.

piatok 6. marca 2020

Nimnica-Holíš kreba

Veľmi typickou sídliskovou stratégiou ľudu púchovskej kultúry na severnom Slovensku, boli sídliská, vybudované na úzkych terasách na vysokých kopcoch v pomerne prudkých svahoch. Doposiaľ nie je celkom zrejmé, či a akým spôsobom boli tieto ťažko prístupné sídliská opevnené. Isté však je z nálezov ktoré sa nachádzajú na takýchto terasách, že na nich žili bohatší obyvatelia,zrejme elita. Preukazujú to zlaté a strieborné mince a rôzne luxusné predmety z týchto terás. Typickým príkladom takéhoto výšinného sídliska sú napríklad Klapy pri Udiči, alebo Holíš pri Nimnici. A práve druhý spomenutý Holíš sme sa pokúsili vizualizovať. Jedná sa pravdepodobne vôbec o prvú kresbovú vizualizáciu tohto typu púchovského sídliska. Za jeho kresbu ďakujeme Petrovi Brosovi.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára