.

utorok 3. decembra 2019

Dolné Orešany - Vápenice (alebo ako sme našli nové hradisko)

V lete 2017  sme sa spolu s ďalším členom nášho združenia Lukášom Ilavským motali po vytipovaných polohách v okolí Majdanu (medzi Hornými a Dolnými Orešanmi). Našim cieľom bolo pokúsiť sa nájsť miesto, o kde mohol byť nájdený depot keltských mincí, ktorý bol krátko pred tým publikovaný v odbornej literatúre. V článku od pána Frohlicha je uvedený iba všeobecne Majdán, čo však je pomerne široký pojem. Vytipovali sme si niekoľko polôh, pričom sme sa samozrejme zamerali na kopce a výbežky, ktoré podľa mapy mohli byť vhodné ako výšinné polohy a hradiská. Snažili sme sa pritom objaviť možné opevnenia, prípadne črepový materiál, ktoré by preukazovali osídlenie takej polohy. 
Jedného dňa bola naša snaha korunovaná úspechom. Vyštverali sme sa na síce pomerne nevysoký, ale zato s prudkými až kolmými svahmi chránený kopec, ktorý na mape vyzeral sľubne. Nachádzal sa v podstate priamo naproti polohe s názvom Husí Stok, v ktorom pramení voda. Už počas nášho výstupu  na na vrchol kopca moju pozornosť zaujal praveký črep. Po vylezení na vrcholovú plošinu sme takých črepov našli neúrekom. V tom momente nám bolo jasné, že tento kopček bol v pradávnych dobách obývaný! Bola to obrovská radosť. Niekoľko črepov sme zamerali a zobrali so sebou a následne ukázali a odovzdali archeológom Matúšovi Sládkovi (KPU Trnava) a Pavlovi Jelínkovi (SNM Bratislava). Tí po prejdení dostupných databáz zistili, že sa jedná o doposiaľ neznámu lokalitu! Naša radosť preto bola ešte väčšia.   

Následne bol na lokalite rozhodnutím KPU Trnava povolený archeologický výskum, ktorý realizovalo SNM Bratislava. Na výskume sa z pochopiteľných dôvodov zúčastnilo aj naše OZ Hradiská, vyzbrojené veľkými očakávaniami a detektormi kovov. Najskôr sa šťastie usmialo na mňa, keď sa mi pod detektorom rozozvučalo evidentne veľké železo. Na našu obrovskú radosť sa spod zeme vynorila veľká železná kopija! Po krátkej dobe mal veľkú radosť ďalší náš člen - Lukáš Ilavský, ktorý našiel krásnu železnú strelku zo šípu. Ďalšími zaujímavými nálezmi z polohy bola časť železnej ostrohy, kresadlo a guľový gombík. Najväčší meisterstück sa však podaril Lukášovi Kotáskovi, ktorý na lokalite vykopal priamo zlatý (presnejšie elektrónový) drôt! Jeho (a následne náš) radostný pokrik sa niesol ponad celé Orešany! Našimi nálezmi sme tak obohatili dejiny Dolných Orešian. Každý nález spolu s nálezovými okolnosťami dôsledne dokumentoval archeológ SNM Pavol Jelínek. Zaznamenával najmä polohu, hĺbku, orientáciu nálezu a ostatné dôležité údaje.


Uvedené nálezy spolu s množstvom črepového materiálu potvrdili, že Vápenica bola v minulosti využívaná našimi predkami ako výšinná poloha. Valové opevnenie sa nám nepodarilo identifikovať a preto usudzujem, že  kopec mohol byť chránený iba drevenou palisádou. Vzhľadom na prudkosť jeho svahov sa táto možnosť javí ako v podstate dostatočná. Článok, ktorý stručne zhrnul výsledky tohto nášho výskumu, je súčasťou nášho zborníka o hradiskách (Hradiská - Svedkovia dávnych čias 2) Sme veľmi radi, že naše združenie sa takouto formou spolu s KPU Trnava a SNM Bratislava zúčastnilo na záchrane nášho archeologického dedičstva. Týmto patrí veľká vďaka aj KPU Trnava a SNM Bratislava za rýchle a pružné zorganizovanie záchranného archeologického výskumu, ktorý aj priniesol výborné výsledky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára