.

sobota 12. októbra 2013

Zvolen - Môťová (kresba)

Predstavujeme novú kresbu hradiska - tento krát sa jedná o významné hradisko Zvolen - Môťová, ktoré bolo pravdepodobne jedno z administratívnych centier Veľkej Moravy a sídlil na ňom zrejme niektorý z veľmožov - správcov župy. Ako prvý hradisko zameral Štefan Janšák v 30. rokoch a na prelome 80. a 90. rokov ho skúmala Dr. Marta Mácelová.  Po porade s ňou a tiež na základe popisu Š. Janšáka z 30. rokov, (kedy ešte hradisko nebolo zdevastované rómami a chatármi) sme sa pokúsili o vytvorenie ďalšej umeleckej predstavy o možnom vzhľade hradiska v 9. storočí. Dr. Mácelová nás upozornila najmä na miesto, kde sa nachádzala brána - vchod do hradiska, na hlbokú priekopu podľa ktorej hradisko dostalo názov, na zistenú a predpokladanú zástavbu a aj na to, v ktorej časti hradiska stál pravdepodobne dom, v ktorom žil veľmož. Jedná sa o najväčší zrubový dom na obrázku - v blízkosti brány. 

Treba však pripomenúť, že napriek našej snahe, aby sme sa priblížili čo najviac realite, sa stále jedná iba o našu laickú predstavu, a nie o  archeologickú rekonštrukciu. Kresba nieje autorizovaná od Dr. Mácelovej, pretože na to nie je dostatok vedeckých podkladov. Výskum, ktorý bol na hradisku vykonaný neumožňuje, aby sme si o zástavbe hradiska vytvorili presný obraz, jeho zástavba bola pravdepodobne hustejšia, my sme však nakreslili domy tam, kde ich predpokladajú archeológovia na základe nálezov (napr. zvyšky ohnísk) v miestach, kde im majitelia pozemkov dovolili robiť sondy. 

 Kresbu vytvoril pre našu stránku náš spolupracovník Tomáš Humaj.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára