.

štvrtok 26. mája 2022

Klapy (Udiča) - kresba hradiska z obdobia púchovskej kultúry

 O hradisku Klapy, ktoré patrí do katastra obce Udiča, sme už v minulosti písali. Rovnako sme písali o viacerých ďalších hradiskách, ktoré majú veľmi podobný spôsob výstavby a umiestnenia domov. Ide o osídlenie väčších kopcov s pomerne prudkým svahom, na ktorom sa nachádza nie výrazný val a za ním pomerne hustá sieť malých sídliskových terás, na ktorých sa pravdepodobne nachádzali domy a hosopdárske stavby obyvateľov. Z našej skúsenosti z výskumov, na ktorých sme sa v poslednej dobe zúčastnili celkom zjavne vyplýva, že tento spôsob budovania opevnení a výšinných sídlisk začal používať v horských oblastiach Slovenska ľud lužickej kultúry niekedy na prelome neskorej doby bronzovej a doby halštatskej. Väčšina z nich potom bola v neskorších obdobiach osídlená aj ľudom púchovskej kultúry (doba laténska a doba rímska), pričom niektoré boli v tomto neskoršom období osídlené len v menšej miere a menej bohatým obyvateľstvom, avšak niektoré, medzi ktoré patria aj Klapy, boli aj v období púchovskej kultúry veľmi bohaté, o čom svedčia luxusné predmety, ktoré sa tam našli. Tento spôsob osídlenia nachádzame často v horských oblastiach severného Slovenska. Doposiaľ však existuje iba minimum vyobrazení toho, ako mohlo takéto hradisko vyzerať v období staroveku. Väčšina bežných záujemcov o dejiny si preto len ťažko dokáže predstaviť, ako také hradisko  mohlo pôvodne vyzerať. Preto sme veľmi radi, že naša členka Nika (Art by Vesna), ktorá vie veľmi pekne kresliť, sa podujala, že takéto hradisko, konkrétne práve Klapy sa pokúsi nakresliť tak, aby sa čo najviac približovalo našej predstave o jeho pôvodnom vzhľade. Ako podklad bol okrem leteckých záberov, ktoré sme v minulosti vyhotovili, použili aj vlastné poznatky z miesta, ale najmä nám veľmi pomohol lidarový model hradiska, ktorý nám poskytol Ing. Tibor Lieskovský. Obrázok zachytáva tak priebeh predpokladaného opevnenia ako aj možný vzhľad budov na jednotlivých terasách. V popredí sa nachádzajú pece na výpal keramiky, pričom sme vychádzali z nálezu takýchto pecí v neďalekých Nosiciach. Pod hradiskom sa nachádzali sídliská z obdobia púchovskej kultúry, kde je dôvodné predpokldať, že sa tam nachádzali práve aj takéto výrobné areály s pecami a inými zariadeniami. Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára