.

sobota 10. februára 2018

Mužla - Čenkov - nová rekonštrukcia

Na lokalite Mužla-Čenkov sa v 9. až 10. storočí rozprestieralo Slovanské hradisko, ktorého časti sa dnes nachádzajú na polohe Vilmakert. Možno ho zaradiť medzi hradiská s dominujúcou strážnou a vojenskou funkciou. Lokalita leží priamo na brehu Dunaja na dnešnej hranici s Maďarskom. Pre výhodnú polohu bolo osídlené už v praveku, avšak najväčší význam nadobudlo v období existencie Veľkej Moravy. 


Hradiská.sk v spolupráci s Dwarf digital archeology sa už pred rokom pokúsili o vytvorenie približného vzhľadu hradiska v období jeho rozkvetu. Podkladom pre nás boli dve monografie od archeológov, ktorí hradisko skúmali. V priebehu roka technika, software ale najmä skúsenosti Dwarfu na poli 3D vizualizácií natoľko pokročili, že sme sa rozhodli o zásadné vylepšenie pôvodnej vizualizácie. Ako v predchádzajúcom prípade, snažíme sa priniesť približnú predstavu o vzhľade slovanského hradiska v Mužle niekedy koncom 9. storočia.

Okrem videa máte možnosť využiť aj virtuálnu prehliadku hradiska, kde si sami vyberiete, ktorú časť hradiska chcete navštíviť: VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Priebeh opevnenia, jeho zloženie, ako aj zastavanosť domami vychádza pomerne presne z podkladov od archeológov, ktoré sme mali k dispozícii. Okrem obytných domov sa samozrejme na hradisku nachádzalo nespočetné množstvo rôznych hospodárskych budov, zásobníc, odpadových jám a všakovakých predmetov bežného použitia a neporiadku, ktoré dotvárali každodennú realitu hradiska. Časť s týchto doplnkových objektov sme domodelovali, ale aj tak sa samozrejme nemôže jednať o presnú rekonštrukciu všetkého, čo na hradisku bolo.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára