.

utorok 11. júna 2013

Modra - Zámčisko

Náš spolupracovník Peter Bros pre nás nakreslil nové hradisko - Modra - Zámčisko.

Najnovšie výskumy potvrdili jeho osídlenie na prelome doby bronzovej a železnej, potom ho znovu vybudovali naši predkovia Slovania (Sloveni) v období Veľkej Moravy (9.-10. storočie) a tretiu fázu osídlenia datujeme  do polovice 13. storočia. 

Stav výskumu neumožňuje zatiaľ stanoviť presnú konštrukciu valu, avšak v jeho vnútri sa našli stopy po drevenej konštrukcii. Na vrchole (korune) valu možno predpokladať, ako pri iných slovanských hradiskách drevenú palisádu.Dnes vedie na hradisko turistický chodník, ktorý pretína vonkajší aj vnútorný val. Avšak archeológovia zistili, že sa nejedná o pôvodné vstupy - tzn. tieto prerušenia valu boli vytvorené až dodatočne, možno pri ťažbe dreva z hradiska.

Za pôvodný považuje Štefan Janšák vstup v mieste, kde sa spája vonkajší a vnútorný val, preto aj my sme na tom mieste nakreslili bránu. Vo vnútri hradiska máme možnosť vidieť na akropole niekoľko slovanských zrubov a typické slovanské polozemnice.

Za skvelú kresbu patrí autorovi veľká vďaka.  


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára