.

piatok 2. júla 2021

Prednáška o archeológii na ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Osvetu považujem za dôležitú súčasť pamiatkarčiny a archeológie, intenzívne sa jej venujem, pozitívne výsledky ma povzbudzujú v ďalšej takejto práci a som aj veľmi rád, keď sa do nej zapája stále viac archeológov. Prednášku len pre deti som však až donedávna ešte nemal, a tak som sa veľmi potešil, že konečne jednu základnú školu na základe pozvania navštívim. Bol som informovaný, že na ňu prídu všetky ročníky, takže výklad som si pripravoval pre širokú vekovú skupinu. Napokon však väčšina žiakov I. stupňa mala iný program, ale „zastúpili“ ich deti z MŠ, ktorých program cez plot tak zaujal, že ich učiteľky k poslucháčom pripojili.
Prednáškua som zorganizoval s členom Občianskeho združenia Hradiská Lukášom. Miesto, kde sme sa rozložili, bolo ideálne, lebo bol z neho výhľad na viacero fortifikácií. Prednáška bola rozdelená do kapitol Čo je to archeológia, Čo je to archeologické dedičstvo a Čo sú to pamiatky. Deti sa tak dozvedeli, čo znamená výraz archeológia, čo skúmame, aký má pre nás archeológia prínos, aké metódy, postupy, nástroje a techniku používame, čo sú archeologické nálezy, objekty, náleziská, čo robiť pri náleze, aké sú webové stránke a skupiny o archeológii na internete, kde nájdu pamiatkarov, aké majú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky v obci, v blízkom meste a pod. Významné archeologické náleziská v chotári obce priblížil Lukáš a vysvetlil, prečo si ich treba chrániť. Na záver si deti mohli pozrieť publikácie o archeológii, fotografie a kresby nálezov, aké sa našli v ich chotári, v ruke popozerať nálezy z rôznych období a materiálov, zobrať informačné letáky, a vyskúšať nástroje a techniku používanú na výskumoch, vrátane tej najmodernejšej.
Ak si myslíte, že by aj ZŠ, ktorú ste navštevovali, alebo do ktorej chodili či chodia vaše deti, mala záujem o takúto prednášku, informujte ich o nás a ak sa ozvú so záujmom, buď ja alebo ak to bude zo vzdialenejšieho regiónu, tak niektorý kolega aj u vás spraví prednášku.

M. Sládok (archeológ KPÚ Trnava)1 komentár: