.

sobota 18. januára 2014

Nitra v 9. storočí

Náš spolupracovník Tomáš Humaj pre nás nakreslil predstavu predpokladaného vzhľadu hradiska v Nitre na hradnom kopci, kde s najväčšou pravdepodobnosťou stálo v 9. storočí centrálne hradisko Nitrianskeho kniežatstva. Kresba zachytáva iba opevnenie samotného hradného kopca a nezahŕňa predpokladané opevnenie podhradia, ani okolité hradiská. 

Pri kreslení sme vychádzali z doposiaľ známych pôdorysov od archeológov, ktoré zachytávajú predpokladaný priebeh opevnenia hradného kopca, z rekonštrukcií preskúmaných častí veľkomoravského valu, ktorého zvyšky sa na niektorých miestach dochovali (kamenná čelná plenta), z leteckých záberov na hradný kopec a zo zachovaných medirytín z neskoršieho stredoveku. Zachovali sme predpokladaný vstup na hradisko zo západnej časti hradného kopca a rešpektovali sme konfiguráciu terénu a súčasnú fortifikáciu na akropole hradu, pretože podľa nášho názoru je vzhľadom na terén vysoko pravdepodobné, že aj v období Nitrianskeho kniežatstva bola v týchto miestach vybudovaná hradba, ktorá oddeľovala najvyššiu časť hradiska (akropolu) od predhradia. Na akropole hradiska archeológovia predpokladajú kamennú palácovú stavbu a samozrejme aj murovaný kostol. Okrem toho možno predpokladať niekoľko ďalších reprezentatívnych stavieb v areáli akropoly, keďže tu zrejme žili najbližší rodinní príslušníci kniežaťa a možno aj iní významní hodnostári svetskej či cirkevnej moci. Preto stavby na akropole sú na tú dobu veľmi veľké a honosné. Do predhradia sme dali niekoľko menších zrubových domov, kde mohli žiť remeselníci, obchodníci a členovia družiny. Príliš veľkú zastavanosť predhradia sme nezvolili, pretože aj z najstarších zobrazení hradu sa javí, že tu nesálo príliš veľké množstvo  stavieb - zrejme z obranných dôvodov.


Pôdorys hradiska podľa Dr. Bednára


Treba upozorniť, že sa jedná zrejme vôbec o prvý pokus nakresliť nitrianske centrálne hradisko a ide o našu amatérsku kresbu. Ak sme urobili v niečom chyby, boli neúmyselné, ale radi prijmeme konštruktívnu kritiku. Možno na jej základe a na základe tohto nášho prvého výtvoru sa niekto ďalší pokúsi vytvoriť presnejšiu kresbu, ktorú tiež veľmi radi zverejníme.

rez veľkomoravskou hradbou podľa AU SAVOkrem zobrazenia samotného hradu máme snahu vytvoriť aj komplexnejší pohľad na centrum Nitry v období 9. storočia, kde by bolo zachytené opevnené podhradie a okolité hradiská,  tak verme že aj táto kresba sa podarí.

Autorovi patrí opäť veľká vďaka.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára