.

pondelok 23. septembra 2019

Zborník Hradiská-Svedkovia dávnych čias 2

Naše niekoľkomesačné úsilie bude už čoskoro odmenené. V priebehu októbra vydáme 2. diel zborníka o hradiskách.

Prvý zborník o hradiskách vydalo naše Občianske združenie Hradiská v roku 2015. Z jeho úspechu sme boli pomerne zaskočení, pretože knihy oborných príspevkov z oblasti archeológie predsa len nepatria medzi knižné bestsellery. Napriek tomu kniha oslovila veľké množstvo čitateľov tak v odbornej ako aj v laickej verejnosti. Po vydaní zborníka naša edičná činnosť pokračovala aj naďalej a to najmä v spolupráci s pánom Igorom Furuglášom a jeho spoločnosťou Dwarf Digital Archeology. Spoločnými silami sme vydali jednak časopis Digitálne hradiská, publikáciu Oživená archeológia a v roku 2019 knihu Skryté poklady. Taktiež sme sa s ním posieľali na vytvorení viacerých unikátnych 3D modelov hradísk a iných zaniknutých archeologických objektov, ktoré videli tisíce ľudí. Okrem toho sa naše združenie a jeho členovia, ktorých počet sa rozšíril, ako dobrovolníci zúčastnili viacerých archeologických výskumov na území Slovenska a nadviazali s mnohými archeológmi plodnú spoluprácu. Archeológia nás veľmi priťahuje a svojou činnosťou sa snažíme dokázať, že laická pomoc pri výskumoch je veľmi prínosná a dôležitá a že napríklad detektorizmus môže aj značne pomáhať a nemusí byť devastačný, ak je vykonávaný pod odbornou kontrolou vedcov.

Prirodzeným pokračovaním našej spolupráce s archeológmi je aj predkladaný druhý diel zborníka o hradiskách a ich obyvateľoch, v ktorom nájdete množstvo doposiaľ nepublikovaných informácií od renomovaných archeológov a dokonca aj výšinnú polohu, ktorú objavili a neskôr spolu s archeológmi skúmali členovia nášho združenia.

Cieľom projektu je predovšetkým podpora vedeckej činnosti slovenských archeológov tým, že sa im umožní v tlačenej podobe publikovať výsledky svojich výskumov k téme hradísk. Cieľom je tiež popularizácia výsledkov archeologického bádania zameraného na výskum hradísk na Slovensku a priblíženie témy hradísk aj neodbornej verejnosti. Zborník prispeje k rozšíreniu znalostí čitateľov o živote našich predkov. Príspevky do zborníka poskytnú archeológovia, ktorí sa odborne špecializujú na výskum včasného stredoveku a praveku na Slovensku a Ukrajine. Zborník tak vhodným spôsobom doplní neveľké množstvo odbornej archeologickej literatúry, ktorá vychádza na Slovensku. Rozsah zborníka bude cca 240 strán formátu B5 a okrem textu bude obsahovať aj množstvo obrázkov.

Cena je 19 Eur, objednávky môžete posielať na adresu: zbornik.hradiska@gmail.com


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára