.

utorok 30. apríla 2019

Starosloviensky slovník online

Cyrilometodská misia preložila pre potreby Veľkej Moravy náboženské a právne knihy. Ako preložili grécke a latinské texty do staroslovienčiny?

Na to sa pozrela naša spolupracovníčka Stanislava, ktorá sa hlaholike a staroslovienčine venuje už dlhú dobu. Na stránke, ktorú nájdete na TOMTO ODKAZE stručne a prehľadne spracovala najzaujímavejšie staroslovienske slová, ktoré majú vzťah k hradiskám a k životu Slovanov na nich. Sú to mnohé slová, súvisiace s bojom, hradom, obetou, peniazmi, plavbou, pohrebom, či stavbami. Prečítajte si teda, ako zneli jednotlivé slová v 10. a 11. storočí.

štvrtok 11. apríla 2019

Na Slovensku objavili nový Keltský symbol !!!

Za keltské symboly sa väčšinou považujú najmä triskelia s jej viacerými variantmi, známe taranisove koleso, či keltský kríž. V minulom roku sa však podaril na Slovensku (Tvrdošovce) unikátny nález keltskej hlinenej figúrky, starej viac ako 2000 rokov, ktorá dostala meno „Furiorix“ a ktorá má priamo na hrudníku doposiaľ neznámy, zrejme keltský symbol. 


Archeológ SNM Radoslav Čambal o symbole uvádza, že znázorňuje pravidelný plastický kosoštvorec, ktorý je umiestnený v kruhu, vyrobenom ryhou. V strede kosoštvorca a po každej jeho stene sú plastické koncentrické krúžky. Nad vrchným cípom kosoštvorca je polmesiacovitý oblúk s koncami smerujúcimi nadol, ktoré sú ukončené guľkami. Ide o nateraz absolútne unikátnu vec, ktorá momentálne nemá analógie vo východokeltskom svete.

O tomto symbole aj o ďalších unikátnych nálezoch sa môžete dočítať v knihe Skryté poklady, ktorú ešte je možné získať na tejto adrese:

streda 3. apríla 2019

2 % Pre OZ Hradiská

Ešte stále je do konca mesiaca apríl možnosť venovať nášmu združeniu 2% zo svojich daní. Peniaze  z minulých 2% sme v roku 2018 použili na viaceré dôležité činnosti, napríklad na úhradu nákladov pri tvorbe info tabúľ, na honoráre v súvislosti s niektorými videami robenými v v spolupráci s Dwarf digital (nahovorený komentár), úhradu niektorých nákladov v súvislosti s prípravou knihy Skryté poklady, či nákup techniky na archeologické prieskumy.

Tento rok nám Vaše 2% veľmi pomôžu k vydaniu nového zborníka Hradiská-Svedkovia dávnych čias 2. Kto nám daruje 2%, ten nech mi potom pri objednávke zborníka toto napíše a dostane zborník zdarma.


Tlačivo na poukázanie 2% si môžete stiahnuť  TU

streda 27. marca 2019

Skryté poklady

OZ Hradiská sa podieľali na tvorbe a vydaní novej knihy o najnovších archeologických nálezoch na rozsiahlom sídlisku v obci Tvrdošovce. Tohto výskumu sa zúčastnili aj členovia nášho združenia. Kniha obsahuje nespočetné množstvo profesionálnych farebných fotografií nálezov z obdobia keltov a germánov, ale aj iných období z ktorých viaceré nemajú na Slovensku obdobu.  Vyšlo iba obmedzené množstvo kusov, a preto odporúčam, aby ten, kto  túto výnimočnú knihu chce získať, navštívil čo najskôr náš OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR