.

pondelok 14. decembra 2015

Zborník Hradiská - Svedkovia dávnych čias

Slovanské hradiská sú symbolom veľkého staviteľského umenia našich predkov a dokazujú, že títo pred viac ako 1000 rokmi dokázali budovať mohutné opevnenia, ktoré neraz nedokázali pokoriť ani najväčšie armády svojej doby. Sú však tiež najlepším dôkazom nezávislosti, vyspelosti, hrdosti, bohatstva a politickej moci našich slovanských predkov. A nielen ich. Ešte pred príchodom Slovanov budovali hradiská staršie kultúry, ktoré na území Slovenska žili tak dávno, že u nich vo väčšine prípadov ani nevieme, ako sa v čase svojho rozkvetu volali a nazývame ich iba novodobými názvami, ktoré vymysleli archeológovia, aby navzájom vedeli rozlišovať ich hmotnú kultúru. Hradiská boli častokrát sídlom elity. Žili na nich veľmoži so svojimi rodinami, vojenská družina, ale aj umní remeselníci – kováči a šperkári, ktorých výrobky môžeme vďaka archeológii obdivovať aj dnes, obchodníci, duchovenstvo a ostatní významní obyvatelia. Okrem príbytkov obyčajného obyvateľstva, na hradiskách nachádzame reprezentatívne obydlia šľachty, prvé kresťanské kostoly, či pohanské svätyne. Nachádzame však aj útočiská, ktoré boli využívané len v prípade, keď sa naši predkovia potrebovali ubrániť útoku nepriateľov. Niekedy sa im to podarilo, inokedy skončili tragicky. Za každým hradiskom je skryté nespočetné množstvo ľudských osudov, príbehov, chvíľ radosti aj smútku. Keď niektoré z nich navštívite, ich atmosféra Vás doslova pohltí. 


Z týchto dôvodov ma hradiská priťahovali od nepamäti a vždy som sa snažil dozvedieť o nich viac. Napriek tomu, že hradiská sú skutočnými, dodnes stojacimi svedkami dávnych čias, vieme o nich stále veľmi málo. Keď som v roku 2009 hľadal podrobnejšie informácie o jednom konkrétnom hradisku v Malých Karpatoch, uvedomil som si, že cesta k nim býva pre nás laikov riadne zarúbaná. Nie je vôbec jednoduché dopracovať sa k článkom, ktoré by sa hlbšie zaoberali konkrétnymi pravekými a stredovekými drevozemnými opevneniami na Slovensku. Nehovoriac o tom, že na webe takéto informácie donedávna takmer absentovali.

Snaha podeliť sa o takto prácne získané informácie s ostatnými, bola (okrem nadšenia a radosti z odhaľovania dávno zabudnutých miest a okrem úcty pred umom a schopnosťami našich predkov) jedným z dôvodov, prečo som sa začal téme hradísk venovať na nenápadnom blogu, kde postupne pribúdali články k jednotlivým hradiskám, pričom pri ich spracovaní som sa vždy snažil vychádzať predovšetkým z odbornej literatúry a vždy uvádzať zdroje informácií. Tento postup zrejme prispel k tomu, že blog a neskôr internetová stránka www.hradiska.sk, ktorá bola pôvodne určená pre laikov a nemala ambíciu významnejšie osloviť odbornú verejnosť, sa postupne dostala do pozornosti archeológov, pričom s mnohými z nich som postupne nadviazal spoluprácu. Táto spolupráca nesporne prispela k zvýšeniu odbornej úrovne našej stránky, a po čase nás priviedla až k myšlienke, aby naše Občianske združenie Hradiská, ktoré popri stránke vzniklo, iniciovalo a podporilo projekt vydania zborníka odborných článkov archeológov, ktorý by bol prioritne zameraný na hradiská a život na nich. 

Zborník HRADISKÁ – SVEDKOVIA DÁVNYCH ČIAS práve vychádza

Predkladaný zborník Hradiská – svedkovia dávnych čias je výsledkom realizácie tejto myšlienky a vyústením našej niekoľkomesačnej intenzívnej snahy o to, aby zborník mal patričnú odbornú kvalitu a zároveň, aby sa stal dostupným a atraktívnym aj pre širšiu verejnosť. Bolo pre mňa veľkým potešením podieľať sa na príprave a organizácii projektu. Verím, že články potešia našich čitateľov rovnako ako mňa a ostatných členov nášho združenia.

Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým archeológom, ktorí sa do nášho projektu zapojili a poskytli nám hodnotné články, ktoré prinášajú aj nové, doposiaľ nepublikované poznatky o hradiskách na Slovensku. Veľká vďaka patrí spoluzostavovateľovi PhDr. Víťazoslavovi Struhárovi za neoceniteľnú odbornú pomoc pri príprave a zostavovaní projektu, PhDr. Vladimírovi Turčanovi, PhD. a PhDr. Marte Mácelovej za odborné recenzie príspevkov a v neposlednom rade tímu našich spolupracovníkov, ktorí sa spolupodieľali na realizácii projektu (doc. RNDr. Kveta Markušová, CSc., Ing. Miroslav Bros, Mgr. Eva Gáborová, Mgr. Ľubica Sutton a Haden Sutton). Za poskytnutú finančnú dotáciu ďakujeme Ministerstvu kultúry SR. Práce na príprave nášho zborníka o hradiskách sa končia. Podľa priloženého obsahu máte možnosť viedieť, že príspevky do neho poskytli renomovaní slovenskí archeológovia. A verte, že všetky stoja za to. Začneme ho záujemcom posielať v priebehu januára (cca v polovici). Cena bude cca 15 Eur a budeme ho posielať na dobierku. Kto si ho chce objednať, môže už od dnes na tejto emailovej adrese, kde uvedie MENO, PRIEZVISKO, ADRESU A POČET KUSOV.

Objednávacia adresa: zbornik.hradiska@gmail.com

Orgoň

3 komentáre:

 1. Uvítala by som keby bol vydaný aj ako ebook, dostupný na stiahnutie na vašej stránke...pravdaže nie zadarmo. Prajem krásné sviatky.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. mám skôr otázku, chcela by som vedieť či sa v tomot zborníku venujete aj oblasti Oravy. Potrebujem to k jednej práci. Ďakujem za odpoveď.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nie, oravské hradiská tam niesú. V tomto smere odporúčam našu stránku, kde mám spracovaných niekoľko oravských hradísk, alebo potom knihu od Čaploviča.

   Odstrániť