.

štvrtok 27. apríla 2017

Veľmožská mohyla Holásky 1

Pred pár dňami sme Vám predstavili halštatskú mohylu z Brna - Holásek. Jednalo sa o tzv. mohylu číslo 2. Ešte zaujímavejšia je však táto mohyla - číslo 1. Mala totiž 2 poschodia. Mohyla obsahovala pohreb bojovníka, čo je možné usúdit podľa hrobovej výbavy. Pozostatky pochovaného sa vo vlhkej pôde nedochovali a polohu nebožtíka usudzujeme len podľa umiestnenia zbraní. Po pravej ruke mal železný meč s jazykovitou rukoväťou a jednu kopiju.  Archeológovia usudzujú, že pochovaný ležal na drevenom pohrebnom voze. V južnej časti hrobu pri stene komory boli uložené pozostatky konských postrojov, ozdoby a jantárové koráliky. V severozápadnom rohu komory bola skupina amforovitých zásobníc a amfór s maľovanou výzdobou, a tiež dve vytepávané bronzové misy. V strede komory ležala kostra dievčaťa, ktorá mala na pravej strane hlavy zlatú náušničku/záušničku, a na ľavej bronzovú. 

Autorom vizualizácie je opäť Dwarf digital archeology s odbornou pomocou Martina Goleca a  Zuzany Mírovej. A samozrejme ... hradiská.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára