.

utorok 12. februára 2019

Ponická Huta - Na kláštore

Lokalita hradiska Na Kláštore sa nachádza v Ponickej pahorkatine na západnom hrebeni masívu Učovník (759m.n.m). Vrchol hory oddeľujú doliny potokov Zolná na severnej strane a Malá Zolná na južnej strane. Na západ sa oba potoky zlievajú.

1. Uhorské mapovanie...


Kresba hradiska z knihy Keď pri Hrone vládli Kelti

Hradisko je vzdialené asi 500 m východne od ich sútoku. Priemerná nadmorská výška je 565, 00 – 574, 00 m.n.m. Severný a južný svah sa strmo zvažujú do údolia. Západný hrebeň je ukončený skalným bralom, smerom k polohe Baby. Pôvodný prístup na hradisko je od južnej strany doliny, ktorou preteká potom Malá Zolná. 

Hromadný nález želených predmetov (Pieta)
Doposiaľ sú v teréne dobre vidieť stopy serpentínovej cesty ústiacej v západnej časti opevneného areálu hradiska. Valové opevnenie je najmasívnejšie na východnej strane a jeho približná dĺžka je 400 m. Kvalita nálezov, blízkosť medených ložísk v lokalite Drienok (4 km SV), ložiská železa, ako aj opevnenie areálu dokladajú, že hradisko Na Kláštore muselo mať minimálne regionálny význam. Najstaršie osidlenie hradiska patrí do obdobia lužickej kultúry. Hradisko datuje Karol Pieta do tzv. predpúchovského stupňa (stupeň C) laténu (záver mladšej doby železnej). Do tohto obdobia patria najmä nájdený želený depot a v ňom tv sekáčik typu Durnberg. Neskoršie obdobie (C2) zase datujú spony spojenej konštrukcie. Našli sa tu tiež železné kopije. V tomto období tu evidujeme aj intenzivne spracovávanie železa. Najzaujímavejším nálezom je bronzová figúrka nahého muža, ktorá patrí medzi významné nálezy v rámci celého Slovenska.

Bronzová figúrka z hradiska (Pieta)

Okrem ťažby a spracovania rúd, je pravdepodobné že hradisko zohrávalo aj strážnu funkciu pri ceste prechádzajúcej z údolia Zolnej, popri ktorej smerovala cesta k lokalitám v okolí Zvolena, do priestoru Ľubietovského banského revíru, s významnými ložiskami medi ako aj nálezmi z mladšej doby bronzovej. Cez toto územie viedli významné cesty nadregionálneho charakteru, ktorými sa distribuovala meď konečným odberateľom.

Predpokladá sa, že obyvateľstvo na tomto hradisku malo na starosti ťažbu a spracovanie medi z miestneho ložiska, ako dôležité postavenie v rámci komunikačných trás výmenného obchodu. Opevnenie okolo celého areálu hradiska nasvedčuje aj tomu, že nemalo len obranný charakter, ale fungovalo aj ako skladisko polotovarov medi. Z toho vyplýva aj podstatný fakt, že takýto typ hradiska musel byť výsledkom organizovanej práce väčšej skupiny obyvateľstva. Dôkazom je bohato zastúpená stolová keramika (šálky, misky), kvalita jej vyhotovenia (povrch hladený, leštený), či bohatá ornamentika.
 Orgoň

Lit: http://www.hradiskohuta.sk/hradisko/
Dioši, Klinerová: Keď pri Hrone vládli Kelti, 2015
K. Pieta: Keltské osídlenie Slovenska, Nitra 2008

Foto Orgoň:


2 komentáre:

  1. ak je zaujem o vylet s prednaskou, kontaktujte ma: 0910 843 200.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. uz aj naucny chodnik. pri starej pivnici treba odbocit hore, sipku doplnime. a pod valom, pri portali, dolava na hradisko a doprava pokracuje naucny chodnik. sipky tiez doplnime...

    OdpovedaťOdstrániť