.

nedeľa 24. marca 2013

Devín

Predstavujeme Vám najnovšiu mimoriadne vydarenú kresbu - hradisko Devín. Jedná sa o umeleckú predstavu možného vzhľadu Devína v období 9. storočia, teda v čase, kedy sa na ňom bránil knieža Rastislav proti vojsku franského kráľa Ľudovíta Nemca. Túto pôsobivú umeleckú predstavu, ktorá sa snaží realisticky zachytiť možný vzhľad hradiska pre nás nakreslil spolupracovník Tomáš Humaj. Vonkajšie opevnenie vychádza z pôdorysu prof. Štefanovičovej, konštrukciu valu možno usudzovať z analógie podľa neďalekých hradísk Lom a Piesky, resp. podľa ostatných Moravských hradísk. Vnútorné opevnenie je iba nami predpokladané. Z vnútornej zástavby je archeologicky jednoznačne doložená stavba baziliky. Autorovi patrí obrovská vďaka !!!


2 komentáre: