.

piatok 28. decembra 2012

Mariková-Šimunky (kresba)

Predstavujeme Vám dve umelecké vizualizácie  slovanského hradiska ktoré sa rozkladá na polohe Šimunky v Dolnej Marikovej. Hradisko malo veľmi výhodnú výšinnú polohu, ktorá nevyžadovala budovanie výrazného valového opevnenia. Iba v jednej časti hradiska nachádzame pozostatky po zničenom kamennom vale. Ostatné časti hradiska boli zrejme chránené iba drevenou palisádou.
Na hradisko upozornil v roku 1997 člen archeologického krúžku Jozefa Moravčíka Gašpar Zemančík.  Ďalší člen krúžku pán Martin Olšovský je zároveň autorom kvalitného nákresu jeho pôdorysu.  Tento nákres tvoril zároveň podklad pre vytvorenie jeho vizualizácie. V roku 2000 sa na hradisku našlo množstvo výnimočných nálezov, ktoré poukazujú na významné postavenie tohto hradiska.

Umiestnenie domov je iba predpokladané a nemá oporu vo vykonanom  archeologickom výskume, pretože podrobný výskum sa na hradisku doposiaľ nerealizoval. Na akropole však je možné predpokladať zrubové stavby a v častiach, kde to podložia umožňovalo možno tiež predpokladať polozemnice.Archeológovia taktiež vytvorili jednoduchý plánik opevnenia časti akropoly hradiska. V prípade že opevnená plocha sa obmedzovala iba na rozsah, ktorý je vyznačený na tomto druhom plániku, bola by akropola oveľa menšia. 

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli vytvoriť umeleckú vizualizáciu oboch verzií. Terén, ktorý zahŕňa širšiu akropolu hradiska je veľmi komplikovaný a v súčasnosti je celý zarastený kríkmi a stromami, ktoré sťažujú orientáciu, a preto je náročné pokúsiť sa o vernú vizualizáciu vzhľadu hradiska. Napriek tomu sme sa o to pokúsili.


Autorom oboch  kresieb ktorú práve vidíte je náš spolupracovník Haden Sutton, ktorý  sa pri ich tvorbe  snažil  držať pôdorysu a mapky od Martina Olšovského.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára