.

štvrtok 2. marca 2017

Osada z mladšej doby kamennej

Mystické obdobie neolitu, alebo mladšej doby kamennej fascinuje bádateľov aj záujemcov o históriu už celé desaťročia. V priebehu relatívne krátkej doby, nazývanej tiež „neolitická revolúcia“, dokázal človek prejsť z dovtedy zaužívaného lovecko-zberačského spôsobu života, ktorý bol v značnej miere závislý na prírode, k usadlému, poľnohospodárskemu spôsobu života, kedy človek začal pestovať plodiny a celkovo pretvárať prírodu na svoj obraz a meniť ju.Čo je však nemenej fascinujúce, je obrovský pokrok v technológiách. Naši neolitickí predkovia napríklad dokázali stavať veľké a na výstavbu v tej dobe mimoriadne náročné dlhé neolitické domy. Keramika z obdobia neolitu má často krát veľmi pekné tvary a najmä výnimočné zdobenie, aké často nenachádzame ani o niekoľko tisícročí neskôr. Výroba poľnohospodárskych či remeselných nástrojov z kameňa v tej dobe tiež dosiahla vrchol. V neposlednom rade nastali tiež veľké zmeny v náboženstve, čoho svedkami sú obrovské neolitické svätyne a kruhové opevnenia, zvané rondely.Toto pradávne obdobie, ktoré je od dneška vzdialené niekoľko tisícročí, sa Vám pokúšame priblížiť našou ideálnou rekonštrukciu malej osady z neolitu (lengyelská kultúra, začiatok 5. Tisícročia p.n.l.) v podobe, v akej ju zatiaľ nikto nezobrazil v 3d animácii. Použili sme farebné maľby na stenách domov okná, modly, svätyňu a v pozadí si môžete všimnúť kruhový rondel a ďalšie zaujímavé prvky. Nech sa páči, vstúpte do stroja času a preneste sa o 7 tisícročí nazad...Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára