.

nedeľa 23. decembra 2012

Pružina - Mesciská

Predstavujeme Vám umeleckú rekonštrukciu veľmi zaujímavého slovanského  hradiska Mesciská, ktoré patrí do katastra obce Pružina. Hradisko má ešte dnes výborne viditeľné valové opevnenie a ideálnu vnútornú plochu (rovinka)

Hradisko bolo objavené v 90. rokoch členmi archeologického krúžku  Jozefa Moravčíka a člen krúžku pán Martin Olšovský je zároveň autorom kvalitného nákresu jeho  pôdorysu. Doposiaľ však nebola vytvorená jeho umelecká vizualizácia. 

Autorom kresby ktorú práve vidíte je náš spolupracovník Peter Bros, ktorý sa pri tvorbe kresby snažil veľmi striktne držať pôdorysu a výškových dispozícií zachovaných valov. Taktiež vzhľad okolitých kopcov nie je fiktívny, ale odráža veľmi verne realitu.  

Pružina - Mesciská

Na kresbe vidíte možný vzhľad hradiska v 9. storočí, kedy hradisko zrejme bolo významným lokálnym centrom našich predkov Slovenov. Svedčí o tom nielen kvalitná a rozsiahla fortifikácia, ale aj výnimočný depot železných predmetov, ktorý sa na hradisku našiel pred pár rokmi. Na hradisku sa doposiaľ žiaľ nekonal žiaden podrobnejší výskum, a preto nemáme presné informácie o vnútornej zástavbe hradiska a ani o konštrukcii hradby. Z analógii však vieme, že na korune valu musela existovať drevená palidáda. Vieme tiež aký vzhľad mali domy v období 9. storočia, a predpokladáme, že ich bolo na hradisku viac, avšak zvoli sme pri kresbe zásadu, že menej je niekedy viac a preto hradisko neobsahuje veľké množstvo domov. 

Chcem poďakovať autorovi za veľmi kvalitnú umeleckú vizualizáciu hradiska a vyzvať ľudí, ktorí vedia pekne kresliť, aby sa tiež podieľali na tomto našom zaujímavom projekte. Obrázok bude súčasťou informačnej tabule, ktorú naže Občianske združenie Hradiská  plánuje umiestniť na hradisku v Pružine.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára