.

pondelok 2. septembra 2013

Modra - Zámčisko

Predstavujeme Vám našu novú výnimočnú kresbu hradiska Zámčisko v Modre, ktorú pre našu stránku nakreslil maliar Mgr. art. Tomáš Polonský z Modry. Jedná sa o profesionálne umelecké dielo, ktoré vychádza veľmi striktne  zo situácie na hradisku a zároveň zohľadňuje naše doterajšie poznatky o opevnení tohto hradiska v dobe veľkomoravskej v 9. storočí, kedy hradisko obnovili a dobudovali naši slovanskí predkovia a všeobecné poznatky o stavbe a konštrukcii slovanských hradísk. 

Kresba zachytáva pohľad človeka, ktorý stál pred hlavnou bránou v severnej časti hradiska. Táto brána sa pravdepodobne (podľa Štefana Janšáka) nachádzala v mieste, kde sa vnútorný val akropoly stretáva s vonkajším valom predhradia. Archeologicky zatiaľ brána skúmaná nebola, preto sa jedná iba o predpoklad, nie o vedecky doloženú bránu. Pri výskume valov, ktoré vykonal Dr. Farkaš sa preukázalo, že pri Zámčisku nebola použitá vnútorná, ani vonkajšia kamenná plenta, zistili sa však zvyšky dreva, ktoré naznačujú, že drevo bolo použité prinajmenšom na spevnenie vnútra valu. Presnejšie údaje o konštrukcii valu nám prinesie až podrobnejší archeologický výskum. Pri zvolenom pohľade spred brány nevidieť vnútorné opevnenie, pretože ho zakrýva palisáda, ktorú má pozorovateľ v popredí. V ľavej  časti od brány sa nachádza akropola hradiska. 

vyznačený pôdorys hradiska s miestom, kde približne stál maliar


Treba upozorniť, že dnes sú valy prerazené na viacerých miestach, cez ktoré prechádza aj turistický chodník od Harmónie na hradisko, avšak tieto dnešné vchody nie sú pôvodné, boli prerazené v neskoršom období po zániku hradiska, možno v súvislosti s ťažbou dreva. 

Za túto profesionálnu kresbu patrí autorovi veľká vďaka. Kresba bude súčasťou informačnej tabule, ktorú naše Občianske združenie Hradiská umiestni na Zámčisku v priebehu septembra.


3 komentáre:

  1. dielo Tomáša Polonského som videl aj na modranskom vinobraní minulého roku a bol jedným z autorov, ktorí ma reálne zaujali.. táto kresba vyšla naozaj dobre. na Zámčisko sa ešte len chystám, snáď tam bude minimálne tak krásne ako je aj táto kresba :)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. perfektné. umelecké dielo.

    OdpovedaťOdstrániť