.

nedeľa 15. mája 2016

Mohyla z doby bronzovej v Palárikove 3D

Po slovanskej svätyni v Moste pri Bratislave Vám predstavujeme ďalšiu unikátnu 3D vizualizácie z dielne nášho spolupracovníka Igora Furugláša. Mohyla z Palárikova.

Pavel Dvořák o nej hovorí:

Keď archeológ Jozef Paulík skúmal mohylu v Palárikove na južnom Slovensku, ktorá v rámci meliorácií mala byť zrovnaná so zemou, zistil neuveriteľne zvláštnu vec. Naspodku mohyly bol bohatý hrob bojovníka z čias mladšej doby bronzovej, ktorému síce mohylu postavili, ale v hrobe neležal. Ide o tzv. kenotaf, symbolický hrob, ktorý stavali človeku zomretému napríklad niekde ďaleko na vojnovom ťažení. Verilo sa, že mŕtvi bez hrobu škodia, to preto pre nich vyrobili kenotaf a pozývali ich, aby vstúpil.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára