.

sobota 28. mája 2022

Rekomberek - Horné Orešany

Hradisko Rekomberek (Rekomperk) sa nachádza v katastri obce Horné Orešany nad tokom rieky Parná, približne nad prameňom Husí stok, ktorý je turistom dobre známy, pretože popri ňom vedie značkový chodník. Svahy vrchu Rekomperk sú pomerne strmé a preto jeho vrchol poskytoval pomerne vhodnú polohu na dobre brániteľné opevnenie. To sa nachádzalo vo vrcholovej časti kopca, pričom je ohraničené valom, tvoreným hlinou a kamením. Val je v niektorých častiach lepšie viditeľný voľným okom (najmä v južnej časti opevnenia) a na niektorých miestach sa stráca. Lidarové mapovanie však veľmi zreteľne ukazuje celý priebeh opevnenia, ktoré má približne tvar písmena L. Jeho celkový obvod má približne 390 metrov a vnútorná plocha hradiska zaberá približne 0,8 ha. Na južnej strane opevnenia sa nachádzala vstupná brána na hradisko. Dĺžka hradiska v jeho najdlhšej časti je približne 140 metrov a v jeho vnútri je možné nájsť celkom rovné plochy, ideálne na obývanie a stavbu obydlí.


 Na hradisku doposiaľ neprebehol žiaden oficiálny archeologický výskum a v súčasnosti je s najväčšou pravdepodobnosťou vykradnuté detektoristami. Karol Pieta vo svojom článku, v ktorom hradisko vypublikoval uviedol, že podľa jeho informácií na hradisku boli objavené bronzové predmety z obdobia avarského kaganátu, pravdepodobne teda z 8. až začiatku 9. storočia, ktoré sa bohužiaľ nachádzajú v súkromnej zbierke a majiteľ ich neposkytol archeológom na zdokumentovanie. Zadokumentovať sa z vnútra hradiska podaril depot pozostávajúci z dvoch čeriesiel a jednej radlice, to znamená predmety, ktoré tvorili súčasť pluhu v slovanskom období. Ide o typické predmety z obdobia Veľkej Moravy. Ďalej sa na hradisku v priestore vstupnej brány našla bronzová náušnica, patriaca typologicky skôr do prelomu 10. a 11. storočia.Najzaujímavejším nálezom, ktorý by mohol byť spájaný s hradiskom Rekomperk, je však poklad bronzových a iných predmetov, ktorý bol objavený v blízkosti hradiska, na rozhraní katastrov Horných a Dolných Orešian. Poklad je jedným z najvýznamnejších neskoroavarských nálezových komplexov svojho druhu na území Slovenska a Česka. Bol nájdený v roku 2005 detektorom kovov a následne v roku 2006 bolo miesto preskúmané pracovníkmi AU SAV. Poklad pozostáva z 86 kusov bronzových, pozlátených, cínovaných a ojedinele aj strieborných predmetov, pričom všetky sú celkovo v dobrom stave, aj keď niektoré sú poškodené alebo neúplné. Okrem ozdobných falér a typických ozdobných kovaní z konských postrojov a opaskov sa tu nachádzali tiež výnimočné predmety. Z nich najvýznamnejší je bronzový kríž byzantského typu, ktorý patrí medzi vzácne kresťanské artefakty z obdobia Avarského kaganátu. Ramená kríža sa rozširujú a sú opatrené plastickými symbolmi Alpha a Omega. Okraje a stredový krúžok sú zdobené perleťovým vzorom.
Identický exemplár pochádza z avarského pohrebiska Lesencetomaj v zadunajskej časti Maďarska.

Pre datovanie pokladu je dôležité, že takmer výlučne pochádza zo záverečnej fázy existencie avarského kaganátu. Významná je najmä prítomnosť jedného cínového kovania (č. 31), keďže dizajn jeho výzdoby bol pravdepodobne už ovplyvnený karolínskym štýlom. Na základe toho sa dá predpokladať, že poklad bol v blízkosti Rekomperku uložený počas vtedajších slovansko-avarských konfliktov, ktoré následne s porážkou Avarov zo strany vojsk Karola Veľkého viedli k jeho zániku. Preto depot možno zrejme datovať na prelomom 8. a 9. storočia.

Orgoň

Lit: K. Pieta, M. Ruttkay: Zeit des Untergangs. Ein Hort spätawarischer Bronzen aus Dolné Orešany in der Westslowakei. In: Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Schleswig 2017

Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR, Vizualizácia: Tibor Lieskovský (STU Bratislava)

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára