíte, že existuje viac uhlov pohľadu i interpretácií, ako a prečo dejinné udalosti prebehli (diskusia sa potom vedie na úrovni, čo z toho je viac pravdepodobné – tomu sa sám nebránim, lebo neverím v jednotný výklad). Ale vždy sa musíte pohybovať po chodníčku dokázaných vedeckých záverov a faktov (alebo artefaktov), nie zakladať nové hypotézy na báze ničoho (alebo vyvrátených a prekonaných konštrukcií).

   Odstrániť
 23. Slávo Skláv 19:38
  Starovekí dejepisci (platí to však i pre stredovekých) sa nešli pýtať konkrétnych etník: „Dobrý deň, píšem o vás vo svojich dejinách, prezradíte mi, ako sa voláte?“ Čo sa týka barbarských etník, tu je ten odtienok zvýraznený, pretože Rimania (napriek ľuďom, ktorí sa dokázateľne podľa epigrafických prameňov živili ako prekladatelia) im zväčša nerozumeli, preto boli barbarmi = ľuďmi, ktorí hovoria pre Rimanov nezrozumiteľnou rečou. To, že toto slovo neskôr nadobudlo sociologický charakter a označovalo necivilizovaného človeka, je už dejinný posun vnímania „my skupiny“ a „oni skupiny“, determinovaný mocenskou politikou a diplomaciou alebo aj hospodárskym záujmom. Ak do Ríma prúdili v putách ľudia približne rovnakej výšky, výzoru, pôvodu a reči, dostali také označenie, ktoré ich najväčšmi vystihovalo – pre konkrétnu skupinu to mohli byť práve otrocké putá. Práve preto sa etniká neoznačujú v starovekej historiografii „hotovými“ názvami – častokrát dochádza k vývoju pomenovania (alebo naopak k jeho zanedbaniu). Príklad za všetky drobné – Veneti. Veneti je pojem, ktorý pôvodne označoval indoeurópske etnikum na severe Itálie (donedávna sa predpokladalo, že ide o príbuzných Ilýrov, ale jazykovedný výskum preukázal, že viac spoločných čŕt majú s Italikmi). Venetov z ich pôvodných sídiel rímska expanzia vytlačila. Neskôr sa s nimi stretávame u Tacita (ktorý ich považuje za východných susedov germánskych kmeňov Peukinov, Feunnov a Sarmatov) , Klaudia Ptolemaia [Ouenedai] alebo Plínia Staršieho [Sarmatae Venedae] => tí ich razom lokalizujú na toku rieky Visly – aký to skok v priestore (!). A pri čítaní Jordanových Gótskych dejín sa opäť stretávame s Venedmi, tentoraz už usadenými od Visly po Dnester, ešte aj diferencovaných na Antov a Sclavenov. Otázky: kde zmizli italskí Venedi? Kto boli Venedi Tacita, Klaudia Ptolemaia a Plínia Staršieho? Boli Jordanovi Venedi totožní s ostatnými menovanými?
  S Venedmi to podľa súčasného bádania bolo takto: Venedi opustili svoje sídla, čeliac rímskej/italickej expanzii a usadili sa v iných geografických priestoroch. Tu sa asimilujú s už usadeným obyvateľstvom (v žiadnej historickej epoche, ak hovoríme o migrácii, nemôže byť ani reči o tom, že pritiahnuvšie etnikum prichádza do zeme nikoho – populácia na území vždy zostáva; kolíše iba početnosť, a to vzhľadom na geografické podmienky), ale nedostávajú od antických dejepiscov nový názov – naopak, revitalizuje sa pojem Venedi (pretože antickí dejepisci sa etník na totožnosť nepýtali). No a napokon, keď dochádza k sťahovaniu národov, tak usadivší Slovania získavajú rovnaký prídomok, akí pred nimi mali už minimálne dve úplne rozdielne etniká. Toľko k problematike antickej historiografie, čo sa týka pomenovávania ‚exotických‘ elementov.

  M.I.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Po tomto príspevku viem, kto ste. Pozdravujem do Bratislvy, ctihodný pán.

   Odstrániť
  2. 17:19

   Ďakujem, len škoda, že v Bratislave nežijem.

   M.I.

   Odstrániť
 24. Držím vám palce s trolmi a pseudohistorikmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Každý ANONYMNÝ si uvedomte, že o sebe (v preklade) hovoríte, že ste NIKTO. A ten neporiadok v možnosti reagovania na príspevok od NIKTO vám vyhovuje ? Je problém si dať nejaký nick ?
  Zvolte volbu profilu Nazov/URL, vypíšte iba Názov, to URL netreba. Tak dostanete nejakú identitu, teda osobu, ktorej sa dá odpovedať, resp. niečo sa pýtať. Ja to tak robím.
  Nevadí taký problém pri pár diskutujúcich. Ale pri tomto kvante sú tí anonýmovia na počudovanie.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Ste všetci ANONYMI v jednom, alebo jeden vo všetkých? Niečo ako chameleon na konári - raz sa podobá na list, inokedy na hubu. A čaká, až na niekoho spoznaného spraví partizánčinu.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. A Ty si sám a trepeš hovädiny, ktoré by si rád vydával za vedu.Ukazuješ na druhého, že robí to, čo ty a potom sa chodíš ako najagresívneší z nás spovedať a falošne búchať kolenami o kostol.To ste vy, demagógovia katolícky.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný 15.07 vem si Meprobamat či ako sa to volá, nerob ostatným hanbu. Si asi láskyplný Lutherán !

   Odstrániť
 28. Je tu v tých komentároch veľké množstvo balastu, až pri tom trochu zaniká pôvodný text, ktorý je veľmi kvalitný. Takže pre tých čo stále melú niečo o tom, že Slovania boli na území Slovenska už stáročia pred sťahovaním národov, alebo dokonca pre tých, ktorí sa tvária že žiadne sťahovanie národov nebolo:

  Kto potom boli podľa Vás Kelti? To boli akože tiež Slovania? Ako to že ich potomkovia ktorých ešte stále najdeme napr. vo Walese alebo v Írsku, nehovoria slovanskou rečou? A čo Germáni? Ak je pravda ten Váš blábol, tak prečo Nemci, Angličania, Nóri Švédi, Rakušania arď. nehovoria slovankou rečou? Sa zamyslite nad tym čo tu píšete. Nedáva to žiadnu logiku. Prečo Cézar v Galskej vojne nepíše nič o Slovanoch? Alebo snád tvrdíte, že tam, kde píše o Keltoch tak to vlastne píše o Slovanoch? To snád nie.

  Ďalšia vec - Vy ste niekedy držali v ruke germánske črepy s južného Slovenska? A videli ste SLovanské črepy, a hlavne z pražskej kultúry? Asi ťažko, pretože by ste zistili, že tieto sú diametrálne odlišné. Majú uplne inú konzistenciu, inú hlinu,iný výpal, inú výzdobu, iný tvar. Tieto atribúty keramiky pražskej sa ale zhodujú z tou, ktorú nachádzame na Ukrajine z 5. storočia. Tak asi ako je to možné? A takto by sa dalo rozoberať množstvo ďalších archeologických nálezov - na germánskych sídliskách máte napr. množstvo bronzových spôn, ale u Slovanov v pražskej kultúre sa také spony nenachádzajú, resp. niekedy veľmi sporadicky. Nieje tu vôbec kontinuita medzi sídliskami atď atď. To čo tvrdíte je len výsledkom toho, že takéto veci nemáte vôbec naštudované. Tak to už nechajte tak, Orgoň urobil kopu dobrej práce s týmto článkom, pretože v ňom zhrnul najnovšie poznatky archeologie. Nik netvrdí že je to absolútna pravda a že niečo sa nebude meniť, ale za súčasného stavu poznania je toto práve tá najpravdepodobnejšia varianta.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Slovien Inglijsky20. decembra 2016 o 0:49

   Problém v tvojom chápani dejín je v tom ,že sa orientuješ len na diela Pražských vedeckych "odborníkov" ,ktorý si skutočnosť ohýbali tak ako sa im hodilo, len aby zachovali nadradenosť českých zemi nad slovačou a používaju na to prifarbované záznami našich protivníkov Frankov.
   K črepom ,hlinu používal každý takú,akúä nakopal vo svojom okolí,nik nedovážal hlinu stovky kilometrov,len aby vyhovel bludom dnešným vedcom.
   Keď jeden človek v hradisku roky zdobil hrdlo paličkovím rytím,a zbadam že niekto doniesol džban zdobený otlačkom lana čo je jednoduchšie ,neznamená to že vymrel alebo opustil hradisko,len zmenil výrobu.
   K tomu ,že sa nespominajú slovania v starom Ríme . No ani sa nemohli tento názov nám naši nepriatelia pridelili v podstate nedávno a nikde nemôže byť zanesený ,ale sme tam zapisaný pod inými názvami.

   Odstrániť
  2. Ja som žiadnych pražských vedcov v článku nepoužil,a neviem kde ich použil Volkan. Môžeš mi vysvetliť , ako tento článok prezentuje nadradenosť Českých zemí nad Slovačou? Veď si trochu prečítaj po sebe čo píšeš. S tou výzdobou keramiky to práve nebolo tak ako píšeš, keramika je jeden z výrobkov, ktoré len pramálo podliehali zmenám. A hlina je jedna vec, ale jej prímesy, pomery a spôsob vypaľovania a podobne boli odlišné. preto sa dajú podľa nej jednotlivé kultúry dobre rozoznať.

   Odstrániť
  3. Slovien Inglijsky20. decembra 2016 o 11:57

   Tieto kultúry si vymysleli samy historici. Ak v jednej veľkej osade boli dvaja hrnčiari,jeden použival kremený piesok aby črepy boli trvácnejšie a viac odolávali teplu nad ohňom a druhý robil ľahšie džbany na mlieko a vodu. Tak ako sa bude nazývať ľud v osade kultury Púchovskej ,alebo Lužickej? Alebo sa vyhlasi že ,prebehlo sťahovanie národov ?

   Odstrániť
  4. K rozdeleniu typickej keramiky podľa jednotlivých kultúr neprišlo tak, že si to niekto len tak vycucal z prsta, ale boli na to potrebné odborné štúdie, ktoré museli danú vec vedecky preukázať. Možno by nebolo zle naštudovať si niečo napr. o základoch stratigrafie v archeologii. Máš sídlisko, kde napr. v hlbke 1 meter najdeš črepy a nálezy z doby bronzovej. Nad tým je napr. 30 cm len hlina bez nálezov. Prečo? Toto sa nazýva pojmom hiát - je to tzv dočasné prerušenie v osídlení určitej oblasti. A po hijáte - po tých 30 centimetroch máš zase povedzme 5 cm vrstvu s črepmi a sponami typickými pre Keltov, datovanú do prelomu letopočtov. Potom zase pár cm nič a nad tým máš povedzme Veľkú Moravu. Nestane sa Ti žeby si našiel napr. typický slovanský črep vo vrstve medzi črepmi z doby bronzovej. Resp. stane sa to možno na prekopávaných lokalitách a na intenzívne obrábaných miestach, alebo tam kde sa stále stavalo, ako napr. na hradných kopcoch, ale tam sa tie črepy pomiešali činnosťou človeka, prípadne eróziou. Ako napr. vysvetlíš, že po črepoch a sponách z doby bronzovej je 30 cm nič a potom nasledujú absolutne iné črepy s inou výzdobou a konzistenciou a diametrálne odlišné spony? Či vymyslíš si nejakú báchorku o tom, že to boli starí Slováci, ktorí sa na čas odsťahovali a potom sa vrátili s novou módou? A kam sa odsťahovali?

   Odstrániť
  5. Slovien Inglijsky20. decembra 2016 o 22:57

   A prečo by sa mali sťahovať? Roľnik bol priputany k zemi a svoju zem si bránil. To že ho inak pomenovali v iných krajoch neznamená ,že sa tu národy menily ako listy v trhacom kalendary.

   Odstrániť
  6. Dôvody na sťahovanie roľníkov sú rôzne:
   1) vyčerpanie pôdy, následky spásania, jednoducho roľníci vo včasnej dobe historickej pri vtedajšej hustote osídlenia sa mohli zbaliť a posunúť o niečo ďalej, kde vyklčovaním získali ďalšiu pôdu.
   2) premnoženie škodcov, ktoré práve intenzívne poľnohospodárstvo a chov na rozdiel od lovu a zberu umožňujú

   tieto 1 a 2 samozrejme vyvolávajú len lokálny pohyb

   3) posuny vyvolané tlakom iných etník
   4) klimatické vplyvy ako obdobia sucha a pod.

   ARCH.

   Odstrániť
  7. Prepáč .Písal som ti skoro hodinu elaborát a keď som chcel publikovať, tak zmizol ako para nad mostom.

   Odstrániť
  8. Keď človek píše dlhší text tak je najlepšie do wordu a potom to preniesť

   Odstrániť
 29. Volkan, hlinu na keramiku nerozvážali kamióny Lídlu, ako dnes mrazené pečivo. Používali sa miestne suroviny. To, že z Ukrajiny prišlo obyvateľstvo do Čiech je známe, ale nie všetko a do ľudoprázdnych Čiech. Časť jednoducho odišla pred dobyvateľmi z východu. Potomkovia Keltov v Írsku či vo Walese nehovoria keltsky, ale anglicky - staroveký jazyk Keltov a rannostredoveký jazyk Slovanov sú si veľmi blízke. Dokonca aj nemčina má množstvo základných slov prevzatých zo slovanských jazykov. Ani my nehovoríme tým istým jazykom ako naši predkovia pred dvetisíc rokmi. Čiže zamysli sa ty nad svojimi blábolmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Anonymko zo štvrť na dve - svojim postom len dokazuješ že nemáš šajnu o tom, čo píšeš a používaš argumenty postavené na vode.
  Ty chceš mňa poučovať ako sa robila keramika? Prosím ťa choď si na nejaké staroveké sídlisko tie črepy konečne najsť a riadne pozrieť, brať ich odtiaľ domov nemusíš. A až potom o nich niečo napíš, lebo takto sa len strapňuješ. Germánska keramika je napr. oveľa jemnejšia a nemá ani zďaleka také hrubé ostrivo (no, rýchlo si choď vygugliť čo je ostrivo)

  Nikto a ani Orgoň nepíše že Slovania prišli do ľudoprázdnej krajiny. Z nášho územia odtiahla zrejme len najpodstatnejšia časť Germánov, ale dalšia časť zostala a jej osud je nejasný - bud splynula so Slovanmi alebo ich Slovania vyvraždili.
  Doštuduj si aj tých Keltov, máš ich jazyku naozaj medzery. To že ju v dnešnej dobe vytláča z praktických dôvodov angličtina je iná vec.
  A že jazyk Keltov a Slovanov je veľmi blízky - to snáď myslíš len ako vtip, však? My staroslovienčine s istou dávkou snahy dokážeme rozumieť aj dnes. Skus však porozumieť niekoľkým vetám v írštine.

  Takže celý Tvoj príspevok je veľmi chabým pokusom niečo nasilu argumentovať, ale moc sa Ti to nepodarilo. A skus sa podpisovať aspoň nickom, aby som vedel, na koho reagujem.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Volkan a pod, malá informácia, na okraj. Žiadna staroslovienčina, ale staroslovenčina. Termín Slověni, slověnsky, staroslověnština zaviedla Pražská lingvistická škola, v ktorej hral dôležitú rolu Jiří Polívka. Kto to bol? Narodil sa 6. marca 1858 v Enns ako Georg Polívka a zomrel 21. marca 1933 v Prahe ako uznávaný český slavista, istý čas vedúci funkcionár Československej akadémie vied. Tento človek navrhol v r. 1883 v štúdii Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka slovanského – starobulharsky či staroslovensky?, aby sa namiesto dovtedy všeobecne používaného pojmu „staroslovenský jazyk“ začal používať termín „staroslověnský jazyk“. Aj keď Polívkov pokus odmietali najmä poľskí slavisti, jeho českí kolegovia návrh prijali, lebo vedeli, o čo ide. A ich učenliví slovenskí žiaci, nevediac o čo ide, spoločne s koncepciou „československej jazykovej jednoty“ tiež prevzali grafému „ě“ a neskôr „ie“ a začali používať tvary Slovieni, sloviensky, staroslovienčina, hoci to nemá žiadne historické ani filologické opodstatnenie.
   Cieľom tejto navonok „malichernej gramatickej novoty“, na ktorú sme si zvykli, mal byť pokus o prekonanie súvislosti medzi slovenčinou a najstarším kultúrnym jazykom Slovanov – Slovänov – Slovenov – Slovákov. Malá, nebadaná zámena „e“ za „ě“ a „ie“ mala prispieť (a aj prispela) k zoslabeniu starých národných tradícií Slovákov, a pripraviť tak pôdu na ich asimilovanie do „československej“ etnickej i jazykovej jednoty.

   Odstrániť
  2. Tá keramika je robená ručne. Preto je hrubá.Doma robená.
   Nie každá hlina je vhodná. Tá nemecká môže byť tovarom
   s Talianska.

   Odstrániť
 31. Volkan, tak aký je teda podľa teba hlavný rozdiel medzi slovanskou a germánskou keramikou ?

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Sa pyta ktorý anonym? Ten co tu stále pise tie nezmysly,alebo niekto koho naozaj zaujíma rozdiel medzi keramikou?

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Niekto, koho to naozaj zaujíma.

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Tie hrnce majú iné tvary. Iné okraje, čo je dosť podstatný znak keramiky-podľa okrajov sa práve často keramika dá rozoznať. Majú odlišný výpal, hlina má iné prímesy. Majú inú výzdobu resp. pražská keramika v podstate ani nemáva moc výzdobu, kdežto germánska má rôzne vzory. Hrnce pražského typu sú veľmi podobné - vyzerajú tak ako je aj v článku ten škaredý hrniec, germánske majú rôznorodejšie tvary. Ale to je lepšie raz držať v ruke, ako 100x čítať. Keramika je jednak dobrý datovací materiál a tiež sa podľa nej dajú často rozpoznať rôzne archeologické kultúry navzájom a to je práve aj prípad rozlišovania germánov od slovanov.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. A ešte by som doplnil že stará slovanská keramika bola modelovaná výhradne v ruke a Germáni ju často točili na kruhu. Aj to je podstatný rozdiel - technológia výroby.

   Odstrániť
  2. Otázne je, či je správna úvaha, že rozdielna keramika je odrazom rozdielnej etnicity. Ono totiž rozdielnosť môže byť daná aj rozdielnym kultúrnym prostredím a to zasa rozdielnym obdobím. To, že Quadi z kmeňa Suebov (treba čítať Suevov - lebo b = v) boli Germáni je len názor, vychádzajúci z toho, že slovanská časť Európy bola pôvodne germánska. Tomuto nacionalistickému ( a neskôr aj nacistickému) názoru bol potom prispôsobený aj výklad archeologických nálezov. Pre tých, čo nie sú schopní myslieť, ale sú schopní len opisovať - aj na rigorózne práce - to platí dodnes.

   Odstrániť
  3. Suebi a Slávi nieje to isté, sú to uplne rozdielne etniká. Suébi sú Germáni. Časť germánskych Svébov z nášho územia odišla už v prvej vlne niekedy na začiatku 5. stor. na územia v povodí Rýna a žili tam spolu s Alamanmi. Preto ostatní Svébi po porážke v roku 469/470 taktiež odišli práve tam, ku svojim príbuzným. Mimochodom, Svébi dali pomenovanie Nemcom žijúcim v okolí Stuttgartu – Schwaben, Švábi, teda žiadni Slávi. Švábi to je ešte aj dnes používané pomenovanie Nemcov ktoré sa aj u nás používa v hovorovej reči. Už tu nepleť ľuďom hlavy.

   Odstrániť
 35. Volkan

  Čo myslíš pod tým odlišným výpalom a konkrétne aké iné prímesy, má tzv. germánska keramika ?

  Inak jej výzdoba je naozaj rôzna, ale napríklad aj vlnkovaná, či už realizovaná tzv. kolieskom, alebo inak. Keramika kuľtúry pražského typu spájaná s tzv. Slovanmi sa datuje do obdobia 5 - 6 stor a je hladká bez ozdôb.
  S tzv. Slovanmi, je ale spájaná aj keramika stredodunajskej kultúrnej tradície ( pôvodne označovaná ako keramika podunajská ) a tá sa datuje do obdobia 7 - 8 stor., a jej výzdoba je napr. aj vlnicová.

  Tak ako teda rozlíšiš na základe nájdenej keramiky Germánov od Slovanov ?

  Orgoň áno, stará slovanská keramika ( ak máš na mysli keramiku kuľtúry pražského typu ) bola modelovaná ( výhradne ? ) v ruke, no takto ju modelovali ( teda v ruke ) aj Germáni napr. konkrétne tí, ktorí sú označovaní ako Quádi zo Suevského kmeňového zväzu, okrem toho že poznáme u nich aj keramiku točenú na kruhu.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Kto si nevie dobre predstaviť ten rozdiel medzi germánskou a slovanskou keramikou tak tu si môžete pozrieť tvary germánskej keramiky z obdobia tesne pred sťahovaním národov. Sú to uplne iné tvary, ako má keramika pražského typu Ano anonym zo 14.00, myslel som tou starou pražskú keramiku.

   Odstrániť
  2. Pardon ešte ten odkaz na germánsku keramiku https://www.academia.edu/1524386/Germ%C3%A1nska_na_kruhu_to%C4%8Den%C3%A1_keramika_z_kv%C3%A1dskych_pohreb%C3%ADsk_juhoz%C3%A1padn%C3%A9ho_Slovenska

   Odstrániť
  3. U tej klasickej germánskej keramiky je výpal rovnomerný a kvalitný, u slovanskej vidíš že na niektorých miestach je vypálená viac, na niektorých menej, je to nerovnomerný výpal. AJ prímesy, v germánskej najdeš napr. jemné ostrivo, je pekne hladká, kdežto v slovanskej (stále myslím tú najstaršiu Slovanskú, z obdobia 6./7. storočia, nie kvalitnú veľkomoravskú) sú to riadne veľké zrná, keď po nej prejdeš prstom tak sa môžeš na nej aj poškriabať od tých zrniek.

   Odstrániť
  4. Volkan no dobre, rozdiel tam je samozrejme evidentný. Tak zostaňme pri tej kultúre s keramikou pražského typu ktorá je priraďovaná Slovanom a datuje sa do 5 a 6 stor. Vieš povedať nejaký príklad na základe čoho ju môžu archeológovia datovať do tohto obdobia ?

   Odstrániť
  5. Najlepší príklad takého datovania je keď sa v hrobe s touto keramikou najde byzantská minca. Alebo sa pri keramike najdú iné predmety ktoré podliehali móde a vie sa z iných nálezísk, že tie predmety sa používali v 5 a 6. storočí. Anonym píš prosím Ťa aspoň nejaké svoje iniciály, lebo keď vidím slovo anonym tak sa mi ani nechce reagovať

   Odstrániť
  6. Volkan, ale ja som chcel konkrétny príklad z praxe datovania takéhoto nálezu kultúry s keramikou pražského typu, teda nie niečo všeobecného.

   podpis

   Odstrániť
  7. Ked to chceš vedieť do absolutnych podrobností tak si zozen tu knihu od Dr.Fuseka,ktora tu uz bola spominana, alebo dielo Ivana Borkovskeho,ktory tuto kulturu popisal ako prvy v diele Staroslovanská keramika ve střední Evropě. Praha 1940. Alebo diela ukrajinských ci ruskych archeologov,ktori sa jej venovali.

   Odstrániť
  8. Volkan doteraz sú známe prípady datovania nálezov kultúry s keramikou pražského typu, len :

   - za pomoci spoločného výskytu franských a slovanských artefaktov, v príslušnom nálezisku pričom tie franské sa dajú zaradiť na základe už pred tým nájdených a zaradených ako podobných artefaktov predovšetkým západnými archeológmi z merovejovského obdobia ( takto datované napr.
   Breclav zač.7.stor.
   Rezno okolo roku 600
   Prítlky prelom 6. a 7. stor
   Určice do 2-hej 1/2-ce 7. stor.
   Roztoky koniec 6.stor až 1/3 7.stor. )

   - alebo pomocou analýz, prevádzaných prírodovednými metódami ( takto datované napr.
   Nová Huta okolo r. 625,
   Suchohrad roky 130–550
   znovu Suchohrad roky 420–570
   Murska Sobota po 2.-hej 1/2 6.stor.
   Horné pole prelom 6. a 7. stor
   Oskrbi od 5.-teho do 1. 1/2 6.-teho stor.
   znovu Oskrbi do 2.-hej 1/2 6. až 1.-vej 1/2 7. stor. )

   Odstrániť
 36. Velmi poučný v tomto smere (vrstvy, keramika a iné) je britský seriál Time Team, vysielaný bol na Viasat History, moderovaný Tonym Robinsonom.
  Na odkrytie miesta mali vždy 3 dni, čo im stačilo na určenie vrstiev osídlenia. Vrstvy so "smetiami" od doby bronzovej po neskorý stredovek. Hlavne ich potešili nálezy od pôsobenia Rimanov na ich území. Záverom previedli nákresy osídlenia, 3D rekonštrukcie starých stavieb, prípadne tavenie bronzu, či ukážky dávnej kuchyne daného miesta. Zvlášť oceňujem to, že väčšie kúsky keramiky vždy doplnili na 3D pôvodný tvar v PC.
  Na Slovensku začal výborne Pavel Dvořák so seriálom Stopy dávnej minulosti (je celý na You Tube). Ovšem nik neurobil nejaké pokračovanie s použitím dnešných moderných metód prezentácie. Nájde sa nejaký slovenský Tony Robinson?

  OdpovedaťOdstrániť
 37. A napr. tu si môžete tú germánsku porovnať so Slovanskou. V podstatne náhodne vybraný článok. K téme slovanskej keramiky existujú podrobné vedecké práce, kto chce si ich dohľadá. Ak teda má niekto výhrady k tomu, že či keramika napr. z 4-5. storočia je germánska alebo slovanská, nech k tomu napíše podrobnú prácu a analýzu, ktorou vyvráti vedecké práce. Možno za to dostane aj nobelovu cenu. Ja sa budem radšej držať pri zemi a akceptovať názor vedcov, ako by som mal vymýšľať ničím nepodložené teórie. https://is.muni.cz/th/202013/pedf_b/Bakalarska_prace_br.pdf

  OdpovedaťOdstrániť
 38. Orgoň je mi jasné, že Ste na základe predchádzajúcich príspevkov a debaty, naladený a nastavený do pozície obhajoby vedeckých teórií, vyvracaných rôznymi diskutujúcimi, ale mne nejde o to.
  Ja sa len jednoducho pýtam, ako sa dajú vyhodnotiť rozdiely medzi germánskou keramikou do 4 stor. a slovanskou keramikou 5 - 9 stor., napr. v oboch prípadoch nájdenou na našom území západného Slovenska.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Už sa to spomínalo vyššie. Sú tam odlišné tvary, výzdobné motívy charakteristiky hliny (pre slovanskú je typické veľké množstvo ostriva a často značné množstvo sľudy) a výpalu (pri staršej slovanskej keramike možno pozorovať napríklad neprepálené zvyšky vápenca).
   Celé je to samozrejme komplikovanejšie. Germánska keramika sa medzi 1. a 4. stor. vyvíjala, prebrala niektoré rímske tvary a výzdobné prvky (vrátane vlnovky!) a neskôr prebrala aj technológiu výroby (vytáčanie na kruhu, zložitejšie výrobné zariadenia - pece s delenou komorou).
   Potom je tu keramika zo sťahovania národov, ktorá odráža rôzne zmeny, vrátane striedania jednotlivých etník, ale aj módnych či technických prvkov.
   A slovanská keramika sa znova medzi 5. a 9. storočím technicky menila, znova sa zaviedol kruh, postupne sa skvalitňuje výpal, rozširuje sa škála tvarov, ktorá najprv zahŕňala predovšetkým hrnce - evidentne preto, lebo iné tvary nezmizli, ale ich jednoducho nahradili nádoby z iných materiálov, t.j. dreva alebo kôry.

   ARCH.

   Odstrániť
 39. Odpovede
  1. Zdravím. A čo tak porovnať jednotlivé etniká, alebo kmene na základe jazyka a písma? To by sme potom možno vedeli pretriediť Slovanov od Germánov.

   Odstrániť
 40. Orgoň to snáď nemyslíš vážne?????? Väčšie bludy o našich predkov som ešte nečítal :-( Na takúto históriu čo tu prezentuješ máme byť hrdý????? Keď si sa učil bludy v škole to ešte neznamená že je to pravda na to ma človek intelekt a zdravý rozum aby správne spracoval informácie ktoré sa k nemu dostanú hovorí. Ak som sa ta dotkol prepáč ale nemohol som si pomôcť sú to bludy čo píšeš

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Je tu zhrnutá suma najnovších poznatkov archeológie a histórie, na príchod Slovanov na naše územie. Bludy sú to len pre ľudí, ktorí žijú vo svete fantasy a ufoslovanov.

   Odstrániť
 41. Slovanské národy, krajiny a hlavné mestá v poľštine a slovenčine :-)
  https://polishslovak.blogspot.sk/2018/01/kraje-sowianskie-narodowosci-i-stolice.html

  OdpovedaťOdstrániť
 42. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Toľko energie keby každý vynaložil na prítomnosť, už ste mohli vytvoriť novú kultúru :D

  OdpovedaťOdstrániť
 44. Toto je pekne dlhe vlakno. Polemizovat sa da na tuto temu tak dlho, ako dlho sa nasa vlast rozkrada. Pozrite si len nase vedenie statu a je Vam zle. To su nasi narodovci, zapru aj nos medzi ocami, len aby sa nemuseli vyjadrovat k Slovanom. A co tak rozobrat krestanstvo a nasilie zo strany papezskej stolice? Robili sa celosvetove DNA testy. Kde su tie znicene zvitky, knihy, kniznice? Pravda je ludia uplne inde. Jej prava tvar je zahalena, aby nik z obyvatelstva netusil kto za tymto vsetkym stoji...

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Pobavme sa nad údivom "oficiálneho" historika, ktorý je realitou nútený vyrovnať sa s novými genetickými zisteniami na SLOVÁCKU:
  https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/ludek-galuska-archeolog-velka-morava-potomci-vyzkum.A190712_204730_zlin-zpravy_ras

  OdpovedaťOdstrániť
 46. V sanskrite sa píše, že Shree Rama mal dvoch synov, jedného poslal na západ a druhého na východ, ten čo šiel na západ sa volal LAV a druhy KUSH, predpokladá sa, že SLOVANIA sú jeho potomkovia.
  Tak, to z trošku iného súdka.

  OdpovedaťOdstrániť
 47. Typicky oficozny článok.Sami kelti ,germáni,avari len preboha nie aby to boli Sloveni o ktorých píšu Germánske a Rímske kroniky.Naši predkovia od nikaľ neprišli.Prečítajte si Plínia staršieho,Tacita,Jeordána,Nestora Pečorského,Ptolemaja tý všetci píšu výslovne o Slovenoch,Svouvenoch,Sklávaoch alebol Slavoch,Ani zmienky o Germánoch na rieke Gran-po našom Hron.Pritom vykopávky pri Technickom Skle v Bratislave potvrdzujú prítomnosť Slovenov na našom územý uz ninimá len v 2 storočí n.l.?tam Bola rímska Gerulata a hneď vedľa nej stálo Slovenské hradisko.Zvlášte ako "sotolový arheológavia" ako autor tejto knihy objavujú proLaténsku a proGermánsku pravdu.Pekne v duchu doby.Kelti a Germáni a Rimania môže byť ale Sloveni nie!Keby čítali staré kroniky a nie len opisovali knihy jeden od druhého a tretí od prevého a ten od tretieho ktorýsi 90% vycucal z prsta a ostatok preonačil na politickú zákazku pogermánčenia naíšch dejín.Čo si myslíte že socialistická archológia spala? Dnes už nikto nespomenie nálezisko v Bojnej,Havrávku,Molpíre,Deinskej Kobile,Hradište kde na naprotivných kopcoch stáli dve slovenské hradiská Pravdová a Chotoma,tak sa dodnes volajú miesta,ja sám pochádzam s toho miesta na na ruinách Chotomy a Prevdovej som stál osbne už ako malý chlapec,tieto hradiská ktoré dokazujú prítomnosť slovenov už tisíce rokov na našom územý,hlavne všade prítomá keramika z typickou slovenskou vlnovkou po obvode,ktorá sa dodnes používa na našej majolike! Keby takýto autori čítali radšej rukopisy Jeordána alebo aspoň Flaudské Anály ,tak by vedeli že žiadny Huni neexistovali ale boli to Uhri alebo po rusky Ugriči ktorý dodnes žijú na západnom Urale,a rozprávajú prakticky naším jazykom,A TO BOLI TÝ SKLÁVY O KTRÝCH PÍŠU GRÉCI A RIMANIA ,hlavne v súvislosti z bojmi ktoré prehrávali proti spojeným družinám slovenov a uhrov.Plýnius štarší o tom jasne píše.A doviedol ich k nám Attila a jeho brat Bledo Uhorské knieža a jeho brat v 5 storočí.n.l.Attilova hrobka sa nachádza na Slovensku,a troch vytipovaných lokalitách samotnými archologmi,jedna z nich je Martin.Preto voši do dejín "slovania " až v 6 storočí,lebo dovtedy sa kronikári o nich moc nestarali.Treba si uvedomiť že demonizácia Attilu jeho Uhrov a nás Barbarov-Slovenov išla v plnom prúde a v duchu západnej "civilizácie" čože sa dnes nevedie propaganda proti Rusku? Traba si uvedomiť že tá istá sa viedla proti našemu národu zo strany "civiliovaného" západu do roku 1989,uplne rovnaká.Apropo mohol by mi nihto uviesť aspoň jeden toponim z názvom Húnský? Napríklad Húnska hora ?Húnske ako obec, poprípade Húnske hradište? Že nie?!
  Zvláštne že to všetko méme ale bez húnskeho ale stojí tam UHORSKÉ,UHORSKÁ. Uhorská Ves,Uhrovské Podhradie,obec Uhrovec,Uhrovský hrad ,Uherské Uradište,obec Uhorná,Uhorské ,Uhorský rok - trojpoľný sistém ktorý sa používa dodnes Jarina ,Ozimina a ÚHOR!,čiže 3 ročný ciklus,"RAZ ZA UHORSKÝ ROK",nezabudnime na dnes už skoro vymreté prasa Uhorská mangalica prasa na mäso a hlavne masť.Bol to krížený diviak a sviňou domácou,neuveriteľne odolné zvieratko voči zime mrazu a nenáročná na chov,presne do naších končín.
  https://www.google.com/search?q=uhorsk%C3%A1+mangalica&client=ubuntu&hs=5FF&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8ite3n6fkAhXNIlAKHX8cALgQ_AUIESgB&biw=1501&bih=693#imgrc=_
  Absolútnym dokazom o tom kým bol Attila a jeho ľud sväčí aj udalosť zapísa gréckymi kronikármi,:"Keď Attila priviedol svoj lud na brehy rieky Dneper rozložili na prezimovanie na podnoží hry ktorú nazval na pamäť Attila Uhorskou". Dodnes sa táho hora volá Uhorské zimovisko.Všimike si že ne Hunské ale Uhorské.Nádejam sa že ste pochopili ako autori takýcho doslova archeologicko -historických pamfletov ktroé vydávajú za jedinú "Germánsko -keltskú Pravdu Svätej Archeologickej Ríše germánskej Nácii"

  OdpovedaťOdstrániť
 48. Dobre pisete perun )) a ako su im tie publikacie a vyskum zo socializmu dobre ked opisuju alebo "copy paste" na vysokych skolach aebo aj v akademickom .. videl som v 90 rokoch ako tam cele dni hrali solitare na kompoch ,keby ludia vedeli...
  dnes uz pravda tu v tomto regione vazalov eu/nato nezaujma , vymete hlavy cumia a stahuju "avengers" alebo hraju tupe klikacie hry
  Paradox ze slovensko sa dostalo este do horsieho "zvazku" ako po roku 1945,, vidime to na rakusku ktore zuufalo doslova hlta uz 30 rokov prilev ppracovnej sily ktora sa zrodila hlavne z husakovych deti a toho "zleho sociku" , ktory zacina byt taky popularny uz aj na zapade(corbyn v gb) Zachranili sme zapad od kolapsu ua teraz to zas pada a tak je propaganda proti rusku a spol,, to uz im alle v dnesnom svete technologii je prd platne...)) Tak kto zazil slovensky stat a slovenske peniaze po roku 1993 , si ch dobre ulozte lebo to vyzera ze ich dalsich 1000 rokov neuvidime, len pri dalsom svetovom "jumanji" zas dostane skk sancu,, vtedy v 90 tych som sa z meciara smia ked to prorokoval a teraz nas mrazi z toho , slovensko vymiera, statisticky uz nieje sanca na + prirastok, ani keby prislla nova "huusakova generaci" .. ale o tom je zakazane hovorit a pisat v dnesnom svete. Dokonca ppodvadzaju na sk statisticky ze rataju do obyvatelov aj tych 100K co idisli po 89, len maju pasy sk este..)) trapna doba klamstva.

  slovensko definitivne padlo do genocidy. a to len podla prirastku , inak to bude este horsie, lebo tie algoritmy prepoctov nepocitaju z dalsim odlivom a podobne , takze okolo 2050 , budeme mensia cinska dedina , 3,5m obyvatelov...
  odlozte si bankovky z po-1993 ery slovenskeho statu , bankovky vymretych narodov su drahe ))
  necudujem ze tu na uzemi sk dnesnej boli pochovany germansky velmozi , historia sa zopakovala ale uz vam neda sancu.....)
  sotolovy sotolový arheológavia ma pobavili a aj ta pravda o opisovanii, len aby sa splnili terminy a vydala sa publikacia)) o tom som pocul

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Reagujem na posledné štyri komentáre nado mnou:
  Škoda. Toto by bol tak dobrý, historický web...nebyť ľudí, čo zastávajú pokrivené a tendenčné názory pseudohistorikov (a ešte sem miešajú aj politiku)...pán Metod sa nedrží svojho webu a chce sa zviditeľniť ako človek zaznávajúci historickú vedu, pán Perun zas je asi zástancom "pravekého slovanstva" - je to tiež diagnóza pri ktorej si pacient vsugeruje utkvelú predstavu, že Slovania boli na našom území už od praveku, že sa svet točil(a točí) len okolo Slovanov, že Atilov hrob jednoducho MUSÍ byť na Slovensku...
  Páni takto: aj ja som rád, že som Slovák, ale svoju radosť sa nesnažím silou mocou dávať najavo hlásaním takýchto hovadín...zastávam názor, že nič netreba preháňať, treba si veci naštudovať a nie hneď prvú volovinu, ktorú si prečítam, pokladám za absolútnu pravdu...
  Len toľko som mal na srdci.
  Anonymný Anonym (AA)

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Anonym zo 4. septembra Ďakujem za dobrý komentár a podporu. Naozaj ma už prestáva baviť neustále neagovať na pomýlené a vymleté kometáre niektorých diskutujúcich. Napriek môjmu hlbokému vzťahu k slobode slova začínam naozaj zvažovaž, že takéto nezmyselné komentáre bude vymazávať, pretože značne znechucujú našich čitateľov.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Orgon: aj ja ďakujem za tento web, lebo to čo robíte, robíte dobre! Je to proste kus dobre odvedenej práce a z toho, že sa Vám to niekto občas pokúša kaziť, si prosím, nič nerobte. S tým mazaním komentárov by som si to ale ešte rozmyslel, pretože tento typ zakomplexovaných ľudí by okamžite začal vykrikovať, že je tu cenzúra a že si nemôžu napísať ani svoj názor (síce hlúpy, ale predsa názor)...proste martýrstvo.
   A za seba poviem, že na niektorých výplodoch sa aj občas schuti zasmejem.
   Anonymný Anonym (AA)

   Odstrániť
 51. "Slovutný" Anonymný Anonym, na margo Vášho "súdu": "ako človek zaznávajúci historickú vedu", Vám dávam do pozornosti dva výroky "oficóznych" (Perun_Sloven, vďaka za tento super termín) "príslušníkov historickej vedy":

  1.4.2019:

  "Rozhodně ale nikdo nedokáže prokázat přímou příbuznost člověka z 21. století s člověkem ze století devátého."

  Zdroj: https://www.info.cz/magazin/archeolog-benes-legenda-o-praotci-cechovi-je-mytus-nasi-predci-z-vychodu-neprisli-41113.html?fb_action_ids=2109702585745034&fb_action_types=og.comments&fbclid=IwAR1gCUra0mVC4GhMPnHGIhimyOUY-uXSQ7NY3LZAGFYwKX9X4HkfxcuKQ4M

  A 14.8.2019:

  "Jinak řečeno, na území někdejší Velkomoravské říše dodnes žije přinejmenším 18 lidí, kteří zřejmě jsou potomky velkomoravských velmožů i obyčejných lidí."

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/ludek-galuska-archeolog-velka-morava-potomci-vyzkum.A190712_204730_zlin-zpravy_ras

  Páni samozvaní hodnotitelia úrovne vedeckosti diskusných príspevkov, nad vyššie mnou načrtnutým sa zas z chuti uchechtávam ja.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tak za prvé: oba uvedené články som už samozrejme čítal. Ak človek vie čítať s porozumením, mal by dôjsť k názoru, že ide o dva odlišné (nie protichodné) názory dvoch vedcov, bádajúcich v tej istej oblasti...viete, to sa občas pri tom bádaní stáva...nič nie je ukončené, uvidíme, ktorým smerom sa VEDA časom vydá...
   Za druhé: 14. července 2019 po česky neznamená 14.8.2019, ale 14.7.2019 (na to bude mať asi vplyv to čítanie s porozumením)
   Za tretie: citujem z článku:
   "Pochopitelně, že ne. Nejen rasisté, ale i různí SAMOZVANÍ VYKLADAČI HISTORIE zneužívají dnešní poznatky o biologické podobnosti populací k tomu, aby si z těchto poznatků vytáhli jen to, co se jim právě hodí. Kdyby přitom byli důslední, snadno by mohli dojít k tomu, že jsou zároveň takzvaně příbuzní i s lidmi, se kterými nechtějí mít nic společného. Pokud bychom to brali úplně do důsledků, mohli bychom se my Evropané snadno označit za bílé černochy, protože lidský rod je původem z Afriky. Genetika je prostě snadno zneužitelná věda. Proto je velmi důležité, aby se i vědci skutečně drželi svých pravidel a ve snaze získat pozornost veřejnosti se neuchylovali k sice možná populárním, ale nepodloženým výkladům." koniec citácie.
   Pán Metod to, že ste sa v tej citácii nenašiel, nemá tentokrát na svedomí čítanie s porozumením,...možno nedostatok sebareflexie...či?
   Nikoho "nesúdim", len nazývam veci pravým menom...
   Váš oddaný AA.


   Odstrániť
  2. Ospravedlňujem sa za "preklep" v dátume, aj keď je pre podstatu problému nepodstatné, čí Benešov negativistický výrok popierajúci možnosť určiť priamu rodovú, genetickú príbuznosť medzi dnešným človekom a človekom žijúcim v 9. storočí, odznel 3,5 alebo 4,5 mesiaca pred "udiveným" Galuškovým výrokom, že na dnešnej Morave boli zistení priami príbuzní, t. j. priami potomkovia ľudí pochovaných v časoch tzv. Veľkej Moravy.

   Odstrániť
  3. Pán Metod, a zase to čítanie s porozumením (moja manželka ho učí na prvom stupni ZŠ)!!!
   "Benešov negativistický výrok popierajúci možnosť určiť priamu rodovú, genetickú príbuznosť medzi dnešným človekom a človekom žijúcim v 9. storočí" odznel až !PO! zverejnenom Galuškovom výskume a nič nemení na tom ani fakt, že iDNES priniesol správu o Galuškovi až 3,5 mesiaca po Benešovej reakcii.....p.Beneš: "Bohužel nemám k dispozici detailní informace o tomto výzkumu, protože jeho autoři ho ještě nepublikovali v odborném tisku."
   Galuškov výskum prebiehal od r.2015, ako je v článku uvedené...
   AA

   Odstrániť
 52. Tu ide o to, že výrok:
  "Rozhodně ale nikdo nedokáže prokázat přímou příbuznost člověka z 21. století s člověkem ze století devátého."
  NEMAL vôbec V 21. STOROČÍ ODZNIEŤ !!! !!! !!!

  OdpovedaťOdstrániť
 53. ak bolo toto územie " zásobárňou otrokov", potom tu Slovania ale MUSELI byť. A ak tu neboli, nemohlo byť územie zásobárňou otrokov. to si protirečí.

  OdpovedaťOdstrániť
 54. p.Orgon,
  SAS_4_1975.o.pdf od str. 223 o sťahovaní národov hovorí niečo iné.

  OdpovedaťOdstrániť
 55. Aby to bolo ešte zložitejšie. http://www.historickarevue.com/clanok/povod_predkov_korene. Jano

  OdpovedaťOdstrániť
 56. p. Orgon,
  reakcia nebude.
  Jano

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Konečne niekto spomenul pána Pavla Dvořáka, ktorý vydal aj knihy "Stopy dávnej minulosti". Nie som profík, iba ma história zaujíma. Pán Dvořák pekne chronoligicky opisuje rôzne kultúry, napr. : aj Žiarovú, či Mohylovú na území dnešného Slovenska. Nakoľko bol historik, tak mal možnosť aj preštudovať staré kroniky, či rôzne knihy venujúce sa histórii, tak verím jemu historickému výkladu ohľadom osídlenia Európy a príchodu Slovanských kmeňov na naše územie. Pán Dvořák mal rozsiahly prehľad v històrii, venoval sa jej na plno a aj osvete medzi laikmi, ako som napríklad ja. Páčil sa mi jeho názor, že história je dosť ošemetná vec lebo história nemá 100% dôkazy. Môžme iba na základe vykopávok a záznamov zo starých zápiskov a kroník dedukovať historické udalosti.Kde chýbajú takéto "dôkazy" je už také tápanie v tme.Velmi si vážim jeho prácu a propagáciu medzi neodbornú verejnosť. Česť jeho pamiatke

  M.S.

  OdpovedaťOdstrániť
 58. p. Orgon,
  stránka ktorá mnohým pomôže:
  archeol.sav.sk › files › monitoring_2018

  Január 2018 - Archeologický ústav SAV
  DOC

  OdpovedaťOdstrániť
 59. Zdravím
  Takže kedy prišli Slovania na Slovensko?
  Postrehy a malé zhrnutie z pohľadu populačnej genetiky
  No myslím si, že niektorí tu boli aj skôr 
  Slovania dnes sú jasne definovaný haploskupinou Y-DNA R1a aj keď to nie je zase úplne pravda , keďže je tu kopec podskupín, ktoré síce zdieľajú R1a, ale o Slovanoch sa tu vôbec nedá hovoriť. Treba sa trochu pohrabať na nete. Keby sme sa mali priblížiť bližšie Slovanom, môžeme hovoriť o R-M458 a CTS1211 , ale tiež ich delí na viaceré podskupiny, ale predsa nie sú jediné slovanské. A zase v žiadnom prípade nejde o hegemóniu. Máme tu totiž aj iné haplogrupy, ktoré zaradujeme medzi Slovanov napr I2a Dinaric. Povedzme si úprimne, že už vtedy to bola zmes geneticky rôznorodá, avšak so spoločnou kultúrou a jazykom.
  Prvé R1a definuje kultúru šnúrovej keramiky, a momentálne priamo Balto-Slovanom sa pripisuje Lužická Kultúra, čo by mohlo súvisieť aj s tým že u Slovanov ostala kremácia, ako výhradný spôsob pohrebu a tiež geografické rozšírenie . Ľudia s R-M458 prevažne definuje Slovanov v západnom priestore EU a L-260 – je výhradne Slovanská a jej expanzia priamo spadá do daného obdobia. S R-M458 mimo územia Slovanov sa môžeme stretnúť už skôr. Problém je, že zápisky o barbaroch, ktorí nerobili problémy boli strohé lepšie povedané žiadne a pohyb nebol v takom objeme obyvateľstva aby ho vôbec niekto zapísal. Posun našich predkov bol, pravdepodobne mierumilovný, a dá sa predpokladať, že tzv. bez výstrelu . Je predpoklad, že niektorí Slovania sa na naše dnešné územie dostali aj skôr ako v čase hlavnej expanzie, či už ako odídenci, otroci alebo ako súčasť germánskych vojsk.
  Veľkým problémom je kremácia u Slovanov, z popola DNA nezistíme. Ale genetika a sekvenovanie DNA postupuje závratnou rýchlosťou, takže teraz vieme identifikovať aj staršie vzorky v zbierkach, možno prekvapia.
  Čím sa však môžeme pochváliť je vysoké percento R1a v populácií 41.5 %.
  PS: Dvaja synovia nechali ako darček urobiť geneaologický test svojmu otcovi, rodu vernému Slovákovi a Panslávovi. Na počudovanie mal otec Y-DNA E1b1  Takže teraz už zostáva otázka, boli tu jeho predkovia už pred príchodom Slovanov s neolitom? Prišli so Slovanmi alebo prišli až neskôr ?. Možná je aj rímska expanzia a možno neskoršie, alebo pred pár storočiami. Možný je aj židovský pôvod.
  Môj prípad: Slovan, Slovák, R-YP1337, táto skupina zastrešuje zaujímavý podiel v Čechách a spája sa expanziou Slovanov. Ale určite viem, že moji predkovia sem neprišli v 5-6str ,
  Zhrnuté a podčiarknuté. Predpokladám že Slovania mohli byť na našom území aj skôr. A ako Slováci dúfam že tu ostaneme ešte ďalších sľúbených 1000 rokov aj, keď nie všetci majú R1a
  Prajem pekný a úspešný deň

  OdpovedaťOdstrániť
 60. https://www.indo-european-connection.com/science/lusatian-culture

  OdpovedaťOdstrániť
 61. Nemyslím si, že dookola vyťahovať genetické štúdie má zmysel. Slovanatvo je kultúrna záležitosť. Hráme sa tu s pojmom. Pochybujem že sa samotní Slovania v danom čase nazývali Slovania. Dejiny písali vzdelanci, ktorých tradícia vychádza z poznania antických národov predovšetkým Rimanov. Ešte dnes sa odrážame od Rímskych záznamov.j Je to teda z veľkej časti jednostranný pohľad. Keď boli na našom území nejakí Rimania tak hovorili o kmeňoch ktoré sa presúvali a pritom pri skúmaní genetiky zisťujeme že nie všetci. Celé toto hľadanie praslovena je len zbytočné bujačenie. Viac by sme sa mali zaujímať o nehmotné dedičstvo ako si zvyklosti, názvoslovie a pod. A chrániť si všetko spojené s minulosťou. Nezávislé na tom či to niekto zaradí ako germanske, rímske alebo slovanské.

  OdpovedaťOdstrániť