.

utorok 15. júna 2021

Detva - Kalamárka 3 D

 V máji nás oslovil šikovný 3D grafik Matej Haulík s projektom 3D vizualizácie možného vzhľadu slovanského hradiska Detva - Kalamárka. Mnohé veci už mal naštudované, s niektorými detailami sme poradili, požiadal som o pomoc s 3D modelom reliéfu Dr. Tibora Lieskovského a tiež sme poprosili o konzultácie pána Dr. Petra Šalkovského z AU SAV, ktorý na hradisku robil výskum. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka a veľmi ma teší, že môžem touto formou predstaviť ďalšie 3D slovanské hradisko.
Čo sa týka modelu samotného kopca, vychádzali sme ako som už naznačil, z LIDARového modelu, ktorý nám poskytol Tibor Lieskovský, čo veľmi pomohlo. Po väčšine obvodu hradiska sa nezachoval drevozemný val, pretože by ani nemal logický zmysel, keďže hradisko stojí na vysokej skale s kolmými bralami. Lepšie prístupná bola iba z juhovýchodu. Práve tam postavili Slovania pevný drevozemný val a bránu.  Po obvode ostatných  častí hradiska možno predpokladať nanajvýš ohradu z dôvodu bezpečnosti pre ľudí a zvieratá.


Vnútornú zástavbu tvoria typické slovanské malé zrubové stavby, jedna z nich má väčšie rozmery, nakoľko v nej predpokladáme obydlie pána hradu. Okrem toho sú na hradisku tiež hospodárske stavby. Dr. Šalkovský nás upozornil, že  výskum nepreukázal takú hustú zástavbu, ako sme vymodelovali, ale pri nadzemných stavbách nezahĺbených do zeme je to niekedy ťažko preukázať.

Drevená modla je autorova fantázia, nemáme ju archeologicky doloženú, ale myslím že hradisko zaujímavo oživila.


 Orgoň
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára