.

streda 13. mája 2015

Orešany - Slepý vrch (kresba)

Náš spolupracovník Haden Sutton pre nás vytvoril kresbu najstaršieho keltského hradiska na Slovensku - Slepý vrch. Hradisko sa nachádza na rozhraní katastra obcí Horné a Dolné Orešany. Vnútorná plocha hradiska, tvorená najmä sídliskovými terasami, bola intenzívne obývaná. Svedčia o tom ešte aj dnes hojne sa vyskytujúce črepy z keltskej keramiky, ktoré sú roztrúsené na umelo upravených terasách okolo kopca, na ktorých pôvodne stáli obydlia.Táto kresba bude súčasťou informačnej tabule, ktorú naše OZ Hradiská umiestni na hradisku v Orešanoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára