.

pondelok 28. júla 2014

Mužla - Čenkov - nížinné hradisko na brehu Dunaja

Vďaka nášmu  činorodému spolupracovníkovi Tomášovi Humajovi Vám prinášame  ďalšiu  kresbu veľkomoravského hradiska. Tentokrát sa jedná o nížinné hradisko na brehu Dunaja Mužla - Čenkov. Opäť treba poznamenať, že sa nejedná o presnú archeologickú rekonštrukciu, avšak máme k dispozícii podrobnú publikáciu z výskumu tohto hradiska a snažili sme sa teda čo najviac držať reality, najmä pokiaľ ide o opevnenie, bránu, či zástavbu. Val tvorila drevozemná konštrukcia s čelnou kamennou plentou z lomového kameňa. Na korune valu bola bezpochyby drevená palisáda. Zo strany priliehajúcej k Dunaju bol niekoľko metrový zráz, preto tu postačovalo spraviť iba drevenú palisádu. Zatiaľ archeologicky nedoložená je iba kruhová svätyňa v strede hradiska. Tu sme trochu povolili uzdu fantázii a to vzhľadom k predpokladom archeológov, že na hradisku žili pohania ... 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára