.

utorok 20. septembra 2022

Zbručský idol

Známou sochou objavenou archeológmi v roku 1848, ale nedoloženou v prameňoch, je tzv. Zbručský idol. Na vyzdvihnutie veľkého kamenného kvádra z dna rieky bolo treba tri páry volov. Idol pravdepodobne pochádza z lokality Bogit pri Zbruči (hranica Ternopilskej a Chmeľníckej oblasti) vzdialená 1,5 km od miesta nálezu, kde bola objavená kruhová svätyňka skladajúca sa z ôsmich miskovitých priehlbín  a jedného stredového kola, ktorý bol zasadený v jame obloženej kameňmi. 

Idol sa v súčasnosti nachádza v múzeu v Krakove 

Zbručský idol je kamenný štvorhranný stĺp vysoký 2,67 m, so šírkou strany 29 - 32 cm, vážiaci približne pol tony. Každá strana stĺpu je rozdelená na tri pásy. Výzdoba troch pásov, ktoré sú nad sebou, je interpretovaná tak, že znázorňuje zhora svet božský, ktorý má najvyššiu moc, preto je najväčší, pod ním svet ľudí, ktorí sú oproti bohom maličkí, a najnižšie položený je svet podsvetia, ktorý pridržiava vyššie položenej sféry, a jeho predstavitelia sú znázornení v značne pokrútených podobách. Vrchol je zo všetkých štyroch strán výrazne opracovaný do tvaru ľudskej postavy s klobúkom a bez fúzov. Dve veľké postavy sú interpretované ako mužské a dve ako ženské. Každá z nich je stvárnená trochu inak a drží rôzne atribúty. Prvá žena drží v pravej ruke picí roh (alebo roh hojnosti?), pravdepodobne by mohla predstavovať bohyňu plodnosti. Muž na druhej hrane je zobrazený so zakriveným mečom (šable?) typickým pre 9. – 11. storočie. Na tretej strane je postava muža, ktorý má prázdne ruky, ale dole na stĺpe je kruhový symbol, ktorý je interpretovaný ako symbol slnko, a postava je teda označovaná za slnečného boha. Na poslednej strane je zobrazená žena s prsteňom v ruke. K tomuto unikátnemu nálezu nie sú žiadne analógie, hoci primitívne viachlavé figúrky sú známe z Poľska, Bulharska, Ukrajiny a Novgorodu.

Pretože je známy popis Svantovíta na Arkone od kronikára Saxona Grammatika a ten je vo viacerých atribútoch zhodný so zbručským idolom, niektorí odborníci tvrdia, že Zbručský idol znázorňuje iba jedného boha, práve štvorhlavého Svantovíta. Avšak oveľa pravdepodobnejšie je, že každá strana idolu znázorňuje inú postavu, iného boha. 

Hradisko Bogit patrí medzi tzv. posvätné hradiská, na ktorých bol sakrálny priestor, hradby, priekopy a niekoľko budov, ale zjavne nebolo nikdy obývané. Chýbali i hospodárske budovy. Aj samotné hradby boli skôr symbolické, než aby mali funkčnú hodnotu. V blízkosti tohto sakrálneho miesta boli nájdené pozostatky stavby, ktorá vzhľadom k cenným nálezom bola interpretovaná ako pravdepodobná pokladnica. Dvojica autorov Rusanova - Timoščuk vo svojom článku Vo vremena zbručskogo idola vyslovujú teóriu, že tu nájdená socha bola uctievaná do polovice 13. storočia.

Slovanská svätyňka z Břeclavi - Pohanska


Zbručský idol je výnimočný aj tým, že je štvorhranný, oveľa častejšie dochádza k nálezom okrúhlych jám pre sochu predstavujúce boha. Vzhľadom na prevedenie a polykefalite sochy, ktorá nesie aj isté atribúty božstva, je veľmi pravdepodobný jej kultový charakter.

Otázkou,  ktorú nastolili niektorí bádatelia je, či jeho tvorcovia boli skutočne starí Slovania. Skutočnosť, že sa jedná o sochu kamennú a nie drevenú, ako je pre Slovanov typické, a že atribútom jednej z postáv je zahnutá šabľa namiesto typického meča či sekery, vedie k domnienke, že by sa mohlo jednať o výtvor stepných kočovníkov. Turkotatari vytvárali kamenné „baby“ antropomorfné podoby, ktoré mali zobrazovať mŕtvych bojovníkov. Toto dokazuje ich zvyk zobrazovať postavy na kamennej stéle (oproti Slovanom), ale aj pre túto kultúru by bol Zbručský idol úplne unikátny.Článok prevzatý z diplomovej práce Barbora Bílková: Kultovní lokality slovanského archaického náboženství (Locations of Cult of Slavic Archaic Religion), Univerzita Pardubice, 2014

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára